הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


שאל = א. ביקש מידע; ב. ביקש חפץ לזמן מוגבל; ג. ביקש בקשה כללית עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: שאל
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: שאל

לפועל שאל יש כמה משמעויות בלשון המקרא:

1. בקשת מידע, כמו בלשון ימינו:

 • (בראשית כד מז): "ואשאל אתה ואמר 'בת מי את?' ותאמר 'בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה' ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה"

2. לקיחת חפץ לזמן מוגבל, כמו בלשון ימינו:

 • (שמות כב יג): "וכי ישאל איש מעם רעהו, ונשבר או מת, בעליו אין עמו, שלם ישלם"

3. בקשת חפץ לזמן לא מוגבל (במתנה), כמו ביקש בלשון ימינו:

 • (יהושע יט נ): "על פי ה' נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה"
 • (שופטים ה כה): "מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה"
 • שופטים ח כד: " "ויאמר אלהם גדעון אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם" ... "ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם" "

4. בקשה כללית:

 • (דברים י יב): "ועתה, ישראל, מה ה' אלהיך שאל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אתו, ולעבד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
 • (דברים יד כו): "ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך..."
 • (דברים יח טז): "ככל אשר שאלת מעם ה' אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול ה' אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות"
 • (שמואל א ח י): "ויאמר שמואל את כל דברי ידוד אל העם השאלים מאתו מלך"... שמואל א יב יג: " "ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן ידוד עליכם מלך" ... "ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל ידוד אלהיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך" "
 • (שמואל ב ג יג): "ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא תראה את פני כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבאך לראות את פני
 • (שמואל ב יב כ): "ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית ידוד וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל"

5. המילה שאוֹל , שהיא מילה נרדפת לקבר ומוות.

ייתכן שהמשמעות העיקרית של השורש היא בקשה : בקשת מידע, בקשת חפץ לזמן מוגבל או לתמיד, בקשה כללית; וגם הקבר שואל ומבקש שיתנו לו עוד ועוד מתים, כמו שנאמר במשלי:

 • (משלי ל טו): "לעלוקה שתי בנות הב הב, שלוש הנה לא תשבענה, ארבע לא אמרו הון: שאול ועצר רחם, ארץ לא שבעה מים, ואש לא אמרה הון"

פסוקים שיכולים להתאים לכמה משמעויות עריכה

 • (שמות ג כב): "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת, ושמתם על בניכם ועל בנתיכם, ונצלתם את מצרים"
 • שמואל א א יז: " "ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו ... ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל" "כי מה'" "שאלתיו ... אל הנער הזה התפללתי ויתן ה' לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו ... וגם אנכי השאלתהו לידוד כל הימים אשר היה הוא שאול לה' וישתחו שם לה'... וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם ה' לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל" "לה' והלכו למקמו" "
 • שמואל א כ ו: " "אם פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו כי זבח הימים שם לכל המשפחה" ... "ויען יהונתן את שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד בית לחם" "

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-10-21.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:שאל - א. ביקש מידע; ב. ביקש חפץ לזמן מוגבל; ג. ביקש בקשה כללית

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jal0