שמות כ טז: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם: 'אַל תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם, לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ'."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:שמות כ טז.


לבעבור נסות אתכם בא האלהים

עריכה

תוך כדי מעמד הר סיני, בני ישראל התרחקו, וביקשו שלא ישמעו עוד את קול ה' באופן ישיר, אלא רק דרך משה. משה הרגיע אותם:

(שמות כ טז): "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם 'אַל תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיכֶם, לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ'"


מדברי ההסבר של משה לומדים - שאלוהים הביא את בני ישראל לעקדתם, ונראה שהם נכשלו ונסוגו.

מה משמעות הניסיון?

עריכה

1. גדולה וכבוד לעם ישראל: " "לבעבור נסות אתכם - לגדל אתכם בעולם, שיצא לכם שם באומות, שהוא בכבודו נגלה עליכם. נסות - לשון הרמה וגדולה, כמו (ישעיהו סב) "הרימו נס", (שם מט) "ארים נסי", (שם ל) "וכנס על הגבעה", שהוא זקוף. ובעבור תהיה יראתו - ע"י שראיתם אותו יראוי ומאויים, תדעו כי אין זולתו, ותיראו מפניו" " ( רש"י ) , ראיה לפירוש זה נמצאת ב (דברים ד לג): "הֲשָׁמַע עָם קוֹל אֱלֹהִים מְדַבֵּר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ, כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ אַתָּה, וַיֶּחִי?": העובדה שבני ישראל שמעו את ה' ונשארו בחיים מנשאת אותם מעל כל שאר העמים, שלא זכו לכך (כלי יקר) .

2. הכנה לאתגרים רוחניים בעתיד: " "דברו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים הוא עצם העניין האמור במשנה תורה על מתנבא בשם עבודה זרה: כי מנסה ה' אלהיכם אתכם, אשר כבר הבהרנו את משמעותו. כן כאן במעמד הר סיני אמר להם: 'אל תפחדו! המעמד הגדול הזה אשר ראיתם היה רק כדי שתימצא לכם הוודאות על סמך ראיית העין, כך שכאשר ינסה ה' אלהיכם אתכם בנביא שקר הקורא לסתור את אשר שמעתם, כדי שתתפרסם מידת אמונתכם, תהיו יציבים ולא תמעדנה רגליכם. ואילו באתי אליכם כנביא שלוח, כמו שטענתם, והייתי אומר לכם את מה שנאמר לי מבלי ששמעתם זאת, היה אפשר שתדמו שנכונים דברי זולתי, כאשר יביא לכם היפך מה שהודעתיכם, לולא שמעתם אותו במעמד זה" " ( מורה נבוכים ג כד ) . ראיה לפירוש זה נמצאת ב (דברים יג ד): "לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא, כִּי מְנַסֶּה ה' אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם".

3. התרגלות לחיים בנוכחות שכינת ה': " "לבעבור הרגילכם באמונתו בא האלהים, שכיון שהראה לכם גלוי השכינה - נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו, ולא תפרד נפשכם ממנה לעולם. ולמען תהיה יראתו על פניכם בראותכם כי הוא לבדו האלהים בשמים ובארץ ותיראון ממנו יראה גדולה; או יאמר שתהיה על פניכם יראת האש הגדולה הזאת ולא תחטאו מיראתכם ממנה. ויהיה הלשון מן "ויואל ללכת כי לא נסה, ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי" (שמואל א יז לט), כענין רגילות" " ( רמב"ן ) ; או התרגלות לנבואה: " "לבעבור נסות אתכם - להרגילכם אל הנבואה שזכיתם אליה פנים בפנים, כמו שהיה העניין באליהו, שהיתה אז נבואתו בהיותו משתמש בחושיו..." " (ספורנו) .

4. מבחן נאמנות: " "הנה, רצה האלהים לנסותכם התשמרו מצותיו, כי הוציא מלבכם כל ספק, ומעתה יראה הישכם אוהבים אותו ואם תחפצו בו ובמצותיו. וכן כל לשון נסיון - בחינה: "ללכת באלה כי לא נסיתי" (שמואל א יז לט) לא בחנתי נפשי מעולם ללכת בהם. ויתכן שיהיה הנסיון הזה בטובה, כי האדון פעם ינסה עבדו בעבודה קשה לדעת אם יסבלנה לאהבתו, ופעם ייטיב עמו לדעת אם יגמול אותו בטובה אשר עשה עמו להוסיף לאדוניו עבודה וכבוד; כענין שאמרו חכמים (שמות רבה לא כ) "אשרי אדם שעומד בנסיוניו, שאין לך בריה שאין הקב"ה מנסה אותה: העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, העני מנסה אותו אם יוכל לקבל יסורין וכו'". ולכך אמר הכתוב: הטיב לכם האלהים להראותכם את כבודו, אשר לא עשה כן לכל גוי, לנסותכם אם תגמלו לפניו כטובה אשר עשה עמכם להיות לו לעם נחלה, כענין שאמר "הלה' תגמלו זאת" (דברים לב ו), ואמר "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם" (עמוס ג ב), כי העמים אינם חייבים לי ככם אשר ידעתי אתכם פנים בפנים" " ( רמב"ן ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • מתן תורה - DriveHQ : ויאמרו, אל משה, דבר אתה עימנו, ונשמעה; ואל ידבר עימנו אלוהים, פן נמות ויאמר משה אל העם , אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים ובעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ... ( cache )
 • לימוד תורה - בעל-פה או בכתב? : ויאמר משה אל העם ... "שמות יח טז: "כי יהיה להם דבר, בא אליי, ושפטתי בין איש ובין ריעהו; והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו" - משה שפט בין בני ישראל, והודיע להם את החוקים ... ( cache )
 • שמות לב ג€“ ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2011 ... ביום ההוא כשלשת אלפי איש כט ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה ל ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה ... ( cache )
 • אימתי היו שלושת ימי ההגבלה? - בית המדרש הוירטואלי : ... אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו א-לוהים פן נמות: ויאמר משה אל העם - אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא הא-לוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו: ויעמֹד העם מרחֹק, ... ( cache )
 • שמות לב/כתיב ג€“ ויקיטקסט : 10 מאי 2011 ... ולתת עליכם היום ברכה ל ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם לא וישב משה אל יהוה ויאמר אנא ... ( cache )
 • מצגת בגרות בתנ"ך יחידת הבקיאות, על פי - דעת : " ויאמר משה אל העם אל תיראו..." מה הביא את העם לידי יראה במעמד הר סיני? בסס תשובתך על הכתוב. שאלה 2. א. על מה התורה מזהירה באמרה: "לא תשא שמע שוא" (שמות, כ"ג,א). ... ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - כפיה ובחירה במתן תורה. : ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים. כבר במדרש ראו ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך - קיץ תש"ס - שאלון 002104 : הציוויים שנצטוו ישראל לקיים לקראת התגלות ה' במעמד הר סיני? שלושת מה הם א. " ויאמר משה אל העם אל תיראו..." ב. מה הביא את העם לידי יראה במעמד הר סיני? בסס את תשובתך על ... ( cache )
 • "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה" : הן רק זמן קצר קודם לכן, במעמד קריעת ים סוף, הם ראו במו עיניהם איך הקב"ה השמיד כליל את צבאה של מצרים, האימפריה האדירה של העולם הקדמון: " ויאמר משה אל העם אל תיראו, ... ( cache )
 • מי מפחד משינוי? - ישיבת מעלות : ' ויאמר משה אל העם אל תיראו וגו. אמר ר' שמעון אשרי חלקם של ישראל שרועה כמו משה הולך בתוכם. כתוב 'ויזכור ימי עולם משה עמו'. 'ויזכור ימי עולם' - זהו הקב"ה. 'משה עמו' - כי שקול ... ( cache )
 • יהדות - מה בין "העם" ל"בני ישראל" : 13 ינואר 2011 ... לעומתם העם הגיב ביאוש נורא כפי שעולה מתגובת משה " ויאמר משה אל העם אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ד' אשר יעשה לכם היום", אם כן פסוק התלונה המופיע ... ( cache )
 • נדב ואביהוא ועגל הזהב - עבד ליהוה אל חי אלוהי העברים אפרים העברי - תפוז... : 28 מרץ 2011 ... ל ויהי, ממחרת, ויאמר משה אל-העם , אתם חטאתם חטאה גדלה; ועתה אעלה אל-יהוה, אולי אכפרה בעד חטאתכם. לא וישב משה אל-יהוה, ויאמר: אנא, חטא העם הזה ... ( cache )
 • Hebrew (or Hebrew Enabled) : ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל ידוד אולי אכפרה בעד חטאתכם: וישב משה אל ידוד ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב: ... ( cache )
 • תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? - בית המדרש הוירטואלי : "ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם - אתם חטאתם חטאה גדֹלה, ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם: וישב משה אל ה' ויאמר - אנא, חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלֹהי ... ( cache )
 • מאמרי חזל - חג השבועות-מתן תורה בהר סיני : " ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". זכות גדולה היא לכם לשמוע את קולו של ה'! דבורו של הקב"ה מכניס בלב ... ( cache )
 • פרשת לך לך : תשובת משה אינה מעידה על קבלת בקשת העם: " ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם..." (י"ז). לפי חז"ל, תשובה זו נמצאת כרונולוגית אחרי שתי הדברות הראשונות. אולם ... ( cache )
 • ניסן : ויאמר משה אל העם (ג) זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים___ כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ:___ היום אתם יצאים בחדש האביב: (ד) והיה כי יביאך ה' (ה) ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וחזר ועלה בעשרים, שנאמר: ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה' וגו'. וכתיב: וישב משה אל ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה וגו'. ... ( cache )
 • פרשת שקלים : ויהי ממחרת ויאמר משה אל-העם אתם חטאתם חטאה גדֹלה ועתה אעלה אל-ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישב משה אל-ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדֹלה ויעשו להם אלֹהי זהב. ... ( cache )
 • חג הסוכות בימי עזרא : ויאמר משה אל העם אל תיראו (כ, יז). 8. לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות (י) וילכו כל העם לאכל ולשתות (יב). 8. שובו לכם לאהליכם (דברים ה, כז) (עקידת יצחק: 'ששלח אותם ... ( cache )
 • קרא - Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : והנה במקור 6 "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם ", אנחנו ניכנס לזה אחר- כך. "וישב משה אל ה' ויאמר אנא ח טא העם הזה חטאה גדלה... ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פתיחה למסכת שבת ודברים ליום פטירת הרב קוק זצ"ל : "לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל, כתיב הכא 'זכור את יום השבת לקדשו' וכתיב התם ' ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים' 45 מה להלן בעיצומו של יום אף ... ( cache )
 • שכחו להכין לו סנדוויץ : 17 ינואר 2011 ..."ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו" וכו'. משה רבינו מרגיע את הפחד הטבעי של העם בהבטחת הישועה, למרות שכפי הנראה מההמשך "מה תצעק אלי" סבר משה ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - מסעי : לפי שנאמר והיה היום הזה לכם לזכרון, יום שהוא לכם לזכרון אתה חוגגו אבל לא שמענו איזה הוא, כשהוא אומר ויאמר משה אל העם זכור וגו', ועדיין הדבר שקול, כשהוא אומר ממחרת הפסח ... ( cache )
 • מכילתא שמות : כשהוא אומר: ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וגומר (שמות יג ג) עדין הדבר שקול. כשהוא אומר: ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ... ( cache )
 • שבועות תש'ע - מרכז הרב : בפרק כ' בפרשת יתרו אומרת התורה: ' ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו' ומבאר רש'י, בעבור נסות אתכם ... ( cache )
 • Exodus - Chapter 33 (Parshah Ki Tisa) - Tanakh Online - Torah - Bible : ... שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובשמונה עשר שרף את העגל ודן את החוטאים, ובתשעה עשר עלה, שנאמר (שמות לב ל) ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו', עשה שם ארבעים ... ( cache )
 • חג השבועות חג מתן תורה - החיים יפים - תפוז בלוגים : 27 מאי 2009 ... ויאמר משה אל העם , אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים ובעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ויעמוד העם, מרחוק; ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם ... ( cache )
 • לענין עליות משה רבינו להר סיני : ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו ועשה שם ארבעים יום. ו. בקש רחמים שנא. (. דברים ט. י,. ח".) ואתנפל לפני ה וגו ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר סיני. לקבל לוחות ...
 • מדריך למורה להוראת חודש ניסן : ויאמר משה אל העם (ג) זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים___ כי בחזק יד הוציא ה אתכם מזה ולא יאכל חמץ:___ היום אתם יצאים בחדש האביב: (ד) והיה כי יביאך ה' (ה) ... ( cache )
 • פרשת בשלח תש'ע - מרכז הרב : קשה, הרי אח'כ כתוב, כשמצרים רדפו אחרי בנ'י, ' ויאמר משה אל העם אל תיראו, התיצבו וראו את ישועת ד', ד' ילחם לכם ואתם תחרישון'. אם יש לנו את הפטנט הזה של 'ד' ילחם לכם ואתם ... ( cache )
 • more "ויאמר משה אל העם " :
 • ויקרא, פרשת ויקרא, תשנ"ז, ד"ר רפאל ירחי : ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק. ויאמרו אל משה דבר להים פן נמות. ויאמר-אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו א להים-משה אל העם אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא הא ויעמד העם. ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא הא-להים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו (שם כ', יד-טז). יום אשר עמדת לפני ה' א-להיך בחֹרב באמֹר ה' אלי הקהל לי ... ( cache )
 • נחמה ליבוביץ - עיונים בפרשת השבוע: (04) פרשת וירא : " אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים": לגדל אתכם בעולם שייצא לכם שם באומות, שהוא בכבודו נגלה עליכם. "נסות": לשון הרמה וגדולה, כמו (ישעיה סב, י): "וכנס על הגבעה", שהוא ... ( cache )
 • משמעות הטבע במקרא / ישעיהו מאורי : והבדל זה מודגש גם מיד לאחר התגלות האל במעמר הר סיני: ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". (שמות כ כ). ... ( cache )
 • בית משיח 424 : לאחר מתן תורה אמר משה לישראל "ועתה אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים", ושואל אדמו"ר הרש"ב נ"ע:לכאורה, כיוון שכל עניין התורה והמצוות בנוי על יראת שמים -מה רע בכך ... ( cache )
 • פרק א': היסוד המניע : לאחר מתן תורה אומר משה רבינו לעם (שמות כ): " אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים". ופירש רש"י: "לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות... נסות - לשון הרמה וגדולה, כמו ... ( cache )
 • ויצא חוטר מגזע ישי: חלק ג' : שמות כ, יז: "ויאמר משה אל-העם אל-תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על-פניכם לבלתי תחטאו". הפסוק מעמת שני מיני יראה: יראה שאין לה מקום ויראה שיש לה ... ( cache )
 • עבד ליהוה אל חי אלוהי העברים אפרים העברי - תפוז בלוגים : טז ויאמר משה אל-העם, אל-תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלהים; ובעבור, תהיה יראתו על -פניכם- לבלתי תחטאו. יז ויעמד העם, מרחק; ומשה נגש אל-הערפל, אשר-שם האלהים. ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך - קיץ תשס"א - שאלון 002214 : ... ויאמרו אל משה דבר-אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו א/לקים פן נמות: (יז) ויאמר משה אל- העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא הא/לקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתיתחטאו: ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך : ויעמדו מרחק: ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות: ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא הא/לקים ובעבור תהיה יראתו על פניהם לבלתי ... ( cache )
 • דף קשר מספר 549 - פרשת נשא : היזומה של בנ"י במעמד ובעשרת הדברות, משה מסביר: " אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו (שמות כ', יז)"(2). הרמב"ן קושר את ... ( cache )
 • 'שמות פרק כ : ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים; שמות כ,טז ובעבור, תהיה יראתו על פניכם--לבלתי תחטאו. שמות כ,יז ויעמוד העם, מרחוק; ומשה ניגש אל הערפל, אשר ... ( cache )
 • ynet בינימין נעשה קדוש וזלדה עגונה - תרבות ובידור : 23 אפריל 2007 ... זאת היא נפלאת בעינינו" (תפילת "הלל"); לבעבור נסות אותך ג€“ ע"פ שמות כ, טז (מעמד הר סיני): "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהיםג€¦" ... ( cache )
 • ספר שפתי מלך - שיחות מוסר : ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא הא-לוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" שמות כ', ט"ז-י"ז). אני אומר את זה בשפה פשוטה, כל אלו שעמדו במעמד הר ... ( cache )
 • עיון בספר יונה: פרק א : שמות כ, יז: "ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא הא-להים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". הפסוק מעמת שני מיני יראה: יראה שאין לה מקום ויראה שיש לה ... ( cache )
 • Shemoth Modern Hebrew 1st Half - AhYah Asher AhYah YaHuWaH : 19 מאי 2010 ... 20:20 ויאמר משה אל-העם אל-תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על-פניכם לבלתי תחטאו. 20:21 ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל-הערפל ... ( cache )
 • החתירה היהודית לחוסר וודאות באמצעות הדמיון : תשובתו של משה היא: " אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". מיד לאחר מכן מסתיים סיפור מעמד הר סיני. במילים: "ויעמד העם מרחוק ... ( cache )
 • Original Hebrew : טז ויואמר מושה אל העמ אל תיראו כי לבעבור נסות אתכמ בא האלוהימ ובעבור תיהיה יראתו על פניכמ לבילתי תחטאו כ..יז ויעמוד העמ מרחוק ומושה ניגש אל הערפל אשר שמ האלוהימ {ס} כ. ... ( cache )
 • DEVARIM : Jan 9, 2007 ... אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האל. ק. ים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. (: יח.) ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האל. ק ...
 • שמות : טז ויאמר משה אל-העם, אל-תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים; ובעבור, תהיה יראתו על-פניכם--לבלתי תחטאו. יז ויעמוד העם, מרחוק; ומשה ניגש אל-הערפל, אשר-שם האלוהים. ... ( cache )
 • [http://www.beismoshiach.org/Lashon_HaKodesh/pdf/683.pdf ֲ¼ֲ¸ֲ¿ֲ¸ֲ¸ֲ¿ֳ�ֲ³ ֲ¾ֲ÷ֲ´ֳ‰] : (כ, יז) אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים. [המלאכים] בראותם בחינה הגבוה מהם, שהוא.. ההמשכה.. שנעשה ע"י.. ישראל במצוותן שעושין רצונו של מקום.. "תרפינה. כנפיהם" ... ( cache )
 • more "אל תיראו כי לבעבור " :
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק כ"ד : דברו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים (שם, כ', 17) הוא עצם העניין האמור במשנה תורה על מתנבא בשם עבודה זרה: כי מנסה ה' אלהיכם אתכם (דברים י"ג, 4), אשר כבר הבהרנו את ... ( cache )
 • יהדות - פרשת בהעלותך : 1 אפריל 2004 ... "כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (שמות כ', י "ז), ודרשו חז"ל זו הבושה (ילקוט שמעוני ירמיה פרק ו', המשך רמז רע"ו), ... ( cache )
 • Torah Mosheh 2: Shemot / Exodus Chapter 20 : 20:17 ויאמר משׁה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על־פניכם לבלתי תחטאו׃. Vayomer Moshe el-ha'am al-tira'u ki leva'avur nasot ... ( cache )
 • Translate the 10 Commandments from Hebrew and Greek... : 20, ויאמר משה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על־ פניכם לבלתי תחטאו׃, And Moses saith unto the people, `Fear not, for to try you ... ( cache )
 • ספר הישר : ונאמר, כי העבודה חובה עלינו, כי התורה לא נתנה הבורא לישראל בסיני כי אם לעבוד אותו, שנאמר (שמות כ) כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ... ( cache )
 • טו בשבט- מסמל את חשיבות נטיעת עצים להמשך קיום הדורות : 21 מרץ 2006 ... שנאמר, כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים (שמות כ'). דהיינו, לנסות מלשון הרמה. כפי שנאמר, הרימו נס על העמים (ישעיה ס"ב). ד. הטעם שישראל ביקשו רק מים, וקיבלו ... ( cache )
 • שמות : עידוד.והרגעה.כאשר.העם.נמלא.חרדה.במעמד.הר.סיני:. אל תראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"".)פסוק.יז(. פרק.כד.מפסוק.יב.עד.פסוק. יח:. ... ( cache )
 • more "נסות אתכם בא האלהים " :
 • מסכת דרך ארץ זוטא / ערך יהודה איזנברג : שנאמר: " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (שמות כ). כל תלמיד חכם המזלזל בנטילת ידיים הרי זה מגונה. מגונה ממנו האוכל לפני אורח מגונה ממנו אורח מכניס אורח מגונה ממנו ... ( cache )
 • באורי אגדות נדרים : והנה עלינו להבין עצם מאמר חז"ל " ובעבור תהיה יראתו על פניכם זה בושה", והלא דברים אלה .... וכל שאינו מתבייש בידוע וכו' שהריכ תב אצל הר סיני ובעבור תהיה יראתו על פניכם וכו' כי ... ( cache )
 • מסילת ישרים - פרק כ"ד : כי אפילו בשעה שאינו רואה המכשול לנגד עיניו צריך שיהיה לבו חרד בקרבו פן טמון הוא לרגליו והוא לא נשמר, ועל יראה זאת אמר משה רבינו ע"ה (שמות כ): ובעבור תהיה יראתו על פניכם ... ( cache )
 • מסילת ישרים / רבי משה חיים לוצאטו : ועל יראה זאת אמר משה רבנו ע"ה (שמות כ'): " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". כי זה עיקר היראה, שיהיה האדם ירא ומזדעזע תמיד, עד שלא תסור יראה זו ממנו, כי על ידי זה ... ( cache )
 • קיצור שולחן ערוך קנ ג€“ ויקיטקסט : 3 אוגוסט 2009 ... אסור להסתכל באותו מקום, שכל המסתכל שם אין לו בושת פנים ועובר על הצנע לכת ומעביר הבושה מעל פניו, שכל המתבייש אינו חוטא דכתיב ובעבור תהיה יראתו על ... ( cache )
 • ואתחנן שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא : ' ובעבור תהיה יראתו על פניכם' (שמ' כ:טז) - זה סימן לבויישן שאינו חוטא, וכל שאין לו בושת פנים - דבר בריא (=ברי, ברור מאליו) שלא עמדו אבותיו על הר סיני. דרשה זאת יש בה כדי להוביל ... ( cache )
 • יחסי אישות (יהדות) ג€“ ויקיפדיה : אסור להסתכל באותו מקום, שכל המסתכל שם אין לו בושת פנים, ועובר על "והצנע לכת" ומעביר הבושת מעל פניו, שכל המתבייש אינו חוטא דכתיב " ובעבור תהיה יראתו על פניכם" - זו הבושה ... ( cache )
 • הפנמת מעמד הר סיני : 20 ינואר 2011 ... במתן תורה ניתנו שליחותו ודרכו של עם ישראל, וגם אופי העם נשתנה שינוי נצחי (אז נוספה לישראל, ה"עזין שבאומות", תכונה עצמית של ביישנות - " ובעבור תהיה יראתו על ... ( cache )
 • 8 ה! אגרת התשובה יום א - כלל : יסוריהנפש, שנאמר (ישעי� מ�יו חי) זברו זאת והתאוששו השיבו ג€¢פושעים. על-לב: (ר) ובבל עת יראה אור הבושה על פני האיים, שנאמר (שמות. כ� יין) ובעבור תהיה יראתו על פגיבםלבלתי תחטאו ... ( cache )
 • חסיד = לבן = ביישן : אז דברת בחזון לחסידיך" (תהלים פט, כ),. ויגיע בבושתו לידי יראת-שמים, כדכתיב: " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (שמות כ, יז) - איזהו יראה שהיא נכרת על הפנים? ... ( cache )
 • רחמים מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 3 | Responsa : באותה שעה אמר דוד שלשה מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ביישנין ורחמנין וגומלי חסדים ביישנין דכתיב [ שמות כ יז ] ובעבור תהיה יראתו על פניכם וגו' רחמנין דכתיב [ דברים יג יח ] ונתן ... ( cache )
 • אורחות צדיקים : ... ואז נקרא חסיד, ובזה יגיע לנבואה, כדכתיב: "אז דברת בחזון לחסידיך" (תהילים פט, כ), ויגיע בבושתו לידי יראת-שמים, כדכתיב: " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (שמות כ, ... ( cache )
 • יהדות חופשית | גליון 31 | 2011 | פרשת יתרו הרב זאב קוליקובסקי : ויאמר משה אל העם אל תראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (כ, 15-17). ואז אלוהים יורד לפסגת ההר. מדוע אל כל יכול צריך לתת לעצמו ... ( cache )
 • דעת ה' - 5 משמעויות : ... ושפלות נפשו, ורוממות השם יתברך לעומתו כנגד עיניו בכל עת, כעניין שנאמר (תהלים טז ח) "שויתי ה' לנגדי תמיד ", ונאמר (שמות כ יז) " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ". ... ( cache )
 • שיעור 13 - טו סיון תשס"ט : וכן במתן תורה " ובעבור תהיה יראתו על פניכם וגו'", "מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע וכו'"]). אבל הדור שאח"כ [שעומדים להכנס לארץ ישראל.] נצטוו על האהבה דהיינו שע"י עבודתם ... ( cache )
 • מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל: א : אך המספר מנסה לרכך או לסלק את הסתירה הזאת, כשהוא אומר כי אלהים אכן דבר תחילה עם העם, אך המטרה היתה "לבעבור נסות אתכם בא האלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מלכות יוון ע"פ דניאל : הגמרא בנדרים 12 אומרת שהסיבה שהקב"ה מתגלה אל עמ"י במעמד הר סיני " ובעבור תהיה יראתו על פניהם" 13, הכוונה היא על מנת שנזכה לתכונת הבושה. "שמשם ירשו הבושת" (לשון ... ( cache )
 • Exodus - Chapter 20 (Parshah Yitro) - Tanakh Online - Torah - Bible : ובעבור תהיה יראתו: על ידי שראיתם אותו יראוי ומאוים, תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו: 18. The people remained far off, but Moses drew near to the opaque darkness, where ... ( cache )
 • נחמיה מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 13... : ביישנין דכתיב [ שמות כ יז ] ובעבור תהיה יראתו על פניכם וגו' רחמנין דכתיב [ דברים יג יח ] ונתן לך רחמים ורחמך והרבך גומלי חסדים דכתיב [ שם ז יב ] ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת ... ( cache )
 • דברים, סוכות ושמחת תורה, תשנ"ח, ד"ר משולם מרגליות : במעמד הר סיני: " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (שם כ כ; ובדומה דב' ה כה-כו).[6 ] אחרי שאברהם עמד בניסיון העקדה אמר לו ה': "כי עתה ידעתי כי ירא א-להים אתה, ... ( cache )
 • חובות הלבבות : כמו שכתוב (שמות כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה: הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה: דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ... ( cache )
 • נדרים : פ"ג עמ' קכב, כ ע"א " ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" זוהי הבושה. שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 216, כ ע"א...ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני ... ( cache )
 • ארמית מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 6 | Responsa : וכל שאין לו בושת פנים במהרה הוא חוטא שנאמר (ישעיה ג, ט) הכרת פניהם ענתה בם, וכל שיש לו בושת פנים לא במהרה הוא חוטא, שנאמר (שמות כ, כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב : ויאמר משה אל העם: אל תיראו, כי בעבור נסות אתכם בא הא-להים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמד העם מרחק, ומשה נגש אל הערפל אשר שם הא-להים". העם חשש מפני ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים : מב) הצדיקים נקראים פני שכינה, יען אור שכינה מאירה על פניהם, ומתביישין בענוה ויראה והם בכובד ראש, והיינו דכתיב ובעבור תהיה יראתו על פניכם, יראתו רמז לשכינה הנקראת יראה, ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : שנאמר: (שם ד) ובעבור תהיה יראתו על פניכם. רחמנים מנין? שנאמר: (דברים יג) ונתן לך רחמים ורחמך. גומלי חסדים מנין? שנאמר: (שם ז) ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד. ... ( cache )
 • breslev.co.il - שלום ואחדות - פרשת יתרו : וכל זאת עשה על מנת לגלות מלכותו, כמו שכתוב (שמות כ): " ובעבור תהיה יראתו על פניכם", כי הכל היה בשביל היראה ועל כן הקטין לכאורה עצמו. "קול השופר הולך וחזק מאוד" (ליקו"מ ח"ב, ... ( cache )
 • הרוח הנצחית : כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו- כלומר שזה הנגלה עליהם בעניין זה כדי שתעמדו בכל ניסיון שיפגע בכם באחרית הימים שלא יזח לבבכם ולא ... ( cache )
 • מעמדם המיוחד של עשרת הדברות : ... והוא מתמקד בעם: "כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" (כ', י"ז). ההיגד הראשון מציין את מעמד הר-סיני כמקור איתן לביסוס מעמדו הנבואי של ... ( cache )
 • more "ובעבור תהיה יראתו על " :
 • לקוטי תורה (טשרנוביל) הדרכה ז ג€“ ויקיטקסט : 24 מאי 2011 ... וצריך לחשוב תמיד בגדולות ה' וביראתו יראת הרוממות למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו , וכמאמר הכתוב (דה"א כט, יא): "לְךָ ה' הַגְּדוּלָּה וְהַגְּבוּרָה" ... ( cache )
 • פרשת עקב - טיבה של היראה : כפי שנאמר לעם ישראל מיד לאחר מתן תורה "ובעבור תהייה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו " (שמות כ' י"ז), לאמור כשיש יראה - אין חטא. אדם שניחן ביראת ה', הרי הוא מצויד במערכת חיסון ... ( cache )
 • המאור לאגדה : ומחמת גסות רוחו, אין בושה ואין מעצור לרוחו, כענין הכתוב, "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ", ולפי זה מובן ענין מאמרם כאילו בא על כל העריות, כי בגסות רוחו שלא יעצרהו ... ( cache )
 • פרשת בא - תפילין - גיליונות נחמה ליבוביץ : שית אמרי נגד פניך וחוקותי מול עיניך, ואל תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ". הוא אשר דבר שלמה בספר משלי (ג' ג') "קשרם על גרגרותיך, ... ( cache )
 • יח אייר תשס"ט - לג בעומר - ירושלים : ... "וכל העם רואים את הקולות וגו'" (ארבעה דברים כנגד י-ה-ו-ה, כמבואר במ"א) ג€“ היה שם גילוי "סוד הוי' ליראיו", כולנו היינו "יראיו", "למען תהיה יראת הוי' על פניכם לבלתי תחטאו ", ירא בשת ... ( cache )
 • פרק כא - בשבילי התנ"ך : ביישנים, דכתיב: למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו . גומלי חסדים, דכתיב: כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי לקרבו וכל שאין בו ג' סימנים אלו אין ראוי ... ( cache )
 • יקותיאל לאנדא מטירהאוויצא ג€“ יקיפּעדיע : ... איז ער נתפעל געווען פון זיין יראת שמים און געזאגט אויף ר' נחמן גייט דער פסוק בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו דאס גייט ארויף אויף דעם יונגערמאן (שיחות הר"ן סי' קמ"ט). ... ( cache )
 • מאמרים | הולכים על כל הקופה : 16 ספטמבר 2011 ... ואם אינו שומר את עיניו, לא רק שהוא מאבד את יראת השמים שלו אלא אף את מידת הבושה, ככתוב: "לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ", ודרשו חז"ל: זו ... ( cache )
 • דף קשר מספר 777 - פרשת האזינו-שובה - שיחה לפני סליחות / הרב יהודה עמיטל : ואמרו חז"ל: בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו - זו הבושה. כאשר אדם חש את נוכחותו יתברך ומעיף מבט על מעשיו - מתמלא בושה כמו שכתוב: בושתי וגם נכלמתי להרים פני אליך. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- "ויגבה ה' צבאות במשפט" : וכך רואים אנו, שאם מצד אחד: "מה ה' אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה" (דברים י, יב), הרי שעיקר תכלית המצוות היא היראה, מאידך גיסא: "ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו"... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מעמד הר סיני - היום! : בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו " 10. אם כך, מדוע יש צורך במצות ההגבלה, לפני המעמד של יראת שמים? הסבר הדבר הוא שיש כאן יסוד נפשי. אם האדם אינו מכין את עצמו לכך ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ימית - פריחה וחורבן : בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו " (שמות כ, יז'). והסביר האור החיים: "כי בעקירת הזוהמה מהם הנה קנתה היראה שהיא שכינתו יתברך, מקום להיות בתמידות על פניהם, כי צלם ... ( cache )
 • סגולת אלול - מרכז הרב : ניתן לומר באופן אחד בס"ד שהרי כל מגמת נתינת התורה אומר הקב"ה "בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו " ודרשו חז"ל (נדרים כ.) זוהי הבושה שמרחיקה את האדם מן העבירה. ... ( cache )
 • מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa : בוש פנים לגן עדן, תאנא כל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא, שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו . ר' אליעזר אומר ממזר, מאי ממזר, מאום זר. הלכה ב פעם אחת ... ( cache )
 • more "על פניכם לבלתי תחטאו " :


תגובות

עריכה

ספר דברים פרק ה כתוב:

(כ) וַיְהִי כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת הַקּוֹל מִתּוֹךְ הַחשֶׁךְ וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כָּל רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם וְזִקְנֵיכֶם:

(כא) וַתֹּאמְרוּ הֵן הֶרְאָנוּ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ אֶת כְּבֹדוֹ וְאֶת גָּדְלוֹ וְאֶת קֹלוֹ שָׁמַעְנוּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ הַיּוֹם הַזֶּה רָאִינוּ כִּי יְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם וָחָי:

(כב) וְעַתָּה לָמָּה נָמוּת כִּי תֹאכְלֵנוּ הָאֵשׁ הַגְּדֹלָה הַזֹּאת אִם יֹסְפִים אֲנַחְנוּ לִשְׁמֹעַ אֶת קוֹל יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ עוֹד וָמָתְנוּ:

המשך

(כג) כִּי מִי כָל בָּשָׂר אֲשֶׁר שָׁמַע קוֹל אֱלֹהִים חַיִּים מְדַבֵּר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ כָּמֹנוּ וַיֶּחִי:

(כד) קְרַב אַתָּה וּשֲׁמָע אֵת כָּל אֲשֶׁר יֹאמַר יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וְאַתְּ תְּדַבֵּר אֵלֵינוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר יְדַבֵּר יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ אֵלֶיךָ וְשָׁמַעְנוּ וְעָשִׂינוּ:

(כה) וַיִּשְׁמַע יְהֹוָה אֶת קוֹל דִּבְרֵיכֶם בְּדַבֶּרְכֶם אֵלָי וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֵלַי שָׁמַעְתִּי אֶת קוֹל דִּבְרֵי הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבְּרוּ אֵלֶיךָ הֵיטִיבוּ כָּל אֲשֶׁר דִּבֵּרוּ:

(כו) מִי יִתֵּן וְהָיָה לְבָבָם זֶה לָהֶם לְיִרְאָה אֹתִי וְלִשְׁמֹר אֶת כָּל מִצְוֹתַי כָּל הַיָּמִים לְמַעַן יִיטַב לָהֶם וְלִבְנֵיהֶם לְעֹלָם:

(כז) לֵךְ אֱמֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם:

(כח) וְאַתָּה פֹּה עֲמֹד עִמָּדִי וַאֲדַבְּרָה אֵלֶיךָ אֵת כָּל הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תְּלַמְּדֵם וְעָשׂוּ בָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לְרִשְׁתָּהּ:

(כט) וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לֹא תָסֻרוּ יָמִין וּשְׂמֹאל:

(ל) בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם תֵּלֵכוּ לְמַעַן תִּחְיוּן וְטוֹב לָכֶם וְהַאֲרַכְתֶּם יָמִים בָּאָרֶץ אֲשֶׁר תִּירָשׁוּן:

בתורת משה איש האלהים כתוב בשם אלהים "כי לא יראני האדם וחי" וגם מי ששומע עד הסוף את האלהים יכול למות כי לעתים האלהים אומר לך להתאבד על משהו יהרג ובל יעבור או כשאומרים "על גופתי המתה"

לכן בספר קהלת פרק ז כתוב:

(טז) אַל תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה וְאַל תִּתְחַכַּם יוֹתֵר לָמָּה תִּשּׁוֹמֵם:(יז) אַל תִּרְשַׁע הַרְבֵּה וְאַל תְּהִי סָכָל לָמָּה תָמוּת בְּלֹא עִתֶּךָ:

-- daian moshe, 2011-10-26 17:11:02


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לבעבור נסות אתכם בא האלהים


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-10-27.