הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הימים הראשונים היו טובים מאלה? עריכה

(קהלת ז י): "אַל תֹּאמַר 'מֶה הָיָה שֶׁהַיָּמִים הָרִאשֹׁנִים הָיוּ טוֹבִים מֵאֵלֶּה', כִּי לֹא מֵחָכְמָה שָׁאַלְתָּ עַל זֶה"

1. ייתכן ששלמה מתייחס כאן לנטיה האנושית לעשות אידיאליזציה של העבר. אנשים אומרים "שהימים הראשונים היו טובים מאלה", בעבר היה טוב יותר, אך אינם שמים לב שדווקא בימים האלה ישנם דברים טובים יותר מבימים הראשונים.

לדוגמה: בימינו, חלק גדול מזיהום האויר העירוני נגרם ממכוניות, ולכן הרבה אנשים מתגעגעים לתקופה שלפני המצאת המכונית, כאשר האויר היה נקי יותר. אולם, האמת היא שלפני המצאת המכוניות כלי הרכב העיקרי היה עגלה עם סוסים, והסוסים היו עושים את צרכיהם ברחוב, ולפעמים גם היו מתים ברחוב, דבר שגרם לזיהום אויר הרבה יותר חמור... אחד המדענים באותה תקופה "חזה", שאם האוכלוסיה תמשיך לגדול באותו קצב, גם מספר הסוסים יגדל, ובסופו של דבר הערים ישקעו בצואת-סוסים בגובה של כמה מטרים... ברוך ה', בזכות המצאת המכונית, ניצלנו מגורל זה.

ישנה גם משמעות מעשית לפסוק זה: לא להגיד, שהמנהיגים הרוחניים בדורות הראשונים היו טובים יותר, אלא לשמוע בקול המנהיגים של ימינו: " "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם... אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו (הרי לימדך הכתוב כאן, שאין לך לבקש אלא שופט שהיה בימיך). ואומר: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה (לפי שהדורות היו טובים וצדיקים מן אחרונים לפיכך היו הימים הראשונים טובים מאלה - שאי אפשר שיהו אחרונים כראשונים)" " ( בבלי ראש השנה כה: (רש"י) , וכן רמב"ן על דברים כו ג בשם ספרי) . ה' שולח בכל דור את המנהיגים המתאימים לאותו דור.

2. מצד שני, ישנם פסוקים המביעים, לכאורה, רעיון הפוך:

 • איכה ה כא: "הֲשִׁיבֵנוּ ה' אֵלֶיךָ ונשוב[וְנָשׁוּבָה], חַדֵּשׁ יָמֵינוּ כְּקֶדֶם"
 • וכן אמרו חז"ל: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם; ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים" (שבת קיב: ירושלמי שקלים ה א, בראשית רבה ס י) .

לפי זה, יש שפירשו את הפסוק אחרת: "אל תאמר מה היה שהימים וגו' - אל תתמה על הטובה שהיתה באה על הצדיקים הראשונים כדור המדבר ודורו של יהושוע ודורו של דוד. כי לא מחכמה שאלת - שהכל לפי זכות הדורות" ( רש"י ) .

מקורות ופירושים נוספים עריכה

שאל = א. ביקש מידע; ב. ביקש חפץ לזמן מוגבל; ג. ביקש בקשה כללית

עתיקות התנ"ך / חגי הופר

(קהלת א י): "יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא, כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו"( פירוט )

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • קהלת פרק ז / יוסף קרא : פתרונו: אם הטיבוך מן אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה י. השמים בראשיתך, ובאחרית נשתנה עולמך לחילופו, אל תתמה ותאמר: "מה היה הדבר שהימים הראשונים היו ... ( cache )
 • לימוד יומי limudyomi, תנ"ך : " אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה" (קוהלת, ז, י). [ובמילים אחרות, אל תיגרר אחר הנ טייה האנושית לעשות "אידיאליזציה של העבר"]. ( cache )
 • אמונת חכמים מדרכי הקנין של תורה : וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו, הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיך. ואומר (קה' ז י) ' אל תאמר מה היה , שהימים הראשנים היו טובים מאלה'. ( cache )
 • 'המלאך' בקהלת ה, ה לאור נוסחת ויכוח חכמתית : קה' ז, י: אל תאמר: מה היה ! שהימים הראשונים היו טובים מאלה ג€“ כי לא מחכמה שאלת על זה. ב "ס ה, ד-ה: אל תאמר: חטאתי ומה יהיה לי, כי ה' ארך אפים הוא ג€“ אל סליחה אל תבטח, ... ( cache )
 • קהלת רבה א, ח : ... מה תלמוד לומר "ואל השופט אשר יהיה בימים ההם", מלמד שהשופט שבדורך הרי הוא בזמנו כשופט שהיה בימים הראשונים, וכן הוא אומר " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - כי תבוא : ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי וכי תעלה על דעתך כהן שאינו בימיך, אלא כהן שהוא כשר, וכן הוא אומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים וגו'. ( cache )
 • בת קול ג€“ ויקיפדיה : גישה מסתייגת, המצביעה על נפוצותה של התופעה, ניתן למצוא כבר בפסוק " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה" (קהלת ז, י). הקבלה זו בין ... ( cache )
 • ע"ב : מה שעיניו רואות לפניו ואומ' אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובי' מאלה נטל מקלו ומעותיו בידו וכו' ת"ר כיון שראה אותו עמד מכסאו וחבקו ונשקו על ראשו ואמ' לו שלום עליך ר' ... ( cache )
 • הרב שלמה אבינר : הא אין לך אלא לילך אצל השופט שבימיו ואומר: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה (קהלת ז, י; ראש השנה כה ב). אל תקשה קושיות על גדולי הדור, אם אתה רואה בהם ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה א : מלמד, שהשופט שבדורך, הרי הוא בזמנו כשופט שהיה בימים הראשונים. אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. וכן הוא אומר: אמר רבי שמעון בן לקיש: אין לך לשמוע אלא שופט ... ( cache )
 • היידגר והתנ"ך: אותנטיות : קהלת ז י: " אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה". לעומת זאת, יש גם כמיהה אקטיבית ולא רק נוסטלגיה - איכה ה כא: "השיבנו ה' אליך ונשוב ... ( cache )
 • דעת תורה - בענין שאינו הלכה : "ושמא תאמר, אין לי אלא בסנהדרין - ואומר ' אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה'." הרי שהדין קיים גם בזמן הזה. וכן כתב בספר החינוך מצוה תצ"ו: "שנמנע מלחלוק על בעלי ... ( cache )
 • באור לספר קוהלת / אברהם פריצול : אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. אל תאמר, טבע האנשים הבאים בימים, כשיזקינו ויסבלו ממקרי הזמן מה שיסבלו יחטאו בכוונה הזאת ... ( cache )
 • דברים פרק כו : וכן הוא אומר (קהלת ז י): אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה וגו'. ונראה שהם ידרשו בזה, שאם הקריב בכורים או עולה וקורבנות בכהן שהוא בחזקת כשר ולאחר זמן נמצא ... ( cache )
 • כל הפרק : 9 נובמבר 2011 ... י) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. כי האומר כן אינו מקפיד על החכמה, לכך נאמר בצדיקים בא בימים לזקנתם. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- קהלת פרק ז : ... העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה: (ח) טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח: (ט) אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח: (י) אל תאמר מה היה שהימים הראשנים ... ( cache )
 • דברי תורה לפרשת חיי שרה : [ולפי דבריו מבאר הכלי יקר את הפסוק בקוהלת ז, " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה", שמי שאומר שהימים הראשונים טובים מימי הזיקנה, ... ( cache )
 • מס : הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו (היינו, כיוון שהוא שופט בזמנו, עליך לשמוע לו). ואומר: " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו ימים מאלה" (קהלת ז'). תלמוד בבלי, ברכות נ"ה ע"א ... ( cache )
 • קטגוריה:דברים יז ט ג€“ ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... וכן הוא אומר (קהלת ז) אל תאמר מה היה , שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. אלו דקדוקי משפט. ( cache )
 • האם אנו באמת הכי גרועים? - שאל את הרב - כיפה : תשובה נחרצת על שאלה זו משיב שלמה המלך, וכך הוא אומר: " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה" (קהלת ז י). לא, הימים הראשונים לא היו ... ( cache )
 • פירוש על קהלת לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק : אל תאמר מה הם המעשים הנעשים עכשיו בעולם, שלא תתמה אל תאמר מה היה , י. ולא תשאל עליהם לומר שהימים הראשונים היו טובים ומשובחים במעשיהם יותר מאלה הימים, שהרי לא ... ( cache )
 • ברכות מהתנ"ך | ברכות מומלצות : " אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה" "שלח לחמך על פני המים; כי ברוב הימים ג€“ תמצאנו" "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדוג€¦" ... ( cache )
 • קהלת - ללא ניקוד : ... לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח: {י} אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה: {יא} טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש: {יב} כי בצל החכמה בצל ... ( cache )
 • אפלטון והתנ"ך: הקדמונים; מהו היפה : בקשר לפתיחת הדיאלוג, נאמר בתנ"ך: קהלת ז י: " אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה", ולדעתי אפשר להבין את הפסוק במובן הפרטי הצר או ... ( cache )
 • שיחת משתמש:אריה א/ארכיון 1 ג€“ ויקיפדיה : הא אין לו לילך אלא אצל שופט שבימיו ואומר (קוהלת ז) ' אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה'- לבין סיפורי עם? אריה. הקישור הגיוני לא משום שכל ספרות האגדה היא סיפורי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : ואומר: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים וגו'. נטל מקלו ומעותיו הלך לו אצל רבן גמליאל ביבנה ביום הכפורים שחל להיות בחשבונו. כיון שראה אותו רבן גמליאל עמד מכסאו ונשקו ... ( cache )
 • כלי יקר על בראשית כד א ג€“ ויקיטקסט : 9 נובמבר 2011 ... י) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. כי האומר כן אינו מקפיד על החכמה, לכך נאמר בצדיקים בא בימים לזקנתם. ( cache )
 • דברים כו ג : 24 יוני 2009 ... וכה"א, אל תאמר מה היה , שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ואמרת אליו. שאינך כפוי טובה. הגדתי היום. פעם אחת (אתה) קורא בשנה, ואין (אתה) קורא פעמים בשנה. ( cache )
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשת השבוע | משפט והנהגה : רבי יוסי ממשיך ומביא את הציטוט מקהלת (ז, י) " אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא בחכמה שאלת על זה." (ספרי דברים קנ"ג) בנוסף לחובה שלנו לכבד את שומרי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : ואומר: אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה וגו'. רבי ברכיה מייתי לה מהכא: ויהוידע הנגיד לאהרן. וכי יהוידע נגיד לאהרן היה?! אלא מלמד שאילו אהרן קיים יהוידע היה גדול ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - קהלת : ... שבעולם אדם שוקע כבשונו מה ששוקע אחרון הוא שולה ראשון, אבל הקב"ה אינו כן אלא דור שהוליד ראשון הוא מביא ראשון, אחרון מביא אחרון, ריש לקיש אמר מהכא אל תאמר מה היה וגו': ... ( cache )
 • אמונת חכמים : הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו, ואומר (קהלת ז, י) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. מבואר שיש לפני הדרשה מאשר יהיה בימים ההם דרשה בפני עצמה שיש ... ( cache )
 • ברכות לחתונה | ברכות מומלצות : " אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה" "שלח לחמך על פני המים; כי ברוב הימים ג€“ תמצאנו" "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדוג€¦" ... ( cache )
 • על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית : אל תאמר מה היה שהימים הראשֹנים היו. טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. קהלת, ז', י'. הקדמה: ושמת לך גבול. קשה למצוא תנועה חדשה שאין לה שורשים או עניינים שאפשר ... ( cache )
 • אזמרך בלאמים - התיחסות ל"מכתב לחרדים" של יוסף קלנר-סעיף ב' : ואומר אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על הנה". וע' מהרש"א שם, שיפתח לא היתה בו נבואה ולא התמנה מן השמים, והוא בן אשה זונה. וע' רמב"ן ... ( cache )
 • more "אל תאמר מה היה " :
 • מהפכנות סרק : מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה. שאלת על זה"). ק. ה. ל. ת., ז', י'(. יש לי חדשות בשבילך, יואב שורק: התורה שלנו רלבנטית לחיי המעשה, הפרטיים. והציבוריים. ( cache )
 • תנו לילדים ללמוד : ואומר (קהלת ז, י): 'אל תאמר מה היה, שהימים הראשנים היו טובים מאלה". ללמדך, שגם אם גדולי הדור נראים בעיניך נמוכים בשיעור קומתם מחכמי הדורות שעברו, עליך לקבל את מרות ... ( cache )
 • אמר רב: בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרים לו: 'נשאת ונתת באמונה' : וכתיב בקהלת ז:י "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה"... הזהיר החכם ברוח הקדש את המלעיגים בדרך במחודש הוא דרך הפלפול... ידעו חכמי התוספות את מעלת ... ( cache )
 • לאיזו זוגיות כדאי לך לשאוף? כיצד לעולם לא תהיה "לבד"? מהי זוגיות טובה... : ועל זה אמר שלמה המלך (כאן) "אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה". דהיינו אל תאמר לעצמך ותחשוב שהימים שהיו בעבר הם טובים מהימים ...
 • תנ"ך - קהלת פרק א: א דִּבְרֵי קֹהֶלֶת בֶּן דָּוִד, מֶלֶךְ בִּירוּשָׁלִָם. ב... : י אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה. יא טובה חכמה, עם נחלה, ויתר, לראי השמש. יב כי בצל החכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החכמה תחיה ...
 • כסף - השגת כסף - אשליה או מציאות?! רבים האנשים הממלאים לוטו וטוטו... : ועל זה אמר שלמה המלך (כאן) "אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה". דהיינו אל תאמר לעצמך ותחשוב שהימים שהיו בעבר הם טובים מהימים ...
 • תנ"ך - קהלת פרק ה: א אַל תְּבַהֵל עַל פִּיךָ וְלִבְּךָ אַל יְמַהֵר... : י אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה. יא טובה חכמה, עם נחלה, ויתר, לראי השמש. יב כי בצל החכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החכמה תחיה ...
 • מציאות - מהי מציאות? מציאות או ממשות היא מושג, המבטא בשימוש יום - יומי... : ועל זה אמר שלמה המלך (כאן) "אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על... הרי האדם מרגיש כרגע רע, והוא זוכר שבעבר היה לו טוב יותר או שהוא יודע ...
 • תנ"ך - קהלת פרק ח: א מִי, כְּהֶחָכָם, וּמִי יוֹדֵעַ, פֵּשֶׁר דָּבָר, חָכְמַת... : י אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה. יא טובה חכמה, עם נחלה, ויתר, לראי השמש. יב כי בצל החכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החכמה תחיה ...
 • בין חשדנות לחדשנות : הנבוך עלול להיוותר בתחושה מעיקה שאין חדש תחת השמש בנוסח המוטו שהרב שרלו בחר. למאמרו, "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלו כי לא מחוכמה שאלת על זה" ... ( cache )
 • תנ"ך - קהלת פרק ב: א אָמַרְתִּי אֲנִי בְּלִבִּי, לְכָה נָּא אֲנַסְּכָה... : י אל תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה, שאלת על זה. יא טובה חכמה, עם נחלה, ויתר, לראי השמש. יב כי בצל החכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החכמה תחיה ...
 • עידן המשיח - כרך ז",-זהר קהלת -מאת הרמח"ל. : "אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה". ראה,-"אל"- זה משה רבינו עליו השלום הינו תאמ"ר בסוד בפנימיותו מוחין א"{חכמה}-ולכן נקרא תמ"ר ... ( cache )
 • more "שהימים הראשנים היו טובים " :
 • שער ברסלב - לא לדחות את השעה : "אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת זאת" (קהלת) - "יהיה בעיניך דור שבא כדור שהלך, שלא תאמר אילו היה ר' עקיבא קיים הייתי קורא לפניו, אילו היו ר' זירא ... ( cache )
 • ספרי על דברים יז ג€“ ויקיטקסט : 27 אפריל 2008 ... וכן הוא אומר (קהלת ז) אל תאמר מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. אלו דקדוקי משפט. ( cache )
 • קטגוריה:בראשית כד א ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... י) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. כי האומר כן אינו מקפיד על החכמה, לכך נאמר בצדיקים בא בימים לזקנתם. ( cache )
 • שיחות הר"ן רנא-שח ג€“ ויקיטקסט : 17 אוקטובר 2011 ... וכבר צוה שלמה על זה וסתר דבריהם, ואמר: אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה (ח). ואף על פי שרש"י פרש שם כי הכל לפי זכות ... ( cache )
 • דברים פרק יז : ... היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר +קהלת ז י+ אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, אלו דקדוקי משפט. ( cache )
 • ברכות תודה | ברכות מומלצות : "אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה" "שלח לחמך על פני המים; כי ברוב הימים ג€“ תמצאנו" "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדוג€¦" ... ( cache )
 • ביאור:בבלי ראש השנה דף כה ג€“ ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... ואומר: (קהלת ז י) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה [כי לא מחכמה שאלת על זה]'. נטל מקלו ומעותיו בידו: תנו רבנן: כיון שראה אותו - עמד מכסאו ... ( cache )
 • אגרת 4 - 1920, עמ' קעה | אגרות קודש | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם... : והיינו דכתיב: "אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה ". דהיינו, דהכתוב חס עליהון, ומודע להון דיכסו בלבייהו מלתא דא, בגין דסימנא הוא לפגימו ... ( cache )
 • קרן אור לימודי קבלה - רבי דוד קורן.0545-309-491 האתר המוביל בעולם בידע... : ז,י אל-תאמר, מה היה שהימים הראשנים, היו טובים מאלה: כי לא מחכמה , שאלת על-זה. ז,יא טובה חכמה, עם-נחלה; ויתר, לראי השמש. ז,יב כי בצל החכמה, בצל הכסף; ויתרון דעת, החכמה ... ( cache )
 • נוסטלגיה זדונית - גלריה - הארץ : 14 אוקטובר 2007 ... בפתח הספר מצטט דגן מתוך ספר קוהלת, שמזהיר מפני הנוסטלגיה: "אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה". "זה בדיוק הצד ... ( cache )
 • ynet - שרה יפת - אנציקלופדיה : לסיום, ציטוט חביב עלייך: לאחר הפגישה עם קהלת, בחרתי ציטוט שלו: "אל תאמר: מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זה" (קהלת ז י). ( cache )
 • מעמקים - קנה לך חבר : "'אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה.' ימים הראשונים כבר עברו מן העולם ואנחנו דינוזאורים. אל לנו להכתיב לדור הצעיר ולהכביד עליהם מנהגים ... ( cache )
 • Torah, Science, Et Al.: Rabbi Yehonasan Eybeschutz : 24 אפריל 2006 ... והפסוק צווח [קוהלת ז' י'] אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת זאת, כי טבע החקירה חייב כי תתרבה הדעת יום ביומו למרבה ... ( cache )
 • מן הקוסמוס אל החלקיק : אבל הענין הוא כך, במה שאמרו: "אל תאמר מה היה שהימים ראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה" [קוהלת ז, י], והפירוש הוא כך, כי המחקרים אמרו כי ראינו בדורות אחרונים ... ( cache )
 • more "מאלה כי לא מחכמה " :
 • ר' יהודה ליווא בן בצלאל ח"א : לא מחכמה שאלת על זה , כי על זה אמרו בפרק קמא דחגיגה (ג:) "'בעלי אסופות' (קהלת יב, יא) - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו ... ( cache )
 • הויכוח על הפלפול : לא מחכמה שאלת על זה . כי על זה אמרו בפ"ק דחגיגה (דף ג' ע"ב) בעלי אסופות אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטמאין והללו מטהרין הללו אוסרין והללו מתירין הללו ... ( cache )
 • ערוך השולחן/הקדמה ג€“ ויקיטקסט : 31 אוקטובר 2010 ... וכי יפלא בעיניך על רוב הדעות, ומחלקותם בפרטי הדינים ג€“ דע כי לא מחכמה שאלת על זה . וכבר אמר הפילוסוף כי לפרטים אין מספר. וכולם דברי אלקים חיים המה, כמו ... ( cache )
 • מדריך| הפחתת קראשים - FXP.co.il : מי ששלח הודעה בשבת אוי ואבוי לו איזה סמיילי חמוד שמצאתי אתמול "אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי לא מחכמה שאלת על זה " (קוהלת, ז, י). ( cache )
 • more "מחכמה שאלת על זה " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הימים הראשונים היו טובים מאלה?


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-07-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/qh-07-10