ביאור:שמות לג כא

וורט

עריכה

שמעתי בשם מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, הנה מקום אתי ונצבת על הצור, אם זה נוגע בכבודי (כבוד ה') ונצבת על הצור, תהיה כמו צור (אבן חזקה) ולא תפחד ותקנא קנאת ה'. אך בעבור כבודי, אם זה שייך לכבוד, תהיה בבחינת "נקרת הצור", תתחבא.