ביאור:צמצום מספר המצוות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית."דרש רבי שמלאי:

  • שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה...
  • בא דוד והעמידן על אחת עשרה דכתיב ( תהלים טו א-ה ): "מזמור לדוד [ה’] מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך? - הולך תמים, ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם"...
  • בא ישעיהו והעמידן על שש, דכתיב ( ישעיהו לג טו ) "הולך צדקות ודובר מישרים מואס בבצע מעשקות נוער כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע:"...
  • בא מיכה והעמידן על שלש, דכתיב ( מיכה ו ח ) "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך"
  • חזר ישעיהו והעמידן על שתים, שנאמר ( ישעיהו נו א ) "כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה"
  • בא עמוס והעמידן על אחת, שנאמר ( עמוס ה ד ) "כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו". מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: אימא דרשוני בכל התורה כולה?
  • אלא בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר ( חבקוק ב ד ) "וצדיק באמונתו יחיה." ( תלמוד בבלי מכות כג: ) .

מה המשמעות של צמצום מספר המצוות?

1. הגדרת עיקרי היהדות. ראו:

2. שמחה על כל מצוה שזכינו לקיים, ובפרט על האמונה: ""תרי"ג מצות ניתנו לישראל... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה", כלומר, כאלו אינה רק מצוה אחת, היא האמונה לבדה, כי על-ידי האמונה לבדה יבא לקיום כל התרי"ג מצות, דהיינו כשיהיה לבו שש ושמח באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה, כאילו לא היתה עליו רק מצוה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הרי, בכח וחיות נפשו בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ. וזהו שאמר (חבקוק ב ד): "באמונתו יחיה", יחיה דייקא, כתחיית המתים דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו." ( תניא חלק א לג ) .

3. כל מי שמקיים לפחות את מצוות האמונה, הוא חלק מכלל ישראל: "וכשם שהקוּלטוּר, שהיא ההשׂכּלה, מועילה ונחוּצה לכל איש מישׂראל ואפילו להלאומיי שבלאומיים, כך "הלאומיוּת", שהיא הדבקוּת בעמו והחרדה לכבודו ולטובתו, מחויבת לכל איש מישׂראל בעל קוּלטוּר, ובשום אופן אינה מַזקת לו.  ה"לאומיות" שלנו היא ארץ רחבת ידים מאד וגבולה מן הקו אשר נטה ר' שמלאי עד הנקודה אשר העמיד חבקוק.  ראובן בן אבטולמוס, שהיה קרוב למלכות, היה מסתפּר קוּמי, ודוד, שמיכל אשתו היתה מַנחת תפילין והוא היה יושב וידיו מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא, "בא והעמידן על י"א".  על כן גם היהודי המתהלך ברחבה בארחות הקוּלטוּר "לאומיי" הוא כל עוד אשר לא יעבור מן הגבול אשר גבל חבקוק והלאה." ( יל"ג, צלוחית של פלייטון טו )

פירושים נוספים עריכה


תגובות עריכה

(טו) הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים מֹאֵס בְּבֶצַע מַעֲשַׁקּוֹת נֹעֵר כַּפָּיו מִתְּמֹךְ בַּשֹּׁחַד אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע:

אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים = אין לשמוע רכילות והוצאת דיבה וכי תוכחה כתובה בספר יחזקאל כב (ט) אַנְשֵׁי רָכִיל הָיוּ בָךְ לְמַעַן שְׁפָךְ דָּם לאמור (טז) לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי יְהֹוָה:

וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע: = לא לראות אלימות ופורנוגרפיה [תועבה] וכל דבר רע

-- daian moshe, 2011-05-01 13:15:40

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-06-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/klli/mdrjim/mcwot