ביאור:שמואל א טו לב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

אגג בא על שפחה?עריכה

(שמואל א טו לב): "וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל: הַגִּישׁוּ אֵלַי אֶת אֲגַג מֶלֶךְ עֲמָלֵק! וַיֵּלֶךְ אֵלָיו אֲגַג מַעֲדַנֹּת, וַיֹּאמֶר אֲגָג: אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת"

שמואל הרג את אגג מלך עמלק, אבל במגילת אסתר מופיע "המן האגגי". מניין הגיע המן, אם אגג נהרג?

מדרש עממי המסביר, שבלילה האחרון לחייו, כשהיה שבוי בידי שאול, הצליח אגג לבוא על שפחה עמלקית, השפחה נמלטה והולידה בן, ומהבן הזה יצא המן, שניסה להשמיד את ישראל. מה המקור למדרש זה?

כמה מקורות מדברי הראשונים והאחרונים נמצאים ב פורטל הדף היומי, ה'תשע"א ; אולם לענ"ד יש מקור לרעיון מהפסוק שלנו:

וילך אליו אגג מעדנות - מעודן ומעונג, לאחר ששכב בלילה עם השפחה;

ויאמר אגג: אכן סר מר המוות - סר ממנו הפחד מפני אבדן וכיליון, לאחר שהשאיר את זרעו בשפחתו.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

מעדנות - יש שפירשו מעניין פינוק (יונתן, רש"י) , "שמחה ותענוג" ( מלבי"ם ) , כמו (בראשית מט כ): "מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ, וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי מֶלֶךְ", (איכה ד ה): "הָאֹכְלִים לְמַעֲדַנִּים". איך ייתכן שאגג הרגיש שמחה ותענוג?

1. ייתכן שבתי הכלא הישראליים, אז כהיום, נהגו לפנק את השבויים הגויים ולתת להם לאכול מעדנים;

2. וייתכן שהוא התעדן על מה שעשה בלילה הקודם, כדברי המדרש.

3. אולם יש שפירשו מעניין קשירה, "מעדנות - קשור בשלשלאות" ( מצודות ) , כמו (איוב לח לא): "הַתְקַשֵּׁר מַעֲדַנּוֹת כִּימָה אוֹ מֹשְׁכוֹת כְּסִיל תְּפַתֵּחַ"( פירוט ), אולי היפוך אותיות מהשורש ענד, (איוב לא לו): "אֶעֶנְדֶנּוּ עֲטָרוֹת לִי", (משלי ו כא): "עָנְדֵם עַל גַּרְגְּרֹתֶךָ"( פירוט ).

סר מר המוות -

1. יש שפירשו: המוות, שהוא מר ועצוב, סר ומתקרב אליי ( רש"י , מצודות) ;

אולם, הפועל סר מציין, בדרך כלל, התרחקות ולא התקרבות.

2. יש שפירשו מר מלשון תמורה והחלפה: "רוצה לומר, הנה סר ממנו תמורת המות, כי עד עתה נתנו לו חיי הבוז והעבדות חליפות המות, וזה קשה מאד בעיני השרים יותר מן המות, ועתה סר החליפין הזה, ולכן בחר שם מר שמורה גם על מרירות, כי חליפים האלה מרים מן המות, ולכן שמח על מיתתו" ( מלבי"ם ) .

3. יש שפירשו, שהוא עדיין היה בטוח שיינצל ממוות:

 • צורתו של שמואל הוכיחה את גודל חסידותו ורחמנותו, ולכן קיווה אגג שהנביא הזקן יחמול עליו ויקרא לו דרור, ולפיכך אמר בוודאי סר ממני המוות המר, כי לא ימיתני ( שיעורים בספר שמואל א טו , ע"פ רלב"ג) .
 • "גם אגג מזרע עמלק אף על פי שראה מפלתו בשעה שבא שמואל אצל שאול להרגו, עדין לא היה מאמין" ( סיפורי מעשיות (ברסלב) מחכם ותם ) .

4. ולענ"ד, אגג אכן היה מרוצה מכך שהסיר מעליו את מרירות המוות - את האובדן המוחלט - לאחר שהשאיר זרע בשפחתו.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • שמואל משסף את אגג : שאול המלך לא קיים את צו הנביא ולא השמיד את כל העמלקים במלחמה. שמואל הנביא מצווה להביא אליו את אגג מלך עמלק והוא הורגו בעצמו. "ויאמר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק" ... ( cache )
 • אגג : ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג אכן סר מר המות. ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך, וישסף שמואל את אגג לפני ה' ... ( cache )
 • גוסטב דורה : שאול המלך לא קיים את צו הנביא ולא השמיד את כל העמלקים במלחמה. שמואל הנביא מצווה להביא אליו את אגג מלך עמלק והוא הורגו בעצמו. "ויאמר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק" ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת איכה - פרשה ג : (שמואל א' ט"ו) ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק הדא הוא דכתיב: וכתיב (שם) וישסף שמואל את אגג וגו'. אמר רבי אבא בר כהנא. התחיל מחתך בבשרו חתיכות חתיכות ומאכיל ... ( cache )
 • להקים ממלכה : שרה אהרונסון (1917-1890) · " ויאמר שמואל הגישו אלי את–אגג מלך עמלק"... (שמ"א טו, (32 גוסטב דורה,(1883-1830) צרפת · על פי בחירת האל - זה יורד, וזה עולה פרק טז, 13-1 ... ( cache )
 • להקים ממלכה : לספר שני חלקים: - פרקים מספר שמואל - הלומדים מוזמנים להצטרף למסע התגבשות המלוכה בישראל מסוף תקופת השופטים דרך המאבק בין שמואל לשאול ועד תקופת דוד. - פרקים מספר ... ( cache )
 • more "ויאמר שמואל הגישו אלי " :
 • מלחמת עמלק / יהודה איזנברג : המטרה: לזבוח לה'. את עובדת השאירו את אגג מלך עמלק חי מסתיר שאול. כאשר שמואל מזכיר לשאול כי מלך הוא, וכי תפקידו כמלך היה להשמיד את עמלק, ממשיך שאול לעמוד בהכחשתו: ... ( cache )
 • מחיית זכר עמלק – ויקיפדיה : [עריכה] כשלונו של שאול. במצוה זו נצטווה מאוחר יותר שאול המלך בידי שמואל הנביא, כולל השמדת הטף והבהמות. שאול נכשל בהשאירו את אגג מלך עמלק ואת מיטב הצאן הבקר, וכישלון ... ( cache )
 • עמלק : הוא הותיר בחיים את אגג מלך עמלק ואת מיטב הצאן והבקר שנתפס כשלל כדי לזבחם לה'. עניין זה נתפס כחטא חמור והיה אחת הסיבות המרכזיות להדחתו של שאול מהמלוכה. מכאן אפשר ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - ויקרא - הופעה מלאה - שיחת סעודה שלישית (זכור) התשס"ה : ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי: ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח לה' אלהיך בגלגל(2). ( cache )
 • מלחמת שאול בעמלק : תיאור המלחמה לא מופיע בתנ"ך ומוקדש למלחמה חשובה זו רק שלושה פסוקים " ויך שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים, ויתפוש את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים ... ( cache )
 • שאול מאבד את המלוכה 2 - : שאול והעם הרגו את אגג מלך עמלק.‏ ‏. האל הבטיח לשאול כי יהיה מלך עד יום מותו.‏ ‏. הקידב. קחשמל. לפניכם צמדי משפטים העוסקים בסיפור.‏ ‏בכל צמד,‏ ‏אחד המשפטים הוא נכון והשני ... ( cache )
 • ביאור:שבת זכור, לזכור את עמלק – ויקיטקסט : 12 מרס 2012 ... שאול המלך נלחם בעמלק ומכריעו, הוא מותיר בחיים רק את "אֲגַג מֶלֶךְ עֲמָלֵק " [ו]. על מעשה זה קוצף שמואל במלוא הזעם [ז]. אכן, הלכה נקבעה: "פרשת זכור חייבים ... ( cache )
 • כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר : שמואל הוכיח את שאול על כך שלא החרים את עמלק, ובין השאר אמר לו: ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - חטא שאול ואגג - ועיון בדמותו של שאול המלך : ויתפש את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי חרב. ... "ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי"[12]. ( cache )
 • עמלק – חב"דפדיה : 3 ינואר 2012 ... שאול נלחם בעמלק, אבל לא קיים את ציווי ה' בשלימות והשאיר בחיים את אגג מלך עמלק ומיטב הצאן (ברצותו להעלות גם אותם לקדושה). כאשר בא שמואל וראה זאת ... ( cache )
 • שאול המלך : אבל שאול לא מילא את מה שציווה עליו שמואל - הוא חמל על הצאן והבקר ואף הותיר בחיים את אגג מלך עמלק. וה' כועס ומתחרט שבחר בשאול למלך: "נִחַמְתִּי, כִּי-הִמְלַכְתִּי ... ( cache )
 • להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר - בית המדרש הוירטואלי : שאלתי: מדוע נענש שאול על כך שלא הרג את אגג מלך עמלק? האם היה זה רק בגלל שלא הרג את העמלקי האחרון שנותר בחיים? הצעתי ששאול נענש לא רק על חמלתו על אגג, אלא משום ... ( cache )
 • שאול מאבד את המלוכה 4 - : שאול לא ביצע במלואו את חוק החרם, ובמקום להשמיד כליל את עמלק, הותיר בחיים את אגג מלך עמלק ואת הצאן והבקר המובחרים. שמואל בא להוכיח את שאול, ושאול מתקשה להבין את ... ( cache )
 • שבת זכור - המלחמה בעמלק - בית המדרש הוירטואלי : זאת ועוד, שאול הותיר את אגג מלך עמלק ולא הרגו, ובכך העיד שמלחמתו בעמלק לא הייתה מלחמת חורמה. אי אפשר לנהל מלחמת חורמה טוטלית נגד עם האחראי לטבח ולשכול, ולהותיר ... ( cache )
 • עמלק – ויקישיבה : 27 אוגוסט 2012 ... הוא הותיר את אגג מלך עמלק חי, בניגוד למה שצווה, כדי שישמש "אורח הכבוד" בחגיגת הניצחון שארגן לעצמו. כך נהגו מלכי העולם העתיק במלך המנוצח. במקביל הקים ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- "מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר" : ... אבל שאול החרים את כל עמלק לפי חרב, והשאיר רק את אגג מלך עמלק 1, וגם אותו שיסף שמואל והרגו, ונראה היה שעמלק כבר אינו קיים, עד הגיע דורו של מרדכי ושוב נתגלו ניצני עמלק ... ( cache )
 • עמלק, מתוך יהדות - מושגים וכתבים - אנציקלופדיה ynet : שאול הביס את העמלקים אולם חס על מיטב הצאן והבקר והותיר את אגג מלך עמלק בחיים, בניגוד למצוות ה' (עפ"י הסיפור המקראי, היה זה הגורם להעברת המלוכה מבית שאול).
 • גבריאל חיים כהן : ויתפש את-אגג מלך-עמלק חי, ואת-כל-העם החרים לפי-חרב. ויחמל שאול והעם על-אגג ועל-מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל-הכרים ועל-כל-הטוב ולא אבו החרימם, וכל-המלאכה נמבזה ונמס ... ( cache )
 • שאול המלך - אנציקלופדיה : כאשר נמנע שאול מלהשמיד את אגג מלך עמלק ואת רכוש העמלקים, שלקח שלל, בניגוד להוראת שמואל במצוות ה', סיכם שמואל ויכוח מר עם שאול באמרו לו: "קרע ה' את ממלכות ישראל ... ( cache )
 • מדוע הודח שאול מהמלוכה – שמואל א' ט"ו : האם נוכל למצוא בשאול רוח של הומאניות וחמלה בשל העובדה שהשאיר את אגג מלך עמלק בחיים? הראינו לעיל ששאול "חמל" על אגג מלך עמלק ועל הרכוש המשובח של עמלק בניגוד לצו ... ( cache )
 • ספר שמואל : כלומר, אני מצטער שהמלכתי את שאול למלך,זהו חטאו השני, כבר פעמיים אין הוא שומע בקולי, פעם אחת שהקריב קורבן בעצמו ועכשיו כשהוא השאיר את "אגג" מלך עמלק חי ולא השמיד את ... ( cache )
 • שאול : עם זאת, במקרה אחד לא מציית שאול לנביא שמואל, בכך שאינו הורג את אגג מלך עמלק אשר ניצח במלחמה, ועל כך נענש בכך שמלכותו לא עוברת בירושה לילדיו. דוד, שיורש את כסא ... ( cache )
 • שמיני התשס"ח : והוא עונה: התרגום מלמד שהזכיר לה את עון שאול שהחיה את אגג מלך עמלק, ומזה נולד צאצא שלו המן. כותב "מנות הלוי": "ובסתום הודיע לה כי בסיבת בית אביה באה עליהם הצרה הזאת, ... ( cache )
 • הגלגל : העם משאיר בחיים בהמות מפוטמות ושאול משאיר בחיים את אגג מלך עמלק. שמואל זועם על אי קיום הצו במלואו, מופיע בגלגל, הורג את אגג העמלקי ומבשר לשאול על הדחתו מן המלוכה. ( cache )
 • עיונים בספר שמואל : שאול השאיר את אגג מלך עמלק – "ויחמל". ג. שאול שומע בקול העם, במקום לכפות עליהם את דבר אלוהים. ד. שאול מצטדק ולא נטל אחריות על מעשיו. החמלה על אגג, מובאת בניגוד לציווי ... ( cache )
 • מגילת אסתר : לפי חךב שאול המלך, שנלחם אף הוא בעמלק, הותיר את אגג מלך עמלק בחיים, בניגוד לציוויו של שמואל הנביא, כמסופר בספר שמואל א' (פרק טו. (מזרעו של אגג בא המן בן המדתא ... ( cache )
 • כיצד זוכרים וכיצד לא שוכחים - "שבת זכור" - התנועה ליהדות מתקדמת : ואפשר להוסיף עוד את ארבעת הפסוקים האחרונים על שמואל שהורג, במו ידיו, את אגג מלך עמלק. תיאור שלטעמי לא מוסיף יותר מדי כבוד לשמואל הנביא. אני הולך עם הגישה היותר הומנית ... ( cache )
 • ["י_על_במדבר_כד|כל הפרק - רש"י על במדבר כד – ויקיטקסט] : 9 אוקטובר 2012 ... "מדליו" - מבארותיו ופירושו כתרגומו. "וזרעו במים רבים" - לשון הצלחה הוא כזרע הזרוע על פני המים. "וירם מאגג מלכו" - מלך ראשון שלהם יכבוש את אגג מלך עמלק ... ( cache )
 • ',ט"ו(שמואל א) ועיון בדמותו של שאול המלך חטא שאול ואגג - יוני שרביט : ואביא את אגג מלך עמלק ואת. עמלק החרמתי. "12. כלומר שאול כאילו לא שמע את דברי שמואל שהוכיח אותו ולא מבין את. חומרת המעשה שעשה.,. שהרי שאול יודע שלא נהג כראוי וא ... ( cache )
 • פורום: תהילים חלוקה שבועית - פרשת יתרו – בחדרי חרדים : כשראה שמואל את אגג מלך עמלק, הוא קרב אליו, חרבו שלופה בידו ואמר לו: "מפני שגרמה חרבך לנשים רבות להיות אלמנות, ולבנים רבים להיות יתומים, בהרגך בבני ... ( cache )
 • שובו של עמלק (מעין דרש לליל שבועות) | החברים של ג'ורג' : 28 מאי 2009 ... ראשית, כפי שמציין התנ"ך, "ויך שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים, ויתפוס את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי חרב [הדגשה שלי – יצ"ג]. ( cache )
 • more "את אגג מלך עמלק " :
 • more "וילך אליו אגג מעדנת " :
 • תצוה התש"ע - ת"ת כנגד כולם : "ויאמר אגג אכן סר מר המות - ידמה שאגג היה ירא כשהגישוהו לפני שמואל אסור ונקשר בכבלי ברזל, וכאשר ראה (את) שמואל והיתה צורתו מוכחת על גודל חסידותו ורחמנותו, אמר: באמת סר ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ויאמר אגג אכן סר מר המות. ידמה שאגג היה ירא כשהגישוהו לפני שמואל אסור ונקשר בכבלי ברזל, וכאשר ראה שמואל והיתה צורתו מוכחת על גודל חסידותו ורחמנותו, אמר: באמת סר ... ( cache )
 • מבוא כללי ללימוד הנביא : 5. "חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר". 6. "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם". 7. "ויאמר אגג אכן סר מר המות". 8. "כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך". בס"ד. נספח מספר 3. פרק ד' ... ( cache )
 • שמואל א : לב ויאמר שמואל, הגישו אליי את-אגג מלך עמלק, וילך אליו, אגג מעדנות; ויאמר אגג, אכן סר מר- המוות. לג ויאמר שמואל--כאשר שיכלה נשים חרבך, כן-תשכל מנשים אימך; וישסף שמואל ... ( cache )
 • ynet והכל נברא במילים - תרבות ובידור : 24 נובמבר 2007 ... "ויאמר שמואל הגישו לי את אגג מלך עמלק ויילך אליו אגג מעדנות ויאמר אגג אכן סר מר המוות... וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל". זהו זה. כבר מהתחלה בולטים ... ( cache )
 • more "ויאמר אגג אכן סר " :
 • אגג מלך עמלק – אָכֵן סָר מַר הַמָּוֶת : אכן סר מר המות - באמת ידעתי כי סר וקרב עלי מרירת המות: ( cache )
 • Genizah - Fragment : Genizah. Home · Browse · Search · About · Help ... ( cache )
 • פרק רביעי: אבלות : סר מר המוות / זלדה סר מר המות חוש הראיה העדין תם משחק האש והנשמה נפרדת משלך האור ברעד אל ים הקרח והזמן, מן התקוות הארציות. וכל ע ^ רו הפלאי ואין שום מחצה מבדלת ... ( cache )
 • ספר שמואל א : הנה סר מר המות. כי האדם יראה לעינים ו-ה' יראה ללבב. הנקלה בעיניכם להתחתן במלך ואנכי איש רש ונקלה. חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עלי. יצא נא אבי ואמי אתכם עד ... ( cache )
 • רדק - בשבילי התנ"ך : או פירושו הלך אליו בתענוג ובשמחה כי בחר מותו מחייו. ויש מפרשים: מעדנות קשורים מן התקשר מעדנות כימה כלומר בקשורים בשלשלאות של ברזל שהיה בהן הלך אליו. אכן סר מר המות - ... ( cache )
 • הלנה מגר טלמור | ספרים : נמחקות השנים הארוכות של יתמוּת בודדה ונותר העצב, כשיירי חיים. כחיבור מתמשך למה שלא יהיה. מחוץ למילים. רק זוג עיניים ירוקות. צלולות. נפלאות. ושם אחד. סר מר המות סר מר ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : ורבנן אמרין: העמיד ארבע קונדיסין ומתחו עליהן, והוא אומר: אכן סר מר המות. וכי כך ממיתין את השרים מיתות חמורות. ר' שמואל בר נחמני אומר: בדיני עו"א דנו לא בעדים ולא בהתראה. ( cache )
 • תנחומא - כי תצא : ורבנן אמרי, העמיד ארבעה קנטסין ומתחו עליהן, והוא אומר, אכן סר מר המות (ש"א טו לב), כך ממיתין את השרים מיתות חמורות. רבי שמואל בר אבדימי אמר, בדיני אומות העולם דנו, ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : העמיד ארבע קונדיסין ומתחו עליהן והוא אומר: אכן סר מר המות, כך ממיתים את השרים מיתות חמורות, ורשב"נ אמר: בדיני בני נח דנו, לא בעדים ולא בהתראה. [ואנחנו עמך וגו' לדור ודור נספר ... ( cache )
 • פרקי דרבי אליעזר פרק מט – ויקיטקסט : 28 ינואר 2013 ... ממני מר המות שנ' אכן סר מר המות אמ' לו שמואל כשם ששכלה חרב עמלק זקניך את בחורי ישראל מאחורי הענן וישבו נשיהם שכולות ואלמנות וכתפלת אסתר ונערותיה ... ( cache )
 • אויבי / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי : עם מלומד בתכסיסים כאלה! והארון, אותו הארון, שחי בדמיוני עוד מימי סרני הפלשתים, הנה נפתח להתפלל לפניו. וביום מהומה נמוֹדוּ בפתילים בית-העלמין הישן והחדש – ולא סר מר המות. ( cache )
 • למה איבד שאול את? המלוכה - ברכת משה : 23 מרס 2009 ... סר מר המות?" לדברי ר. 'חיים ביטחונו של אגג נובע מכך ששאול קיבל אותו כגר. תושב ובכך פקע ממנו דין עמלק. כהוכחה לכך ששאול גייר את אגג בגיור של גר תושב ... ( cache )
 • פלא יועץ נ – ויקיטקסט : 26 אוקטובר 2012 ... ובכן אם קרה לו מקרה בלתי טהור בממונו, יתנחם ויתן הודאות שלא ארע חלי או מכאוב בגופו, ואם ארע בגופו, יתן הודאות כי אכן סר מר המות, ואם מת לו מת בר מנן, ... ( cache )
 • כל הפסוק - קטגוריה:תהלים לח ט – ויקיטקסט : 28 יוני 2009 ... ואז "שאגתי מנהמת לבי", היא הנהימה האחרונה שינהום הלב בעת סר מר המות, ובכ"ז תפס לשון "שאגתי" שהשאגה מובדל מן הנהימה שהוא מורה על שאגה של שמחה, ... ( cache )
 • ז - קטגוריה:ישעיהו מ ז – ויקיטקסט : 25 יוני 2009 ... אכן יש ה' במקום הזה (בראשית כח יב), אכן נודע הדבר (שמות ב' ט'), אכן סר מר המות (ש"א טז לב) כל אלה נסתפקו תחלה, אם יש ה' במקום הזה, אם נודע הדבר, ... ( cache )
 • שמואל א, פרק טו - יחידת ידע ובקיאות / ירושלמי : גלגל " החפץ לה' בעולות וזבחים – כשמוע בקול ה' ". גבעת שאול " וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם – כי לא אדם הוא להינחם ". "אכן סר מר המות ". "כאשר שיכלה נשים חרבך – כן תשכל ... ( cache )
 • כל הפרק - מלבי"ם על ישעיהו מ – ויקיטקסט : 11 פברואר 2011 ... אכן יש ה' במקום הזה (בראשית כח יב), אכן נודע הדבר (שמות ב' ט'), אכן סר מר המות (ש"א טז לב) כל אלה נסתפקו תחלה, אם יש ה' במקום הזה, אם נודע הדבר, ... ( cache )
 • more "סר מר המות / " :


תגובותעריכה

יש גם פירוש שמעדנת = מלשון מעידה

שמואל ב כב לז: "תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי"

-- אביתר כהן, 2013-03-31 17:12:22


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אגג בא על שפחה?


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-04-24.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-15-32