ביאור:שמואל א טו ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מדוע ציווה שמואל על שאול להרוג את בהמותיהם של עמלק? עריכה

שמואל א טו ג: "עתה לך והכיתה את-עמלק והחרמתם את-כל-אשׁר-לו ולא תחמל עליו והמתה מאישׁ עד-אשׁה מעלל ועד-יונק משׁור ועד-שׂה מגמל ועד-חמור":

א. מדוע היה צורך להרוג גם את הבהמות, הרי זה לא נאמר בתורה?

ב. ואם כבר יש צורך להרוג את הבהמות - מדוע לא להקריב אותן כקרבן לה', כמו שרצה שאול לעשות?

הפרשנים מתייחסים בעיקר לשאלה א:

1. " "שהיו [העמלקים] בעלי כשפים ומשנין עצמן ודומין לבהמה" " (רש"י) .

2. " "כי אם יחיו מהם שור או חמור יאמרו זה היה משלל עמלק והרי לא נמחה זכר עמלק והכתוב אומר תמחה את זכר עמלק" " (רד"ק) . אולי היה הבדל בין מראה הבהמות של עמלק לבין מראה הבהמות של ישראל - אולי העמלקים באו מאזור אחר בעולם, כך שכל מי שראה בהמה עמלקית ידע שהיא משלל עמלק.

3. לדעתי אפשר לענות על שתי השאלות בתשובה אחת - המטרה היא להדגיש, שהמלחמה היא למען הצדק, לנקום בעמלק על פשעי המלחמה שלהם, ולא למען השלל. מאותה סיבה ה' גם לא רצה שיקריבו לו את הבהמות, כדי שלא יגידו הגויים (ע"פ תפיסתם האלילית) שה' ציווה להרוג את עמלק כדי לקבל את הקרבנות.

וכך מודגש גם במגילת אסתר - "ובביזה לא שלחו את ידם".

אילו שאול היה הורג את אגג ומשאיר רק את הצאן - היה אפשר ללמד עליו זכות ולומר שהוא רצה להדר במצוה ולהקריב קרבנות, אבל מכיוון שהוא השאיר בחיים גם את אגג - הוכח למפרע שהוא לא בא להדר אלא לשנות את ציווי ה' כרצונו.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-04-06.


תגובות עריכה

מאת: הדס

אהבתי את הפירוש, לכן במלחמת העי וכיבוש יריחו למשל, כן החרימו את השלל (או הכסף והזהב-בעי) כי המטרה היתה למען כיבוש הארץ. אבל ברגע שמדובר על מחיית עם ועשיית צדק- השלל והרווח הגשמי לא משחקים תפקיד.

לעומת זאת, יש לי שאלה אחרת שמציקה לי- (שהתשובה שלה נראית ברורה לכאורה): אנחנו מוחים את זכר עמלק בגלל שהם הראשונים שיצאו נגדנו למלחמה והתסיסו את שאר העמים, אך בגלל זה למחות עם שלם? הרי מחיית עם שלם זה דבר נוראי- ואין לנו ציווי על כך לגבי שום עם, דווקא עמלק. (ניתן לומר- שהם מרדו נגד ה' בעצם חוצפתם, אך זה עדיין לא עונה לי למה יש למחות את כל העם, נראה לי שיש פה יותר מכך)

אשמח לשמוע תגובות,

יום נפלא,הדס

מאת: מחברים שונים
התורה מצווה על עם ישראל להשמיד את העם העמלקי. במה 'זכו' העמלקים שדווקא אותם צריך להשמיד? היו עוד הרבה עמים שגרמו הרבה צרות לעם ישראל, ואותם לא נצטווינו להשמיד! המצרים זרקו את ילדינו ליאור ולא נצטווינו להשמיד אותם; הפלשתים שעבדו אותנו עשרות שנים ולא נצטווינו להשמיד אותם; האשורים הגלו 10 שבטים מעם ישראל ולא נצטווינו להשמיד אותם [אמנם, נצטווינו להחרים את 7 עממי כנען, אבל שם כתוב בפירוש מהי הסיבה למצווה - "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי" - צריך לגרש אותם או להחרימם כדי שלא נלמד מהמעשים הרעים שלהם. ויש עוד הבדל בין המצוות: אם אחד מעממי כנען עוזב את הארץ מרצונו -- כבר אין סכנה שיחטיא אותנו, ולכן אין חובה לרדוף אחריו ולהשמידו. וכך קרה עם הגרגשי -- לדברי חז"ל הוא עזב את הארץ והתיישב באפריקה]; אז למה דווקא עמלק?!
1. ע"פ מלבי"ם , העמלקים תקפו אותנו ללא כל סיבה - רק לשם תאוות ההרג; בניגוד לעמים אחרים, שתקפו אותנו מסיבה כלשהי (גם אם לא מוצדקת).
  • אך כפי שכתב אסף , סביר ביותר להניח שעמלק תקף אותנו בגלל רכושנו. כשם ששודדים הולכים בדרכים ותוקפים כל מי שרואים, כך העמלק תקף את בני ישראל. הרי כתוב שבני ישראל יצאו ממצריים ברכוש רב. אך מכיוון שלא כל שודד מוגדר כעמלק, עדיין אין זה ברור למה דווקא עמלק.
2. ע"פ מנחם הפנר  (mhep1 @ bezeqint.net), היחס המיוחד כלפי עמלק נובע מצורת המלחמה שלהם. בני ישראל היו חמושים, ואילו הותקפו מלפנים הייתה זו מלחמה הוגנת. אך הם התקיפו מאחור, את המזדנבים והחלשים העייפים ("ויזנב בך כל הנחשלים אחריך").
3. ע"פ עמוס כהן (פרק 3) , העמלקים, עוד בתחילת הוויתם, היו ידועים באכזריותם, כפי שניתן ללמוד ממקורות חיצוניים - ערביים ומצריים. ולכן, מלחמתה הנחרצת של התורה בתרבות הכנענית והעמלקית ודרך חייהם היא חסד גדול לעולם כולו.

מאת: ארנון
להדס.
בכיבוש יריחו מסופר על עכן שאסור היה לו לקחת מהשלל. שאלת העונש הקולקטיבי שקבל היא בעיה אחרת, הרי כתוב "איש בחטאו יומת"?. במה חטאה משפחתו?
עמלק לא התסיסו שאר עמים, ומי שיצא להלחם בנו היו לו סיבות משלו.
"למחות עם שלם" נכון זה בעיתי, אבל צוי כזה נצטוינו לנהוג ביתר העמים? למה מתפלאת כאן? הרי גם שמואל ציוה על שאול לנהוג כך? ולמרות ששאול מסיבות אנושיות לא הרג נשים ילדים ובעלי חיים. בכל זאת שמואל כעס. למה?
עמלק לא מרד בה' כי הוא לא ידע מה זה? כמו פרעה.
אל תחפשי הצדקה להשמדת עם כי אנו נתנסינו בזה.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מדוע ציווה שמואל על שאול להרוג את בהמותיהם של עמלק?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t08a15_1