ביאור:שם לתינוק שעוד לא נוצר

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
האם כדאי לבחור שם לתינוק עוד לפני שהוא נוצר?

בתנ"ך, רוב ההורים נתנו שמות לילדיהם רק לאחר שנולדו, אולי משום שהשם נקבע ע"פ מראהו של התינוק בזמן הלידה, למשל:

 • (בראשית כה כה): "ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו; ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב"

אולם יש כמה יוצאי דופן:

 • (בראשית טז יא): "ויאמר לה מלאך ה' 'הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל עניך'"- שמו של ישמעאל נקבע עוד כשהיה עובר בבטן אמו;
 • (בראשית יז יט): "ויאמר אלהים 'אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו'"- שמו של יצחק נקבע עוד לפני שהיה עובר - עוד לפני שהוריו בכלל חשבו שיהיה להם בן.
 • (דברי הימים א כב ט): "הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והנחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו"- שמו של שלמה נקבע עוד לפני שנולד (לא ברור אם כבר היה עובר או לא).
 • (ישעיהו ז יד): "לכן יתן ד' הוא לכם אות: 'הנה העלמה הרה וילדת בן, וקראת שמו עמנו אל'"( פירוט ).
 • (מלכים א יג ב): "ויקרא על המזבח בדבר ה', ויאמר 'מזבח מזבח כה אמר ה'! הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו; וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך'"- שמו של יאשיהו נקרא הרבה קודם - 300 שנה לפני שנולד.

אבל האיש ששמו נקרא מוקדם ביותר, על-פי מדרש חז"ל, הוא המשיח:

 • (תהלים עב יז): "יהי שמו לעולם, לפני שמש יִנּוֹן (כתיב: ינין) שמו, ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו": " "שבעה דברים נבראו קודם בריאתו של עולם, ואלו הן: תורה, וכיסא הכבוד, ובית המקדש, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, ושמו של משיח ... שמו של משיח מניין - שנאמר יהי שמו לעולם, לפני שמש יינון שמו..." " ( מדרש משלי ח כב ) - שמו של המשיח נקבע עוד לפני שנברא העולם! ( יינון הוא שמו של המשיח, או שזה פועל שמשמעו יעבור מנין לנין, מדור לדור).

שם מבטא את האופן שבו הקורא מתייחס לבעל השם . אם אדם זוכה שה' יתייחס אליו עוד לפני שנוצר, הרי זה משום שה' מייעד לו משימה חשובה בעולמו. הדבר ברור במיוחד לגבי שלמה, יאשיהו והמשיח:

 • שלמה נועד, עוד לפני שנולד, להיות מלך של שלום, שישלים את בניין בית המקדש;
 • יאשיהו נועד, 300 שנים לפני שנולד, להיות מלך שיאושש ויאחד את מלכות ישראל ויהודה, בניגוד למזבח שנועד לפלג ולהרחיק;
 • והמשיח נועד, עוד לפני בריאת העולם, להיות מלך שיביא ברכה ושפע לכל הגויים.

ואפשר לפרש כך גם לגבי השאר:

 • יצחק נועד, עוד לפני שנוצר, להיות אדם ש"יצחק" על המציאות, אב לעם שבו " "מי שלא מאמין בניסים - הוא לא ריאלי" " (ע"פ דוד בן גוריון) ; ואולי - אב לעם שבו יש ריכוז גדול במיוחד של קומיקאים...
 • ישמעאל נועד, עוד לפני שנולד, להיות אדם שהאל ישמע את קולו, אב לעם העובד את האל בקנאות (ואולי גם - אב לעם שבו התפילה נעשית בקולי קולות, עם רמקולים ענקיים, המנסים "בכוח" לגרום לאל לשמוע את קולם...).
 • ועמנואל נועד, עוד לפני שנולד, להיות נציג של דור שה' יהיה עמו ויצילהו מכף מלך אשור.


תגובות

עריכה

ויש עוד -

ירמיהו כג ו: "בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו"

-- hagai hoffer, 2011-01-02 23:57:37

יפה, ושם באמת מדובר על המשיח גם ע"פ הפשט (בתהלים עב, ע"פ הפשט, מדובר על שלמה)

-- אראל, 2011-01-03 04:18:16

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-01-04.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jm0