ביאור:שלוש המטרות של יציאת מצרים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
לאחר ששליחותו הראשונה של משה לא השיגה את מטרתה, ופרעה רק הכביד את העול על בני ישראל, חזר משה אל ה' ואמר לו (שמות ה כב): "ד', למה הרעות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך - הרע לעם הזה; והצל לא הצלת את עמך!"

התשובה הראשונה שענה ה' למשה היא פשוטה (שמות ו א): "עתה תראה אשר אעשה לפרעה; כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו" .

אבל בהמשך נתן ה' למשה תשובה מורכבת יותר (שמות ו ב-ח). ניתן לחלק את הנאום לשני חלקים: החלק הראשון (ו02-ו05) מתאר את המצב הנוכחי, והחלק השני (ו06-ו08) מתאר את העתיד. כל חלק בפני עצמו כולל שלושה סעיפים, כמו שניתן לראות למטה:

(ו02) "אני ה':"
(ו03) "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם."
(ו04) "וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען - את ארץ מגוריהם אשר גרו בה."
(ו05) "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי."
(ו06) "לכן אמור לבני ישראל: אני ה';"
(ו06) "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם; וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים."
(ו07) "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים; וידעתם כי אני ה' אלהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים."
(ו08) "והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב; ונתתי אותה לכם מורשה, אני ה'."

יש קשרים בין הסעיפים בשני חלקי הנאום:

סעיף (ו06) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו05) בחלק הראשון: מכיוון שבני-ישראל סובלים מבחינה גופנית במצרים - ה' יוציא אותם מסבלות מצרים ויציל אותם מעבודתם. הסעיפים האלה מתארים מטרה אחת של יציאת מצרים - "פתרון בעיית הסבל הגופני של בני ישראל" .
סעיף (ו08) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו04) בחלק הראשון: מכיוון שה' נשבע לאבות לתת להם את ארץ כנען - הוא יביא את בניהם אל הארץ וייתן אותה להם. הסעיפים האלה מתארים מטרה שניה של יציאת מצרים - "קיום ההבטחה לתת את ארץ כנען לאבות" .
לפי אותו היגיון, סעיף (ו07) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו03) בחלק הראשון: מכיוון שה' לא נודע לאבות - "ושמי ה' לא נודעתי להם" - הוא ייוודע לבנים: "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים; וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" . הסעיפים האלה מתארים מטרה שלישית של יציאת מצרים - "שבני ישראל ידעו את ה'" .

מתוך ההקבלה הזאת, אנחנו יכולים להבין את המשמעות האמיתית של סעיף (ו03). הדגש בפסוק הוא לא על ההבדלים בין שמות-הקודש השונים, אלא על ההבדל בין "וארא" לבין "נודעתי" (ע"ע האם ה' גילה למשה שם חדש? ). ה' נראה לאברהם יצחק ויעקב - אבל הוא לא נודע להם. האבות ראו את כבוד ה' כמה פעמים, והם גם התפללו אליו וכינו אותו בשמותיו השונים, אבל הם לא ידעו אותו מקרוב; לא היה להם קשר קרוב, רצוף ויומיומי איתו. האבות חיו בתוך עולם הטבע, ורק לעתים רחוקות ראו את ה' ושמעו את דבריו.

אבל לא לכך התכוון ה' כשברא את העולם. המטרה של ה' היתה לשכון בתוך בני-האדם ולהתהלך בתוכם כל הזמן, באופן רצוף וקבוע. והמטרה הזו לא הושגה בימי האבות.

המטרה הזאת הושגה רק לאחר יציאת מצרים ומתן תורה, כאשר בני-ישראל בנו משכן לה', וה' שכן בתוכם.

כפי שוודאי שמתם לב, יש הבדל בסדר של הסעיפים בכל אחד משני חלקי התשובה. יש סיבה להבדל הזה:

החלק הראשון של התשובה מתאר, כאמור, את שלוש ה'בעיות' שייפתרו ביציאת מצרים. הבעיות מתוארות לפי סדר החשיבות שלהן:
הבעיה הראשונה בחשיבותה היא ה'בעיה' של ה': הוא לא נודע לאבות האומה, כך שמטרת הבריאה עדיין לא התגשמה.
הבעיה השניה היא ה'בעיה' של האבות: הובטח להם שהם יקבלו את הארץ והם עדיין לא קיבלו אותה.
הבעיה השלישית היא הבעיה של בני-ישראל: הם סובלים משעבוד גופני.
החלק השני של התשובה מתאר, כאמור, איך ייפתרו שלוש הבעיות האלו ביציאת מצרים. הפתרונות מתוארים לפי סדר כרונולוגי:
הבעיה שתיפתר ראשונה היא הבעיה של בני-ישראל: הם ישתחררו מהסבל ומהשעבוד.
הבעיה שתיפתר שניה היא ה'בעיה' של ה': ה' יתגלה אל בני-ישראל וישכון בתוכם כשיהיו במדבר.
הבעיה שתיפתר שלישית היא ה'בעיה' של האבות: ההבטחה לאבות תתקיים לאחר מכן, כשבני-ישראל יירשו את הארץ.

שלוש הסיבות לגאולת מצרים הן גם שלוש הסיבות לגאולת עם ישראל בעתיד - ע"ע שלושה דגמים של גאולה .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

תגובותעריכה

מאת: יהודה

יהודה (213.8.243.208) ב02:26:49  31.07.2003, בתגובה ל: לא נודעתי להם שנשלח על-ידי אראל ב: ולואי ויודע לנו כשם שנודע לדוד ולאיוב

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-06-0208