הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

להציע הקלה מיידית

עריכה

לפעמים אנחנו פוגשים אדם שאיבד את המוטיבציה לעשות דברים, לדוגמה: נער שאיבד את המוטיבציה להצליח בלימודים. אנחנו מנסים להסביר לו שכדאי לו להשקיע, כדי שבעתיד יוכל (למשל) להתקבל ללימודים גבוהים או למצוא מקום עבודה טוב; אבל זה לא עוזר. רמז לפתרון נמצא בדברי ה' אל משה ואהרן בארץ מצרים:

(שמות ו יג): "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן, וַיְצַוֵּם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם"

בתחילת הפרק, משה התלונן בפני ה' על כך שבני ישראל איבדו את המוטיבציה לצאת ממצרים; בתגובה, ה' תיאר למשה את שלוש המטרות של יציאת מצרים - יציאת מצרים היא חלק מתהליך הסטורי שמטרתו לשחרר את בני ישראל מעבדות, לשכן אותם בארץ האבות, ולהפוך אותם לעם המקודש לה'. משה תיאר את התהליך הזה אל בני ישראל, אולם הם לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה .

בתגובה, ה' שלח את משה ואהרן "אל בני ישראל... להוציא את בני ישראל ממצרים", כלומר, לדבר עם בני ישראל רק על ההקלה המיידית, לטווח קצר - רק על השיחרור מעול השיעבוד - ולא להזכיר את התהליך ההסטורי לטווח רחוק.

" "דרך קשי יום, שיחפצו לשמוע רק כדי לצאת מצרתם, ולא לשמוע הבטחות עתידיות והצלחות נפלאות" " (משך חכמה) ;

" "זהו עיקרון חינוכי חשוב. אף שראוי להציב בפני הנוער אתגרים גדולים ארוכי טווח ושאיפות גדולות, לפעמים העצה החינוכית הנכונה היא דווקא להתעלם מהם ולהסתפק ביעדים קרובים ומוחשיים... שהוא מסוגל לעבור בהצלחה את הבחינה הסמוכה, או ליהנות מהלימודים בשבוע הקרוב" " (הרב אלישע אבינר, "באהבה ובאמונה" פרשת וארא ה'תשע"א).

מקורות  ופירושים נוספים

עריכה

המפרשים תמהו, מה החידוש בפסוק שלנו, והרי כבר נאמר כמה פעמים בפסוקים קודמים שה' ציווה על משה ואהרן להוציא את בני ישראל ממצרים?

1. " ""וידבר ה' אל משה ואל אהרן" - לפי שאמר משה ואני ערל שפתים צירף לו הקב"ה את אהרן להיות לו לפה ולמליץ "ויצום אל בני ישראל" - (ש"ר) צוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם "ואל פרעה מלך מצרים" - צום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם זהו מדרשו ופשוטו צום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה ודבר הצווי מהו מפורש בפרשה שניה לאחר סדר היחס אלא מתוך שהזכיר משה ואהרן הפסיק הענין באלה ראשי בית אבותם ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן ובמי נתיחסו" " ( רש"י )

2. " "ויצום אל בני ישראל - ... כאשר צוה השם את משה לדבר אל בני ישראל לכן אמור לבני ישראל (פסוק ו) ועשה כן ולא שמעו אליו וחזר וצוה אותו שיבא אל פרעה ויצוה אותו לשלחם ואז ענהו הן בני ישראל לא שמעו אלי והקב"ה צוה את שניהם לדבר אל העם ואל פרעה וחשב משה כי שניהם יתנבאו בכל האותות ושניהם יבאו אל בני ישראל ואל פרעה ודי שידבר האחד כי כן דרך כל שנים שלוחים שהאחד ידבר והשני יחריש ונתפייס בזה וחזר השם ואמר אליו אני ה' (פסוק כט) הנגלה לך לבדך לדבר בשמי הגדול דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך כי לך יהיו הדברות כלם לא לאהרן עמך ואותך עשיתי שליח אל פרעה אז ענה משה פעם אחרת הן אני ערל שפתים והשם אמר אליו ראה נתתיך אלהים לפרעה (להלן ז א) כי אתה תבוא לפניו עם אהרן ושם תצוה את אהרן ולא ישמע פרעה דבריך ואהרן בשליחותך ישמיענו דבריך כאשר האלהים מצוה לנביא והנביא משמיע דבריו ומוכיח בהם והנה זו מעלה גדולה למשה זכה בה בענותנותו שהיה בוש לדבר בערלת שפתיו וכן אמר (להלן יא ג) גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם מדה כנגד מדה שהיה ירא שלא יהיה נבזה בעיניהם ורש"י כתב (להלן ז ב) אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה ואין זה נכון כלל." " ( רמב"ן )

3. וכפי שפירשנו למעלה, החידוש בציווי הנוכחי הוא, להתמקד בהקלה המיידית ולא בהבטחות לטווח ארוך.

ראו גם:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • פרשת וארא - "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום..." - גיליונות נחמה ... : נחמה, נחמה ליבוביץ, נחמה ליבוביץ', נחמה לייבוביץ, נחמה לייבוביץ', תנ"ך, תנך, תורה, נביאים, כתובים, פרשת השבוע, פרשת שבוע, פרשות, לימוד, עיון, עיונים, ... ( cache )
 • התורה והמצוה על שמות יב א ג€“ ויקיטקסט : 8 אפריל 2008 ... ועל זה אמר בראש הענין ג€“ וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצוום על בנ"י ואל פרעה . ר"ל, שהיו שווים בין בצווי לדבר אל בני ישראל שהוא בענין הדבור, ... ( cache )
 • וארא - Default Normal Template : " וידבר ה' אל משה לאמור: בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. ... " וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, ... ( cache )
 • ישיבת מעלות : וידבר ה' אל משה לאמר. בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים. ... ( cache )
 • תש"ע - Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל' - אמר להן: הוו יודעין שבָּני סרבנים הם וטרחנים הם, אלא על מנת כן תהיו מקבלין עליכם שיהו מקללין אתכם וסוקלין ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת וארא - עם מי עושים שלום? : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ננסה לבחון כמה עניינים העולים מדברים אלו. ... ( cache )
 • ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ±ֳ¸ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ­ : כתיב: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" (שמות ו יג) - מה ציוום? אמר להם: אל תהו קוראין לבני מורים. וכיון שהיקניטו על מי מריבה, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים (ו', יג). מה בדיוק קרה כאן? ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - וארא - מלך הכבוד - שיחת סעודה שלישית התשס"ב : אמר רב שמואל בר רב יצחק, "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל", על מה ציוום? על פרשת שילוח עבדים. ואתיא כהיא דאמר ר' הילא, לא נענשו ישראל אלא על ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וארא : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל זה שאמר הכתוב האנכי הריתי את כל העם הזה וגו' כי תאמר אלי שאהו בחיקך היכן דיבר בשעה שאמר לו לך נחה את העם עדיין ... ( cache )
 • דף קשר מספר 793 - פרשת וארא - אביתר רבנשטיין / מינוי אהרן : את אהרן שיעזור לו גם במו"מ עם פרעה: "וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" (ו', יג). ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שמות פרק ו : ... ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים: (יג) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים: ... ( cache )
 • בארץ רחוקה - מס. נושא: 3.169 : כך היא משמעות הפסוק, שבא אחרי הספק האחרון הזה, שהעלה משה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים" (שם ... ( cache )
 • פרשת וארא לפי שבע המידות : הפסוק האחרון ב"ראשון" ג€“ "וידבר הוי' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" הוא פסוק הרקע לכל מאורעות יציאת ... ( cache )
 • משפטים : ... רבי שמואל בר רב יצחק וידבר יי' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל על מה ציום על פרשת שילוח עבדים" (תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה פרק ג דף נח טור ד /ה"ה). ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : בני ישראל אף על פי כן, מצטווה משה פעם נוספת בשליחות כפולה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ארץ מצרים". ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל': אמר להן הוו יודעין שבני סרבנים הם וטרחנים הם, אלא. על מנת כן תהיו מקבלין עליכם שיהו מקללין אתכם ... ( cache )
 • ליקוטים לפרשת וארא : הפסוק לקמן (יג) "וידבר הוי' אל משה ואל אהרן, ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" הוא פסוק הרקע לכל מאורעות יציאת מצרים ... ( cache )
 • מדרש רבה - וארא : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל הדא הוא דכתיב (משלי יד, כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם דברי תורה הוא ... ( cache )
 • אתנ"כתא - פרשת וארא, עולה ראשון : ... ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים : יג וידבר ידוד אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים : ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - וישלח : ... כה תאמרון לאדוני לעשו, יעקב קורא לעשו אדוני למדה תורה דרך ארץ לחלוק כבוד למלכות, א"ר ישמעאל ראה מה כתיב וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל ... ( cache )
 • פרשת אחרי מות - קדושים - הפטרת קדושים כמנהג ספרד - גיליונות נחמה ... : ... איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו... הדא הוא דכתיב (שמות ו' י"ג) "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" ג€“ ציום לפרוש מעבודה זרה. ... ( cache )
 • שבטים מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 2 ... : ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל וגו' . ומהו הצווי הזה שנתחדש עתה כי זה עצמו כבר צוה בו מרע"ה ממראת הסנה פעמים רבות וכן ... ( cache )
 • [http://bgu.ac.il/NR/rdonlyres/9DBE3CD0-8EF1-4DD1-854A-36C1C895F7BE/67892/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A81.doc ג€�ג€�ג€� ג€�כ"ה חשון תשס"ט] : ... בי ולא אבו שמוע וגו' ואעש למען שמי לבלתי החל וגו' (שם /יחזקאל/ ח - ט) הה"ד וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל (שמות ו יג) צום לפרוש מעבודה זרה: ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן אמר לו הקב"ה: חלוק כבוד למלכות, שנאמר: וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים צום לחלוק כבוד למלכות. ... ( cache )
 • פירוש לתנ"ך - פרק ו', ספר שמות בכפשוטו : יב וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים יג וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת בא : אף הקדוש ברוך הוא ציוה למשה ולאהרן לחלוק לו כבוד, שנאמר: וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה. ויוסף חלק כבוד למלכות, בלעדי אלוהים יענה את ... ( cache )
 • מה העבודה הזאת לכם : לפני שהוציא ה' את ישראל ממצרים אמר למשה לצוותם על "שילוח עבדים", וזהו שנאמר ( שמות ו, יג): "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל". ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת וארא : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה עשה אותן שווים. אמר להם הקדוש ברוך הוא: היו נוהגין בו כבוד וחלקו כבוד למלך, שאני צריך לו לעשות בו את ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל' - אמר להן: הוו יודעין שבָּנַי סרבנים הם וטרחנים הם, אלא על מנת כן תהיו מקבלין עליכם, שיהו מקללין אתכם ... ( cache )
 • פרשת וארא תש'ע - מרכז הרב : 'וידבר ד' אל משה ואל אהרן ויצום אל בנ'י' אומר רש'י צום עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. ומיד אח'כ היוחסין של כל השבטים ואז התורה חוזרת 'ויאמר משה לפני ד' הן ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- "אוזן ששמעה בהר סיני עבדי הם..." : ... ולפי זה מובן מה שאמרו בתלמוד ירושלמי (מסכת ראש השנה פרק ג דף נח עמוד ד) "דא" ר שמואל בר רב יצחק וידבר יי' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל על מה ציום ... ( cache )
 • בית כנסת : 2 ספטמבר 2004 ... 34) ובשעה שנאמר "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל (שם ו', 13) - ו "אמר להם, היו יודעים שסרבנין וטרחנין הם, אלא על מנת שתקבלו ... ( cache )
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» פרשת השבוע וארא : 28 דצמבר 2010 ... שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים: וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - למה ולמה גלות מצרים : בפרשת וארא מצאנו פסוק מוקשה "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים". מדוע יש לצוות את בני ישראל לצאת ... ( cache )
 • פרשת משפטים - חשיבותן של המצוות שבין אדם לחברו : 25 אוגוסט 2010 ... מובא בגמ' (ירושלמי, ר"ה, יז., פ"ג, ה): "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל' (שמות, ו, י"ג), על מה ציום?, על פרשת שילוח עבדים". ... ( cache )
 • ברכת ברוך שחלק מכבודו למלך בשר ודם : "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" (שמות ו, יג). הנה רש"י פירש על פי דברי המדרש, שהקב"ה צוה את ... ( cache )
 • more "ואל אהרן ויצום אל " :
 • תורה - חמישה חומשי תורה (א) : משה יוצא בשליחות האלוהים אל בני ישראל - ואל פרעה . לבני ישראל נצטווה משה להביא את דבר ה' - אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ואת הבטחתו: "פָּקֹד פָּקַדְתִּי ... ( cache )
 • פרשת וארא - פרשת השבוע : ה' מחזק את דבריו ואת ההבטחות למשה ושולח אותו שוב לדבר אל בני ישראל ואל פרעה . בני ישראל לא יכולים לשמוע אל משה הם עסוקים בעבודה הקשה, משה שוב שואל את ה' איך ... ( cache )
 • צילום משפחתי - ברוכים הבאים למרכז קהילתי "שובה ישראל" הונג קונג : זוהי משמעות הפסוק שבא אחרי הספק האחרון שהעלה משה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים" (שם י"ג). ... ( cache )
 • על הדצ"ך ועל העד"ש : וידבר ה', אל-משה ואל-אהרון, ויצוום אל- בני ישראל, ואל-פרעה מלך מצריים--להוציא את- בני-ישראל, מארץ מצריים". במבט ראשון ג€“ שוב 'כניעה' של הקב"ה לדרישתו של משה ... ( cache )
 • "תצלום משפחתי" בטרם גאולה : 17 ינואר 2009 ... כך היא משמעות הפסוק, שבא אחרי הספק האחרון הזה שהעלה משה: "וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ... ( cache )
 • פרשת וארא - דברי ה' למשה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... וחשב משה כי שניהם יתנבאו בכל האותות ושניהם יבאו אל בני ישראל ואל פרעה , ודי שידבר האחד, כי כן דרך כל שנים שלוחים שהאחד ידבר והשני יחריש, ונתפייס בזה. ... ( cache )
 • 'שמות פרק ו : וידבר יהוה, אל משה ואל אהרון, ויצוום אל בני ישראל, ואל פרעה שמות ו,יג מלך מצריים --להוציא את בני ישראל, מארץ מצריים. {ס} וכרמי--אלה, משפחות ראובן. ... ( cache )
 • פרשת השבוע | קל וחומר או בנין אב : אלא לשון של ציווי: "ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים"(שמות ו',יג'). בני ישראל נצטוו להוציא את עצמם מארץ מצרים על ידי ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - וארא - עבדי הם - שיחת ליל שבת התשס"ז : קישור לגירסת הדפסה. שיחת ליל שבת פרשת וארא התשס"ז*. עבדי הם. וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ... ( cache )
 • דף פרשת השבוע - תנועת הקיבוץ הדתי - פרשת וארא, תשע"א 2010 (240 ... : "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים..." נשאלת השאלה- כיצד ניתן לצוות את בני ישראל להוציא את בני ... ( cache )
 • -חברים קהילות חמשישים - חולמים ומגשימים- קל וחומר או בנין אב : 22 דצמבר 2010 ... אלא לשון של ציווי: "ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים"(שמות ו',יג'). בני ישראל נצטוו להוציא את עצמם מארץ ... ( cache )
 • דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה - ז' בסיון תשס"ו, 3 : אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל. מארץ מצרים ." .. נשאלת השאלה. -. כיצד נית. ן לצוות את בני ישראל להוציא את בני ... ( cache )
 • פרשת וארא - מינוי משה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ציום אל בני ישראל ואל פרעה , כלומר שנתן חנם וכבודם ומוראם בעיניהם באופן שיקובלו להם דבריהם בכל מה שיצטרך להוציא את בני ישראל ממצרים. ... ( cache )
 • הגמרא במסכת הוריות מביאה ברייתא הקובעת את אופני נתינת הכבוד למנהיגים: : "אמר רבי ישמעאל, ראה מה כתיב: 'וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה (שמות ו, יג), לימדם לחלוק כבוד למלכות. ... ( cache )
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» פרשת וארא: : 30 דצמבר 2010 ... וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים (ו.יג). הרה"ק בעל הישמח ישראל מאלכסנדר זי"ע ...
 • לוח עברי - העמוד לא נמצא : "וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל, ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" פסוק זה שנאמר בתחילת פרשתינו מעורר תמיהה, מהו תוכן הציווי ... ( cache )
 • פרשת וארא : ויצום אל בני ישראל ואל פרעה . התורה מכריזה: "אלה ראשי בית אבֹתם..." (ו:יד), אולם מונה את תולדותיהם של שלושה שבטים בלבד (ראובן, שמעון ולוי). ... ( cache )
 • תשע"א - Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : ויצום - ללכת אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. ורבי ישועה אמר כי טעם ויצום שלא יכעסו על ישראל אם לא ישמעו אליהם ואין צורך. (אבן עזרא שם, שם) ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ... ואז ענהו הן בני ישראל לא שמעו אלי, והקב"ה צוה את שניהם לדבר אל העם ואל פרעה, וחשב משה כי שניהם יתנבאו בכל האותות ושניהם יבאו אל בני ישראל ואל פרעה , ... ( cache )
 • פרשת השבוע - מורשת : מתוך עיון בפסוקים הבאים - וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויְצַוֵּם אל בני ישראל ואל פרעה ... להוציא את בני ישראל מארץ מצרים - קשה להבין מהו המענה האלוקי ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - וארא : וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה , עשה אותן שוים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, היו נוהגין בו כבוד וחלקו כבוד למלך, שאני צריך לו לעשות בו את ... ( cache )
 • more "בני ישראל ואל פרעה " :
 • שתי השליחויות של משה רבנו : 4 נובמבר 2004 ... שבשליחות השניה משה ואהרן צריכים לצוות גם על בני ישראל וגם על פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הרצון של בני-ישראל, ... ( cache )
 • "ואשלח לפניך את..."? ג€“ על רשימות וייחוסים בפרשת וארא 30.12.2010 ... : 30 דצמבר 2010 ... היא גם אינה מוזכרת בפסוק הסוגר את הרשימה: "הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון". לאן היא נעלמה? ...
 • דברי תורה לפרשת וארא : הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן" ג€“ בתוקף הדבור אל פרעה (על מנת להוציא את בני ישראל ממצרים) קודם משה לאהרן, ... ( cache )
 • Weekly Torah Portion -- Vaeira : את משה לצוות על פרעה, מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארצו! משה טוען שאין בכך טעם, אחרי שהיהודים התעלמו מהבשורה, ומוסיף שהוא עצמו כבד-פה. ... ( cache )
 • Exodus 6 (Blue Letter Bible: WLC - Westminster Leningrad Codex) : וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן ויצום אל־בני ישראל ואל־פרעה מלך מצרים להוציא את ־בני־ ישראל מארץ מצרים׃ ס. Exd 6:14. אלה ראשי בית־אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ... ( cache )
 • ז' בסיון תשס"ו, 3 : "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים..." נשאלת השאלה- כיצד ניתן לצוות את בני ישראל להוציא את בני ... ( cache )
 • שובה ישראל הרב פינטו - SHUVA ISRAEL RABBI PINTO :: Article :: הוא ... : 29 דצמבר 2010 ... הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרון". ואכן אמרו חז"ל במכילתא, יש מקומות שמקדים משה לאהרון ויש מקומות ... ( cache )
 • רעיונות לפרשת וארא : 29 אפריל 2008 ... ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים (שמות ו יג) ? שעד עתה היו לישראל אפשרויות בחירה, האם לצאת או לא לצאת, ועתה אמור להם: לבני ... ( cache )
 • מינויו של משה רבינו להיות : הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים". "וידבר ה' אל משה ואהרון ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" ... ( cache )
 • בס"ד דרשה על פרשת השבוע וארא : ... לשונות הגאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי : וידבר ה' אל-משה וא-אהרן וְיְצַוֵּם אל-בני ישראל ואל ג€“פרעה מלך מצרים להוציא את - בני-ישראל מארץ מצרים . ... ( cache )
 • פרשת וארא - נשמה של עבד : 21 ינואר 2009 ... "ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים". זהו. הגיעה עת פקודה: "ויצוום" ג€“ בציווי: צא והוציא את העם! ... ( cache )
 • מס : "וידבר ה' אל משה ואהרן, ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים". (שמות ו, יג). רש"י: "ציוה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם". ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:להציע הקלה מיידית


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-01-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-06-13