ביאור:שמות לג יט

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

אני אעביר כל טובי על פניך

עריכה

(שמות לג יט): "וַיֹּאמֶר 'אֲנִי אַעֲבִיר כָּל טוּבִי עַל פָּנֶיךָ, וְקָרָאתִי בְשֵׁם ה' לְפָנֶיךָ, וְחַנֹּתִי אֶת אֲשֶׁר אָחֹן, וְרִחַמְתִּי אֶת אֲשֶׁר אֲרַחֵם'"

ה' הבטיח להראות למשה את טובו - מה זה בדיוק?

1. טוב נזכר לראשונה בקשר לבריאת העולם, בראשית א לא: " "וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה טוֹב " "מְאֹד..." " ( פירוט ). לפי זה, ה' העביר לפני משה את כל הבריאה - כלומר לימד אותו את כל חוקי הטבע; חלומו של כל מדען: "אמרו 'כל טובי' הוא רמז למה שהציב לפניו כל הנמצאים... שישיג טבעיהם וקשריהם זה בזה, שאז ידע הנהגתו אותם היאך היא הכלל והפרט" (רמב"ם, מורה נבוכים א נד) . וייתכן שעל כך נאמר, (במדבר יב ז): "לֹא כֵן עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא", "כלומר: שהבין מציאות עולמי כולו הבנה אמיתית, יציבה; כי ההשקפות שהן בלתי נכונות - אינן יציבות" (שם; וגם רמב"ן על פסוקנו קישר בין שני הפסוקים) .

2. טוּב הוא דבר בעל ערך רב, כמו (בראשית כד י): "וַיִּקַּח הָעֶבֶד עֲשָׂרָה גְמַלִּים מִגְּמַלֵּי אֲדֹנָיו וַיֵּלֶךְ וְכָל טוּב אֲדֹנָיו בְּיָדוֹ...", (דברים ו יא): "וּבָתִּים מְלֵאִים כָּל טוּב אֲשֶׁר לֹא מִלֵּאתָ...", (מלכים ב ח ט): "וַיֵּלֶךְ חֲזָאֵל לִקְרָאתוֹ וַיִּקַּח מִנְחָה בְיָדוֹ וְכָל טוּב דַּמֶּשֶׂק מַשָּׂא אַרְבָּעִים גָּמָל...", (תהלים לד יא): "כְּפִירִים רָשׁוּ וְרָעֵבוּ, וְדֹרְשֵׁי ה' לֹא יַחְסְרוּ כָל טוֹב ". לפי זה, כוונת ה' היא " "אעביר" " לפניך המראה היותר יקרה שאפשר. ומכל מקום לא תחשוב, שאכרות ברית לכסות על כל פשעים, כי אעפ"י שאמרתי לך: גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה, דע שלא אחון ולא ארחם אלא הראויים לכך, וזה אודיעך במה שאקרא בשם ה', שאפרש לך שמי ותוארי, ובכן אחרי כריתת הברית הזאת אחון וארחם כפי מה שתגזורנה מידותי אשר אשמיעך. וקראתי בשם ה': אודיעך תוארי, מידת רחמים ומידת הדין, לפיכך לא אחון כל חוטא, אלא קצתם, וקצתם אענוש..." " ( שד"ל ) . אמנם, לא נתברר מהי "המראה יותר יקרה שאפשר".

3. טוב הוא גם תכונה מופשטת, מידת החסד והרחמים; איך אפשר להראות תכונה מופשטת? ייתכן שהכוונה, שה' הראה למשה מה צריך לעשות על-מנת לעורר את מידת החסד והרחמים: "הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות, כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה? אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור, ואתה צפון במערה, וקראתי בשם ה' לפניך ללמדך סדר בקשת רחמים, אף אם תכלה זכות אבות. וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מדות - הוי מלמד את ישראל לעשות כן, וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין, כי רחמי לא כלים, וחנתי... אותן פעמים שארצה לחון, ורחמתי עת שאחפוץ לרחם. (עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה עתים לא אענה, אבל בשעת מעשה א"ל הנה אנכי כורת ברית הבטיחו שאינן חוזרות ריקם)" ( רש"י , ע"פ בבלי ראש השנה יז) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • כי תישא - י. ברקאי : אין זאת אלא שפנים רבות למילה "פנים" ואין פן אחד דומה למשנהו. לדוגמה, חז"ל התייחסו ל" פנים" במשמעות של גילוי דרכי הא-ל בהנהגתו את עולמו: "' ויאמר אני אעביר כל טובי' (שמ' לג, יט) ... ( cache )
 • יום הכיפורים ג€“ יג מידות הרחמים ֲ« דבר תורה לפרשת השבוע : ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על ... ( cache )
 • מדרש רבה - כי תשא : ... כתיב למעלה ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך מדת הטוב ומדת הפורענות וחנותי את אשר אחון באותה שעה הראה לו הקב"ה את כל האוצרות של מתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים והוא אומר ... ( cache )
 • בית מדרש אלול אלו ואלו - שבת שובה / תמיר ניר : ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ד' לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי...וראית את אחרי ופני לא יראו". ( cache )
 • מתנות חינם / הרב ד"ר יהודה ברנדס : ... מנהיג עולמך, אמר לו הקדוש ברוך הוא: אני אראה לך, ' ויאמר: אני אעביר כל טובי', אמר לו הקדוש ברוך הוא: איני חייב לבריה כלום, אלא חנם אני נותן להם, שנאמר: 'וחנותי את אשר אחון'. ( cache )
 • קולות:: פרשת השבוע:: שמות:: כי תשא : ' ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם"(שם), ובגמרא בא הפירוש "וחנותי את אשר אחון - אף על פי שאינו הגון. וריחמתי את ... ( cache )
 • עם קשה עורף הוא : כ"תוכנית" (לג 19-23). כ"מעשה" (לד 4-7). וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני... וירד ה' בענן, ויתייצב עמו שם,. ויאמר: אני אעביר כל טובי על פניך,. ויקרא בשם ה',. וקראתי בשם ה' לפניך, ... ( cache )
 • כשדברים רעים קורים לאנשים טובים : 13 יוני 2010 ... ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם י-ה-ו-ה לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ( cache )
 • מדרש תנחומא - כי תשא : ויאמר אני אעביר כל טובי, טובי וכל טובי מדת הטוב ומדת פורענות. וחנותי את אשר אחון וגו'. באותה שעה, הראה לו כל אוצרות של מתן שכרן של צדיקים, של כל אחד ואחד לפי מעשיו. ( cache )
 • ערב ראש השנה הבעל"ט, ה'תשס"ה : ותשובת ה': " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך. וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם: ". ואז מוסיף הקב"ה: "ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי: ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ויאמר אני אעביר כל טובי - כל טובי - זה מדת הטוב ומדת פורענות. וחנותי את אשר אחון. באותה שעה הראה לו הקב"ה כל האוצרות של מתן שכר שמתוקנות לצדיקים. אמר לפניו: רבונו של ... ( cache )
 • [http://www.ha-gefen.org.il/var/613/71080-People%20in%20Prayer.doc ג€�דוד] : ויאמר: "הראני נא את כבודך" ויאמר: "אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם". ויאמר: "לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי".
 • בשבילי התנ"ך : ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, מדת הטוב ומדת הפורענות. וחנותי את אשר אחון באותה שעה הראה לו הקב"ה את כל האוצרות של מתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים. והוא אומר: האוצר הזה ... ( cache )
 • מגיד מישרים כי תשא ג€“ ויקיטקסט : 14 יוני 2009 ... והיינו דקאמר וראה כל העם אשר אתה בקרבו דאת ואינון מיובלא את מעשה ה' כי נורא הוא וכו', ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וכו' אני היינו כנסת ישראל אעביר ברזא ... ( cache )
 • "המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם" לאורך הדורות : ... שמות לג יט: " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי ב שם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם "; דברים יח ה: "כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת ב שם ה' ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : ... אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה הודיעני נא את דרכיך [אמר משה] רבש"ע הודיעני נא באיזה מדה אתה מנהיג את עולמך, אמר ליה הקב"ה אני אראה לך ויאמר אני אעביר כל טובי, ... ( cache )
 • ליקוטי הלכות - חלק אורח חיים - הלכות השכמת הבוקר - הלכה א ג€“ ויקיטקסט : וזהו (שם) ויאמר אני אעביר כל טובי וכו' שלמדו וגילה לו כל הטוב שלו יתברך כביכול כדי שידע שהשם יתברך טוב לכל תמיד ויכולין לעורר הטוב בהגרוע שבגרועים ולהכניסו בכף זכות ולהחזירו ... ( cache )
 • שושן סודות אות שט ג€“ ויקיטקסט : 11 פברואר 2010 ... ומנהיג העולם במידת הרחמים וכן כתוב ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם. אל ארך אפים אתה ובעל ... ( cache )
 • ליקוטי תפילות - ליקוטי תפילות - ח"ב תפילה ז - קעד: אות קעד ותרפאנו רפואה... : " ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם יהוה לפניך, וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם" אות קעט ותמלא עלינו רחמים כי אתה הוא בעל הרחמים, כי אל רחום שמך, אל חנון ...
 • פרשת חיי שרה : ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על ... ( cache )
 • ספר החשק : [הרי לך] שלש שלש מצורפים ט' אותיות לכל צרוף והיא הדרך שסימן צרופה שם א' ושם ט' ושם י"ז, והסימן (אך) [בם] ז"ך [וסימניך טוב"י], ורמזו [בפסוק שנאמר] ויאמר אני אעביר כל טוב"י על ... ( cache )
 • לשבת חול המועד חג הפסח בעברית : 21 אפריל 2011 ... כבודך פירוש שהצדיקים חיים במנוחה שאז מתכבד ה' יתברך וה' יתברך השיבו ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך פירוש שה' יתברך אינו עושה ... ( cache )
 • שליח ציבור ראש השנה : " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם". "אני אעביר כל טובי על פניך". נו, תעשה את זה. איפה הוא מעביר כל טובו על פניו? ( cache )
 • פרשת לך לך : " ויאמר - אני אעביר כל טובי על פניך... וחנֹתי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם". (שמות ל"ג, יט). ידיעת ה' וידיעת דרכיו היא ידיעת טובו, ידיעת היותו חנון ורחום ודביקות במידותיו: מה הוא ... ( cache )
 • כללי ֲ« דבר תורה לפרשת השבוע : ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על ... ( cache )
 • מצגת של PowerPoint : ויאמר ידוד אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם: ויאמר הראני נא את כבדך: ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ידוד לפניך וחנתי את אשר ... ( cache )
 • אנשים בתפילה - ספר שלם : ויאמר: "ג€�הראני נא את כבודך" ג€� ויאמר: "אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, ג€�וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם". ויאמר: "לא תוכל לראות את פני, ג€�כי לא יראני האדם ... ( cache )
 • "לעבור דרך ללא הפרעה" רפואה סינית מסורתית: ספר יונה - על רחם ורחמים : 6 אוקטובר 2011 ... (שמות לג יט): " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ידוד לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם" (דברים ל ג): "ושב ידוד אלהיך את שבותך ורחמך ... ( cache )
 • תרבות ומורשת יהדות מרוקו -> "פרשת השבוע" -ההפטרה לפרשת השבוע... : אצל משה רבינו מצאנו בפרשת כי תשא שהוא מבקש מהקב"ה- "ויאמר הראני נא את כבודך" (שמות לג', יח'-כב') והקב"ה משיב לו: " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניךג€¦ ( cache )
 • ראש השנה שחל בשבת 1 : " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם: ". ואז מוסיף הקב"ה: "ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי: ויאמר ה' ... ( cache )
 • יג מידות הרחמים -חודש אלול : ... אני נזקק להם וכופל להם מזונותיהן שנאמר (תהלים קב) "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם", וכתיב: (שמות לג) " ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך", טובי לא נאמר אלא "כל טובי", ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - כי תשא : ויאמר אני אעביר כל טובי כל טובי זה מדת הטוב ומדת פורענות וחנותי את אשר אחון. באותה שעה הראה לו הקב"ה כל האוצרות של מתן שכר שמתוקנות לצדיקים אמר לפניו רבונו של עולם ... ( cache )
 • more "ויאמר אני אעביר כל " :
 • ההיסטוריה של הקבלה חלק ראשון : ויאמר [ה']: אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם ה' לפניך; וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר [ה']: לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ה': הנה מקום ... ( cache )
 • הנה אנכי כרת ברית : הקב"ה משיב: "אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי ויאמר ה' הנה מקום אתי ... ( cache )
 • הודיעני נא את דרכיך - הראני נא את כבודך - דעת הרמב"ם : הודיעני נא את דרכיך ואדעך" (שמות, לג', 13), אומר משה, ואחר-כך - "הראני נא את כבודך" (שם, 18), וה' עונה - "ויאמר אני אעביר את כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר ... ( cache )
 • < < << : פשות דעלמא והיה לזה הלנת דין. טעם ודעת ֳ´ֳ°ֳ₪"ֳ·. 'ֳ¯ֳ©ֳ¡ ֳ®'ֳ­ֳ¥ֳ§ֳ¸ 'ֳ¬'ֳ¯ֳ¥ֳ°ֳ§. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה. 'לפניך וחנותי את אשר אחון. ורחמתי את אשר ארחם. (.,לג. יט.). ( cache )
 • מנוחת השור והחמור : 29 ינואר 2011 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • תנחומא - ואתחנן : אמר לו הקדוש ברוך הוא, הן, אני מראה לך, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי וגו' (שם שם יט). אמר לו, איני חייב לבריה. כל מה שיעשה אדם מצוה, חנם אני נותן לו. לא שאני חייב לכל בריה ... ( cache )
 • צוות חינוכי חדור בתחושת שליחות : 9 פברואר 2012 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • פרק לח : ... ואמר עד כמה אמר על שלושים ועל רבעים, ולא הוצרך לכתוב על בני בנים, אבל בפרשת כי תשא שאמר שם הראני נא את כבודך, ונאמר שם אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך ... ( cache )
 • "קול דממה דקה": צורה ותוכן במל"א י"ט : את ההתגלות בשמ' לג יוזם משה, המבקש אות ומופת לרצונו הטוב של ה' כלפי ישראל (פס' טז), ובהיענותו נותן ה' ביטוי להיותו בעל-רחמים: 'ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' ... ( cache )
 • "הכרת הטוב" : 25 דצמבר 2008 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • ארון העדות,תרומה,כפורת,כרובים,ספר החינוך, : 17 פברואר 2010 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • תולדות תשעב : (תהלים קמה, ט). למעשה הוא חזר להבטחתו של ה' למשה להופיע במידות אלו: ". ויאמר אני אעבי. ר כל טובי על פניך וקראתי בשם. ה'. לפניך וחנֹ. תי. את אשר אחֹ. ן ורחמתי את אשר ארחם ... ( cache )
 • "זקן - בא בימים" : 9 נובמבר 2008 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • חסד ואמת : 21 דצמבר 2009 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • בס"ד : אני אעביר את כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם.... (ל"ג/י"ז-י"ט). הבטחה סתמית זו למשה חייבת להיות כתובה וחתומה בברית פורמלית. ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : י"ט: ויאמר: אני אעביר את טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך. ל"ד ה': וירד ה' בענין ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ה'. ו': ויעבר ה' על פניו ויקרא: ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים וכו'... ה. ( cache )
 • פרשת תזריע מצורע : 22 אפריל 2009 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • בת קול "דוסה נובה" : 12 ינואר 2009 ... ויאמר (ה') אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" (שמות ל"ג/יח'-יט'). בהתחנן משה אל ה' כי יסלח לעם ישראל ... ( cache )
 • more "טובי על פניך וקראתי " :
 • דף קשר מספר 619 - פרשת ניצבים וילך : הקב"ה משיב: "אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי ויאמר ה' הנה מקום אתי ... ( cache )
 • more "בשם ה' לפניך וחנתי " :
 • Yeshiva.org.il- גדלות משה רבנו ומסירותו למען ישראל : ובזכות מסירות הנפש של משה רבנו, הוא זכה גם לגילוי של תורה מחודשת: "וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם" 14, ולגילוי הברית המחודשת של שלוש עשרה מידות הרחמים. ( cache )
 • דף קשר 1085 - מלכת היופי : וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם" (יב-יט). החן כאן, איננו במשמעות של יופי כלל. מהי מציאת חן בעיני המתבונן? מציאה ונשיאת חן הם פעלים המתארים הוויה פעילה. לכאורה היה ... ( cache )
 • אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 9 - Habrit Hakhadasha/Haderekh... : 15 הרי אלוהים אמר למשה: "חנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם". כלומר, אלוהים הוא המחליט את מי לחון ועל מי לרחם. 16 אם כן, בחירת אלוהים אינה תלויה ברצונם של בני-האדם ... ( cache )
 • מוקדי קדושה משתנים: חוני ונכדיו : הפסוק משמות ל"ג, יט מהדהד ברקע: "וחנותי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם". תפקיד זה של בן הבית, כפי שתיארנו אותו, עומד בניגוד חריף לתפקידו של הר הבית המתואר בסיפור זה. ( cache )
 • ויקרא, פרשת מצורע ופסח, תש"ס, בעז שפיגל : "וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם" (שמ' לג יט), "וישב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח" (ישע' נה ז), ובחתימת ברכת 'סלח לנו': "חנון המרבה לסלוח". ברוח האמור עד עתה ... ( cache )
 • 'יין יצחק, הרב יצחק גינזבורג - פרשת כי תשא ֲ» פרשות ספר שמות - דתי פייג : (לג, יט) וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם, בתפלת ראש השנה אומרים "בשופר אפתנו". ה'מתנגדים' שינו כאן את הנוסח, ובמקום 'אפתנו' גרסו 'ארֲצנו', אבל הנוסח המקורי הוא זה, ... ( cache )
 • "וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי... : ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, ע ל ידי שנאת חנם, נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם, היורדת מראש צורים, וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם, שהיא התיאוריה ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - מעלת הצדקה וגמילות חסדים לקוטי תפילות - צדקה... : "וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם": [ע]: מלא רחמים, רחם עלי ופתח לי כל הפתחים והשערים של הקדושה, ועזרני לכנס בהם באמת חיש קל מהרה. וזכני להרבות בצדקה תמיד. ( cache )
 • שמונה קבצים קובץ ח ג€“ ויקיטקסט : 31 מרץ 2011 ... ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם, היורדת מראש צורים, וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם, ... ( cache )
 • more "את אשר אחן ורחמתי " :
 • רחמים = רגש של הזדהות עם הזולת והשתתפות בצערם : רחמים הם רגש אינסטינקטיבי של השתתפות בצערו ובצרתו של הזולת: ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ורחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראות. בקש משה לעמוד על מתן שכרן של צדיקים ועל שלותן של רשעים. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לא תוכל לראות את פני. ואין פני האמור כאן, אלא ... ( cache )
 • מילון עברי עברי - בריאות כהלכה : מובא במדרש רבה שמות על פסוק וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם , באותה שעה הראה לו הקדוש-ברוך-הוא למשה את כל האוצרות של מתן שכר המתוקנין לצדיקים, ואומר לו ... ( cache )
 • שער ברסלב - ומנותר קנקנים : שהרי אם הכרח הוא הדבר שיהיה, הכרח זה משוה כאלו הדבר ישנו כבר עכשיו, וזהו שאמר הכתוב "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם " דמכיון שאעביר טובי דאכרות ברית על הי"ג ... ( cache )
 • דף קשר מספר 798 - פרשת תרומה - צדיק ורע לו / יניב הלר : נתנו לו, שנאמר: 'וחנתי את אשר אחון', אע"פ שאינו הגון, ' ורחמתי את אשר ארחם ', אע"פ שאינו הגון". אז מה היה לנו שם? ר' יוסי סובר שניתן למשה הסבר לשאלת צדיק ורע לו. הסברו של רבי ... ( cache )
 • י בן מכלוף 2 | שיתוף פיוט : 26 ינואר 2012 ... לך א לי תשוקתי. האדם חלק אלוק ממעל מה הוא רחום אף אתה רחום צו השעה אהבת חינם בעם ישראל לקרב את הגאולה וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ' (שמות ל"ג). דבר אחר: יתן חנך בעיני הבריות... כתוב אחד אומר 'ישא ה' פניו אליך' וכתוב אחד אומר 'אשר לא ישא פנים' (דברים י') כיצד יתקיימו ... ( cache )
 • סתרי אותיות : ורזא דא וקאטתי בשם ה' לפני"ך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם [שמות ל"ג יט] לית אמן דיקום בהון ובשמהן דילהון ולא אתגליין למיקם בארחייהו וע"ד לא קאים משה עלייהו בגין ... ( cache )
 • תפלה קודם תפלה : לכן אתה, אל רחום וחנון, עשה עמנו כמו שהבטחתנו על ידי נאמן ביתך, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם . ואמרו חז"ל, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, כי כן דרכך להיטיב לרעים ... ( cache )
 • מאימתי פרק ראשון ברכות : ויאמר לא תוכל18 וחנתי את אשר אחון אע�פ שאינו הגון ורחמתי את אשר ארחם אע�פ שאינו חגון17 לא נתנו לו שנא�. לראות את פני תנא משמיה דר� יהושע בן קרחה כך א�ל הקב�ה למשה ... ( cache )
 • מכת בכורות : והקול היה בשנית והוא קר וזר: וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם . וישא משה את קולו ויבך: אדוני, בבית פרעה ראיתי שפחה מרת נפש וקשת רוח וגורלה מר. ולה בן יחיד ותאהבהו ... ( cache )
 • דרך ה' / רבי משה חיים לוצאטו : והשני - שלפעמים, כשהשעה צריכה לכך, יעבור האדון, ברוך הוא, על שורת הדין לגמרי וינהג ברחמים, וכעניין שנאמר, "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם " שמות לג יט). והנה בהיות ... ( cache )
 • ישיבת תקוע, ֲ´שיתהפכו עלי לרחמיםֲ´ : בתשובתו של ה' הוא אומר "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ". מכאן אנו יודעים שי"ג מידות הם מידות רחמים. רש"י מפרש(2) שהקב"ה התעטף בטלית ולימד את משה איך לעבור ... ( cache )
 • שערי אורה השער העשירי ג€“ ויקיטקסט : 14 מאי 2009 ... וקראתי בשם יהו"ה לפניך וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם (שמות לג, יט). את אשר אחון ואת אשר ארחם, הכול כפי הרצון שאין בו ידיעה לכל נברא. ( cache )
 • שער ברסלב - מתנת חינם : לאחר חטא העגל, כשמשה רבנו מתפלל בעד עם ישראל, הוא מבקש "הודיעני נא את דרכיך", ובחלק מתשובת הקב"ה אליו נאמר: "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ". מבאר המדרש ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- י"ג מידות הרחמים : שנאמר 'וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ' ". מדוע מי שאין לו תורה ומעשים טובים ראוי לקבל מאוצר הגדול מכולם? מפני שמעשיו של אדם מוגבלים הם, ולכן שכרו מוגבל לפי מעשיו, ... ( cache )
 • קטגוריה:במדבר ו כה ג€“ ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... "ויחונך" - במשאלותיך, וכן הוא אומר (שמות לג€�ג) וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם . דבר אחר: יתן חנך בעיני הבריות, וכך הוא אומר (בראשית לג€�ט) ויהי ה' את ... ( cache )
 • לך א לי תשוקתי | שיתוף פיוט : 4 אוקטובר 2011 ... על הפיוט: האדם חלק אלוק ממעל מה הוא רחום אף אתה רחום צו השעה אהבת חינם בעם ישראל לקרב את הגאולה וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ... ( cache )
 • מציאת חן. : 1 מאי 2008 ... ופליגא דרבי מאיר, דאמר רבי מאיר: שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו, שנאמר: וחנתי את אשר אחן - אף על פי שאינו הגון, - ורחמתי את אשר ארחם - אף על פי שאינו הגון. ( cache )
 • פרשת נשא - ברכת כהנים - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן הוא אומר (שמות ל"ג) "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם ". דבר אחר: "ויחנך" ג€“ יתן חנך בעיני הבריות. וכן הוא אומר (בראשית ל"ט) "ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד ויתן את חנו ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - אגדה - שתוק, כך עלה במחשבה לפני - איתיאל סמט : ופליגא דרבי מאיר, דאמר רבי מאיר: שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו, שנאמר [ל"ג, יט]: "וחנתי את אשר אחן" - אף על פי שאינו הגון, " ורחמתי את אשר ארחם " - אף על פי שאינו הגון. ( cache )
 • יגן - אתר היהדות שלי - מאמרים - אמצאהו בארץ מדבר (פרשת כי תשא) : ורחמתי את אשר ארחם ג€“יש אנשים שיש להם יחס מיוחד אצל הקב"ה, ולא יכולים כל בית הדין של ... אמר לו ה', ורחמתי את אשר ארחם ג€“יש כאלו שאני מרחם עליהם, מטפל בהם טיפול אישי. ( cache )
 • דעת תבונות קע ג€“ ויקיטקסט : 14 ספטמבר 2010 ... על בוריו, כי אם נשארו תמיד מסופקים בספיקות רבות, וכמו שאמרו ז"ל על הפסוק (שמות לג, יט), "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם " (עי' ברכות ז ע"א). ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אני אעביר כל טובי על פניך


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-03-19.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-33-19