ביאור:תוספתא/זבים/ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תוספתא מסכת זבים פרק שלישיעריכה

דירוג הטומאותעריכה

(א)
חומר בזב שאין בזבה ובזבה שאין בזב


לכאורה הברייתא מונה יותר חומרות בזב מאשר בזבה, אבל החומרה שבזבה, שמטמאת באונסין – מכריעה את הכף, כי כדברי ר' עקיבא שיקול האונס מבטל למעשה את תורת הזבים.
ביאת מים חיים – ראו משנה א, א. בן יומו וכו' – ראו נדה ה, ג. אשה שראתה שלוש פעמים בימי הטוהר או כשמקשה ללדת אינה זבה.הזבה מתחילה את ספירת הראיות רק לאחר שבעת ימי הנידה, והזב בכל זמן. שתי ראיות לזב – ראו מגילה א, ז. מינו (קרי הדומה לזיבה) סותרו – ראו משנה א, ב.
בראיה כל שהיא – בניגוד לדעת ר' ישמעאל בזב, שצריך לפחות כחתימת פי האמה, ראו פסחים סז ב. מטמאה את בועלה – ראו כלים א, ד. מבפנים כבחוץ – ראו נדה ה, א.שהזב טעון ביאת מים חיים והזבה אינה טעונה ביאת מים חיים.
זב מטמא בזיבת בן יומו וזבה לעשרת ימים.
זב, אם ראה שלש ראיות לג' ימים - מטמא בהן
זבה, פעמים שהיא רואה שלשה ראיות לשלשה ימים ואינה מטמאה בהן.
זב אין הימים שלו עומדין לפניו, משא"כ בזבה.
זב נזקק לספירת שבעה בשתי ראיות, משא"כ בזבה.
זב אין מינו סותרו, משא"כ בזבה.
חומר בזבה, שהזבה מטמאה משכב ומושב בראייה כל שהוא
מטמאה את בועלה, ומטמאה מעת לעת, ומטמאה מבפנים כבחוץ
ומטמאה באונסין, ומטמאה באודם משא"כ בזב.

(ב)
חומר בזב, שאין בטמא מת ובטמא מת מה שאין בזב

שהזב עושה משכב ומושב מתחתיו לטמא אדם ולטמא בגדים
ועל גביו מדף לטמא אוכלין ומשקין
זובו ורוקו ומימי רגליו מטמאין טומאה חמורה
ומטמאין אוכלין ומשקין וכלי שטף במגע, וכלי חרס בהיסט
וחייב בקרבן וטעון ביאת מים חיים, משא"כ בטמא מת.
חומר בטמא מת, שטמא מת טעון הזאה שלישי [ושביעי] משא"כ בזב.

(ג)
חומר בזב מה שאין במצורע ובמצורע שאין בזב.


ראו כלים א, ד.
הזבה היא מסגרת הפרק.זב טעון ביאת מים חיים, משא"כ במצורע.
חומר במצורע, שהמצורע מטמא בביאה בכניסה לבית. וטעון הזאה, משא"כ בזב.
חומר בזבה שאין במצורע ובמצורע שאין בזבה.
שזבה מטמאה את בועלה, משא"כ במצורע.
חומר במצורעת, שהמצורעת מטמאה בביאה וטעונה הזאת מים חיים, משא"כ בזבה.