הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצרעריכה

שמואל הוכיח את שאול על כך שלא החרים את עמלק, ובין השאר אמר לו:

(שמואל א טו כג): "כִּי חַטַּאֶת קֶסֶם מֶרִי, וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר. יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה', וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ!"

מה פירוש הביטויים?

כי חטאת קסם מריעריכה

1. על-פי חז"ל, העמלקים היו קוסמים, והסוו את עצמם כבעלי-חיים; זו הסיבה ששמואל ציווה על שאול להרוג, לא רק את עמלק (שהיו "חַטָּאִים" - שודדי-דרכים החוטפים עוברי-אורח ומוכרים אותם לעבדים), אלא גם את בהמותיהם: "שהיו בעלי כשפים, ומשנין עצמן, ודומין לבהמה" (רש"י על שמואל א טו ג) . אולם שאול לא ידע זאת, ולא הבין מדוע יש להרוג גם את הבהמות. על כך אמר לו שמואל: וכי אתה מבין דבר וחצי-דבר בקסמים?! וכי אתה מבין משהו באוון ותרפים?! יש הרבה דברים שאתה לא מבין, ולכן היה עליך לקיים את מצוות ה' כפשוטה" (ע"פ גליה) .

2. שאול התנגד בחריפות לקסמים מכל סוג שהוא, והשאיפה שלו היתה להעביר את כולם מהארץ (שמואל א כח ג): "וְשָׁאוּל הֵסִיר הָאֹבוֹת וְאֶת הַיִּדְּעֹנִים מֵהָאָרֶץ". ייתכן שזו הסיבה שהוא איפשר לעם לקחת מהשלל - הוא רצה לשפר את מעמדו בעיני העם, כדי שהעם ישתף עמו פעולה בהעברת הקסמים מהארץ (ע"פ חת"ם סופר) . אך הנביא אמר לו כי כמו חטא של קסם, כך הוא ה מרי, אי קיום מצוות ה' להשמיד את עמלק. זו מצוה וזו מצוה, אין שום הבדל ביניהן. בכך שלא שמעת בקול ה', כאילו עברת על החטא שבעיניך הוא החמור ביותר - קסם.

3. החטא של קסם מנוגד למצוה של שמיעה בקול הנביא, (דברים יח יד): "כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל מְעֹנְנִים וְאֶל קֹסְמִים יִשְׁמָעוּ; וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן". כשאתה ממרה את פי הנביא, אתה דומה לאדם שחוטא בקסם.

4. "החטא שיש במעשה הקסם הוא החטא בעצמו שיש בהממרה בדברי ה', כי כמו השואל בקסם מסיר בטחונו מה', כן הממרה בדברו בעבור הסתת או יראת אדם מסיר בזה בטחונו מה'" (מצודת דוד) .

ואוון ותרפים הפצרעריכה

אוון = אין והבל, שקר ומרמה, שימוש לרעה בכוח .

תרפים = פסלים בדמות אדם ששימשו לכשפים.

ואוון ותרפים = אוון של תרפים ("הוי"ו יתירה", רלב"ג ומצודת ציון) , מעשה-הבל של שימוש בתרפים לצורך מעשי כשפים.

הפצר = ניסיון לשכנע אדם שישנה את דעתו על-ידי דיבור מרובה.

ואוון ותרפים הפצר = "כמו מעשה הבל של כישוף על-ידי תרפים, שאתה בוודאי מתנגד לו, כך הוא הניסיון להפציר בה' שישנה את החלטתו לגביך" (ראו מדוע לא קיבל ה' את תשובת שאול? ).

" "דבר התוהו והשקר שיש בתרפים, דבר התוהו ההיא בעצמה יש בהמרבה דברים, כי כמו שאף הרבה מן התרפים תוהו המה ואת כולם ישא הרוח, כן מרבית דברים לא צודקים לתוהו נחשבו עם רבוים."

ולפי שנאמר בשאול שהסיר את האובות ואת הידעונים, אמר לו "הנה נכשלת בדומה לקוסם ולעושה התרפים, כי המרי בדבר ה' מיראת העם ידמה לקוסם, וההפצר בדברים לא יועיל בם ידמה לעושה התרפים"" (מצודת דוד) .

יען מאסת את דבר ה', וימאסך ממלךעריכה

מאס = לא בחר, ביטל את בחירתו .

כמו שאתה לא בחרת בדבר ה', כך ה' ביטל את הבחירה שלו בך כמלך.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • פרשת תצוה - הפטרה לשבת זכור - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה כי חטאת קסם מרי: חסר כף הדמיון... וכתרגום יונתן "ארי כחובת גבריא דשאלין בקסמא כן חובת כל גבר דמסרב על פתגמא דה', וכחובי עמא דטעו בתר טעותא (עבודה זרה), ... ( cache )
 • Yeshivat Netiv Aryeh -- YNA.EDU : שמואל אומר לשאול המלך: "כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר" (שמו"א ט"ו, כ"ג). ... וא"כ, הנך עושה מהקורבן קסם. שוב אין זה קרבן אלא קסם - "כי חטאת קסם מרי".... ( cache )
 • בס"ד : שוב אין זה קרבן אלא קסם - "כי חטאת קסם מרי ". רק רצון ה', ולא כח צבאי, יכול לנצח במלחמה. הפסוק אומר: "ורדפו מכם חמִשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדֹּפו" (ויקרא ... ( cache )
 • קטיף.נט:: סגולת המקדש וארץ ישראל - רק יחד עם שמירת התורה : "כי חטאת קסם - מרי ". חורבן המקדש וא"י - בגלל שֶׁיִּחֲסוּ להם עצמיות. חז"ל אומרים: "את שבתֹתַי תשמֹרו ומקדשִׁי תירָאו" (ויקרא יט, ל) - "מה שמירה ... ( cache )
 • שלח לך : כשמוע בקול ה', כי חטאת קסם מרי " המרי ברצון ה' הוא שוה לקסם. יותר קל להתמקד בפרט כשעושים תשובה, ולא לראות מהו מקור החטא ולתפל בו ג€“ כי זה קשה מאד ג€“ דורש גבורה ... ( cache )
 • דף מאורות לפרשת שופטים : אומר לו שמואל בתגובה: "כי חטאת קסם, מרי" (שמואל א טו, כג). ה"חטאת" שב"קסם" ג€“ שבציות לדבר הקוסם ג€“ שווה בדיוק לחטא ה"מרי", המרידה בדבר ה', כי אם הנך אומר ... ( cache )
 • מלחמת שאול בעמלק / יוסף סלומון : "כי חטאת קסם מרי ", להמרות את פי ה' נחשב כחטאת קסם; "ואון ותרפים הפצר" ואף להפציר ולהתמקח בעניין הצו, כדי לפשר את דבר ה' עם המציאות הוא כעין און התרפים 13. ... ( cache )
 • שלח : ... כמו שמצינו במרגלים שמוע בן זכור על שלא שמע בדברי המקום וכאלו שאל בזכורו וכן הוא אומר כי חטאת קסם מרי, שפט בן חורי על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ, ... ( cache )
 • המלחמה בעמלק / יהודה אליצור : "כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר" הערות בשולי הדברים תקציר: תיאור חטאו של שאול במלחמת עמלק הוא מחצית של עניין שלם. מחציתו השנייה - חטאו של דוד ובת שבע. ... ( cache )
 • התפקוד החברתי של הנביאים: יחס הנביאים לפולחן : כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר" - פס' 22-23. גם כאן הציות לה' עומד כנגד עולות וזבחים(19) והנה, למרות-כל זאת, יש מקום לפקפק, האם ההתנגדות לפולחן היא כה ... ( cache )
 • גיליונות לעיון בפרשת השבוע : כי חטאת קסם מרי: - חסר כ"ף הדמיון. וכן תרגם יונתן: ארי כחובת גובריא דשאלין ... וזה שאמר " כי חטאת קסם מרי ", ר"ל החטא והפשע אשר היה בקסם אינו מפאת עצמו, ... ( cache )
 • פדר עולם רבה פרק יג כט : אל כל אשר יפנה ירשיע וגו� ואומר כי חטאת קסם מרי באותה שעה ויסב שמואל. ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע וגוי ואחר כך ויקה שמואל את קרן וגו� ועי� ביומא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - התשובה, הוידוי והתפילה : ואז עונה לו ה': "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה', הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים, כי חטאת קסם מרי ואוון ותרפים הפצר", ומסביר ספר העיקרים 2 ... ( cache )
 • תנחומא - האזינו : וכן הוא אומר, כי חטאת קסם מרי (ש"א טו כ). שפט בן חורי (במד' יג ה), על שלא שפט את יצרו, ונעשה חורי מן הארץ. יגאל בן יוסף (שם שם ז), על שהוציא דבה על הארץ, ... ( cache )
 • מדוע לא קיבל ה' את תשובת המעפילים? : כי חטאת קסם מרי, ואוון ותרפים הפצר... ": כאשר אתה לוקח ערך כלשהו, יהיה חשוב ככל שיהיה, ונותן לו חשיבות מעל לדבר ה' - אין שום הבדל בינך לבין עובד-אלילים ... ( cache )
 • פרשת לך לך : הנה שמע מזבח - טוב, להקשיב - מחלב אילים; כי חטאת קסם - מרי, ואון ותרפים - הפצר. יען מאסת את דבר ה' - וימאסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל: חטאתי כי עברתי את פי ... ( cache )
 • לדמותה של רחל / יהודה ראק : ... ובא ספציפית לגבי תרפים כחסרי תועלת: 'כי התרפים דברו אָוֶן, והקוסמים דברו שקר (זכריה י, ב)' וכן ' כי חטאת קסם מרי, ואָוֶן ותרפים הפצר (שמואל א טו, ... ( cache )
 • שעד הזכירה הצבי נ : הוו כחשי נבשרא � ושמאל טען כי חטאת קסם מרי שהיה שטופים בכשוף ויש לחוש לרובע ונרבע � ועול עון. ותרפים הפצר דמכל מקום משום מוקצה ונעבד פסולין להקרנה ולוק: ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - חטא שאול ואגג - ועיון בדמותו של שאול המלך : כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר..."[29], הקב"ה לא מעוניין בזבחים ועולות שהוא לא ציווה על הקרבתם קידוש של כל דבר נעשה אך ורק ע"י הקב"ה ואין זכות לאדם לייחס ... ( cache )
 • דף קשר מספר 635 - פרשת שמות : תועלת: 'כי התרפים דברו און, והקוסמים דברו שקר (זכריה י, ב)' וכן ` כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר (שמואל א טו, כג)'. נראה, שרחל הבינה שיסוריה ומיתתה בלידתה ... ( cache )
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : וכה"א כי חטאת קסם מרי. שפט בן חורי: על שלא שפט את יצרו נעשה חורי מן הארץ. יגאל בן יוסף: על שהוציא דיבה נאסף בלא עתו. פלטי בן רפוא: שפלט עצמו ממע"ט ורפו ידיו ... ( cache )
 • קטיף.נט:: איש אחד איש אחד.... : וכה"א כי חטאת קסם מרי. שפט בן חורי: על שלא שפט אץ יצרו נעשה חורי מן הארץ. יגאל בן יוסף: על שהוציא דיבה נאסף בלא עתו. פלטי בו רפוא: שפלט עצמו ממע"ט ורפו ידיו ... ( cache )
 • מכללת לפשיץ : כבר הנביא שמואל אמר למלך שאול בצורה ברורה ביותר:9 "ויאמר שמואל החפץ לה' בעלות וזבחים כשמע בקול ה' הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים: כי חטאת קסם מרי ואון ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Noa Morag | נעה מורג | just me. dissupointed? : 'כי חטאת קסם, מרי' (שמואל א', טו, כג). בבמה מאז 20/6/08 10:18. את חטאת בחטאי הקסם, מרי מתוקים כסוכריה אך פוצעים את הלשון. ... ( cache )
 • בס"ד : פסוק כ"ג כי חטאת קסם מרי ג€“ עצם העיסוק בקסמים הוא מרי ג€“ חטאת. פירוש אחר: התנהגות שאול בעיני שמואל היא מעשה רע כמעשה קסמים וכשפים. ... ( cache )
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר שמואל א - פרק טו' : ... החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל כב ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים כג כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר ... ( cache )
 • פרופ' יעקב רנד שאול בן קיש - טרגדיה של אדם ומלך רקע היסטורי שאול... : כי חטאת קסם - מרי. ואון ותרפים הפצר,. יען מאסת את דבר ה' וימאסך ממלך (שם, כב-כג). ההתייחסות של שמואל אל ה"זבח" נוגעת בוודאי להסבר של שאול שהעם לקח את ראשית ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שמואל : ... משיבין דבר שיצר הרע בטל על דבר שיצר הרע קיים. כי חטאת קסם מרי דא"ר שמואל בר נחמני כל מי שהוא הולך אצל הקוסם ממרה על דבריו של הקב"ה וגורם אף וצרה לעצמו: ... ( cache )
 • ספר שמואל : "כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר". מהו פשרו של משפט זה? יש מסבירים300 שהכונה היא: כמו שחטאת השאילה באוב וקסמים הוא חמור, אף המריית דבר ד', וכן הוא חטאו של ... ( cache )
 • more "כי חטאת קסם מרי " :
 • נקודת חיבור : (כג) כִּי חַטַּאת קֶסֶם מֶרִי וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר יְקֹוָק וַיִּמְאָסְךָ ... ( cache )
 • מצות השמן למאור - מצוה לדורות : לאחר ששאול חזר ממלחמת עמלק ואפשר לעם להותיר את מיטב הצאן והבקר למען זבוח לה', אמר לו שמואל הנביא: "כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען אשר מאסת את דבר ה' ... ( cache )
 • חרב הפיטורין המאיימת על צוארי רבים מעם ישראל ומבצעת את זממה מחייבת... : כִּי חַטַּאת קֶסֶם מֶרִי וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה' וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ". ... ( cache )
 • עמלק - מלכות בלא רצון ה' : ... חַטַּאת קֶסֶם מֶרִי וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר יְקֹוָק וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ: ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - שמואל א פרק טו : ... בגלגל: (כב) ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים: (כג) כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר ... ( cache )
 • חטא = עבירה מתוך טעות או תאוה : כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את דבר ה' וימאסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם. ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : והסביר החתם סופר - שאול רצה שהציבור יהיה איתו, והציבור לא יבין את ההלכה של שמואל הנביא, ועל זה אמר לו הקב"ה " מאסת את דבר ה '". ... ( cache )
 • מלחמת שאול בעמלק : תגובת שמואל: לא אשוב עימך כי מאסת את דבר ה ' [ היות ועדיין אינך מבין שאתה שאול, היחיד המואשם, כי רק אתה מאסת את דבר ה ' ורק אתה נושא באחריות ... ( cache )
 • עמידה בלחצים והתבטלות בפני ה' : יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך" (פסוק כג). עכשיו גם הוא עצמו מפסיק להיות מלך. במסכת יומא כב, ב: "אמר רב יהודה אמר רב: מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו, ... ( cache )
 • ביאור:בקשת המלך בימי שמואל - 3 הסברים למניעים של הדמויות בפרשה... : בחטא שאול "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך..." על בני ישי: "אל תבט אל מראהו... כי מאסתיו". ישראל מאסו בה', וה' מואס במלך זה. משפט המלך: ... ( cache )
 • פרשת השבוע: "תצוה ג€“ זכור" - פרשת השבוע - לוס אנג'לס עבודה עסקים... : יען מאסת את דבר ה ' וימאסך מלהיות מלך על ישראל"; לא זו בלבד שלא קיימת את ציווי ה', אלא מאסת בו ולכן זה יעלה לך במלוכה וה' בחר מלך במקומך. מדוע? ... ( cache )
 • סיכום|שמואל א' - פרק ט'ו - FXP.co.il : גם את עונשו של שאול ניסח שמואל על דרך של מידה כנגד מידה: "יען מאסת את דבר ה ' ג€“ וימאסך ממלך" השורש מא"ס מופיע גם בחטא וגם בעונש: אתה, שאול, ... ( cache )
 • פרשת ויקרא - הפטרה לשבת זכור - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכשחטא בדבר עמלק נאמר לו: כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך, כלומר שימות בלא עתו ולא יחשב לו מלכות משם ואילך... בעבור היות אלו מצוות פרטיות. ... ( cache )
 • קורס מזורז בהיסטוריה יהודית, פרק 16: שאול המלך : 30 מאי 2004 ... "לא אשוב עמך כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל". "ויסב שמואל ללכת ויחזק [שאול] בכנף מעילו ויקרע. ויאמר אליו שמואל, 'קרע ה' את ... ( cache )
 • דוד בין שאול ויהונתן : שלושת גיבורי העלילה פועלים בתוך חלל, בו פועל דבר ה' שבוטא בפי שמואל הנביא באוזני שאול בגלגל: "יען מאסת את דבר ה ', וימאסך ממלך... כי מאסת את דבר ה',... ( cache )
 • שאול ויונתן - שתי דרכי מנהיגות: ג. במלחמת החרמה בעמלק שאול ירא... : יען מאסת את דבר ה ' / וימאסך מִמֶּלֶך! (פס' 23-22). רק מששמע שאול את גזר דינו במלוא חומרתו, הוא הבין שאין מנוס מן ההכרה בחטאו וההודאה בחולשתו. ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך" (שמו"א ט"ו, כב-כד). דעה אידיאולוגית זו של "מקרה הוא", לא הייתה נפוצה כלל בעולם העתיק. על אחאב, אחד מג' מלכים שאין להם חלק ... ( cache )
 • מסורת/ההתחמקות מהאמת - אם כל חטאת : יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי ה'ג€¦ ... ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ה' מהיות מלך על ... ( cache )
 • בקשה|שמ"א פרק טז' וטו' תקציר והסברים [גירסה קלה - FXP.co.il] : תשובת שמואל: השמיעה בקול ה' חשובה יותר מעולות וזבחים ו"יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך". תגובת שאול: "חטאתי כי עברתי את פי ה'". ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך... וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא ... דבריו של הנביא הם: שאול, אתה מאסת את דבר ה ' ולא הרגת את אגג מלך עמלק, ... ( cache )
 • ב"ה : העונש שבא על שאול מציג את העיקרון של מידה כנגד מידה: "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך" (פסוק כ"ג). כלומר, אתה מאסת במצוות ה' ולכן ה' מואס במלכותך. ... ( cache )
 • שאול ודוד - השוואה / רבי יוסף אלבו : והשיב לו: לא אשוב כי מאסת את דבר ה ', ויסוב שמואל ללכת. ... וכשחטא בדבר עמלק נאמר לו: כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך, כלומר שימות בלא עתו ולא יחשב לו מלכות ... ( cache )
 • סיכום ג€“י"ג : "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך"(שמ"א ט"ו 23), בכך יש מידה כנגד מידה. שאול מבקש משמואל שיסלח לו,אך שמואל מסרב כי אינו רואה עוד בשאול את מלך ישראל. ... ( cache )
 • פרשת ויקרא : רק לבסוף, כאשר מתבטא שמואל במלוא החריפות "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך", מכיר שאול בטעותו, ומודה בחטאו - "חטאתי, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך" וענשו שלילת ... ( cache )
 • אתר הבית לשילוב וחינוך מיוחד, חזרה למבחן שמואל א' פרקים י"א, י"ג, ט"ו : הויכוח הממושך לא הותיר מקום להפחתת הרושם החמור של חטא שאול ובמידה כנגד מידה מודיע שמואל לשאול "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך"(23) ורק אז שאול מודה בחטאו ... ( cache )
 • פרסום| שמואל א' פרקים י"ג י"ד ט"ו - FXP.co.il : תשובת שמואל: השמיעה בקול ה' חשובה יותר מעולות וזבחים ו"יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך". תגובת שאול: "חטאתי כי עברתי את פי ה'". הסיבה: "כי יראתי את העם ואשמע ... ( cache )
 • שמי___________תאריך____________ : ראש שבטי ישראל אתה (טו'17), 11. והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור (טו' 3), 12. מאסת את דבר ה ' ג€“ וימאסך ממלך. (טו' 23) ... ( cache )
 • שיעור 9 : מאסת את דבר ה ' וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל. שמעתי בקול ה'...ואביב את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי, 3. החפץ לה' בעולות וזבחים הנה שמוע מזבח טוב, ... ( cache )
 • מקראנט : 25 נובמבר 2007 ... הנביא שמואל מאשים את שאול באי ציות למצוות ה': "כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל" (ט"ו 26). בעקבות התנגשות זאת "רוח ה' סרה מעם ... ( cache )
 • שאול ודויד : ... ולא אבו החרימם - - "ואז אמר שמואל לשאול: "- - מאסת את דבר ה ' וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל - - ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו" (שם ט"ו, 35-9). ... ( cache )
 • פרשן - מעילו של שמואל : 14 יולי 2008 ... שכתוב "ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך כי מאסת את דבר ה ' וימאסך ח' מחיות מלך על ישראל, ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע, ... ( cache )
 • ימי הבית הראשון: ראשית המלוכה / זאב יעבץ : ויכל את תוכחתו בדבר הקשה והמר הזה לאמר: "יען מאסת את דבר ה ' וימאסך ממלך". וילך עוד שמואל עם שאול להשתחות עמו לה' למען כבדהו נגד זקני עמו ולמען העלם מן העם ... ( cache )
 • 7binnun.html : רק אז אומר לו שמואל את דבר ה' מן הלילה ההוא: 'יען מאסת את דבר ה ', וימאסך ממלך' (ט'ו, כג), ואז בא גם רגע השבירה של שאול, המתחיל להודות בחטאו, ... ( cache )
 • - משא אגג ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים ראש, נון - הרב יואל בן : יען מאסת את דבר ה. ',. וימאסך ממלך. "(. "ט.,ו.)כג.,. ואז בא גם. רגע השבירה של שאול.,. המתחיל להודות בחטאו.,. אף כי לאט מדי. (33) ... ( cache )
 • Untitled : יען מאסת את דבר ה. 'וימאסך ממלך. ". תגובת שאול.: ". חטאתי כי עברתי את פי ה. ". 'הסיבה.: ". כי יראתי את העם ואשמע בקולם ...
 • ֳ—קז יאיר \ מרועה למשיח ג€“ ספר דוד 1 הרצאה 18.10.04 יהודית גנץ \ בין... : כי מאסת את דבר ה. 'וימאסך ה. 'מהיות מלך על ישראל. "ג€“. ביטויים רוויים באלי. מות.,. כעס. למאוס ביהדות. ג€“. מילה חזקה ...
 • more "מאסת את דבר ה' " :
 • פרשת לך לך : ... בשני משפטים המשתמשים בו באופן כפול: "יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה ' וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ" (פס' כג); "כִּי מָאַסְתָּה ... ( cache )
 • שאול המלך : ... על אגג מלך עמלק ועל חלק מהשלל, ועל כך נענש בחומרה: "יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה' וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ" (טו 23). ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ... כִּי חַטַּאת קֶסֶם מֶרִי וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה' וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ:5 ... ( cache )
 • סיכום שמואל א טו : "יען מאסת את דבר ה', וימאסך ממלך" (פס' כג). מידה כנגד מידה, ה' מאס בך ואינו רואה אותך עוד ראוי למלוך על עמו. לאחר חטאו הראשון של שאול בגלגל (כאשר הקריב ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-05-31.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuela/ja-15-23