בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:חבקוק ב ד.


צדיק באמונתו יחיה

עריכה

(חבקוק ב ד): "הִנֵּה עֻפְּלָה לֹא יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּוֹ, וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה"

- העם אשר התנהגותו עופלה (התנשאה) ולא ישרה (היתה במרמה) - נפשו בו (הוא ימות).   לעומת זאת, העם הצדיק - בזכות אמונתו (יושרו ונאמנותו) הוא יחיה לנצח.

הפסוק בהקשרו 

עריכה

בפרק הקודם, חבקוק מתח ביקורת על התוכנית של ה' להחריב את הארץ ע"י האימפריה הבבלית, (חבקוק א יג): "טְהוֹר עֵינַיִם מֵרְאוֹת רָע, וְהַבִּיט אֶל עָמָל לֹא תוּכָל;   לָמָּה תַבִּיט בּוֹגְדִים, תַּחֲרִישׁ בְּבַלַּע רָשָׁע צַדִּיק מִמֶּנּוּ?!": 'נכון', אומר חבקוק, 'עם ישראל לא לגמרי צדיק, אבל העם הבבלי רשע יותר - מדוע אתה מתכוון לתת לרשע לבלוע עַם צדיק יותר ממנו?!' .(ראו התוכחה של חבקוק ).   

בפסוקנו ה' עונה לדברי חבקוק, ואומר לו: "אל תדאג: העם הבבלי, המעפיל (העולה בגאוה) לכבוש את כל העולם, בסוף ייחרב וימות - נפשו בו ;   ועם ישראל - הצדיק והנאמן יותר מהעם הבבלי - הוא יחיה - הבבלים אולי יפגעו בו אבל לא יצליחו לבלוע אותו.

דקויות

עריכה

מה זה עֻפְּלָה?

עריכה

השורש עפל מופיע בתנ"ך בשני הקשרים:

 • אחרי חטא המרגלים, ה' אמר לבני ישראל שלא ייכנסו לארץ, אבל הם העפילו, עלו אל ראש ההר וניסו להיכנס בכוח,  (במדבר יד מד): "וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר, וַאֲרוֹן בְּרִית ה' וּמֹשֶׁה לֹא מָשׁוּ מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה".
 • מגדל גבוה וחזק נקרא גם עופל , כמו ב (מיכה ד ח): "וְאַתָּה מִגְדַּל עֵדֶר, עֹפֶל בַּת צִיּוֹן"( פירוט ),   (ישעיהו לב יד): "כִּי אַרְמוֹן נֻטָּשׁ, הֲמוֹן עִיר עֻזָּב; עֹפֶל וָבַחַן הָיָה בְעַד מְעָרוֹת עַד עוֹלָם",  (מלכים ב ה כד): "וַיָּבֹא אֶל הָעֹפֶל וַיִּקַּח מִיָּדָם"(נאמר על גיחזי משרת אלישע)(דברי הימים ב לג יד): "וְאַחֲרֵי כֵן בָּנָה חוֹמָה חִיצוֹנָה לְעִיר דָּוִיד מַעְרָבָה לְגִיחוֹן בַּנַּחַל וְלָבוֹא בְשַׁעַר הַדָּגִים וְסָבַב לָעֹפֶל וַיַּגְבִּיהֶהָ מְאֹד",   ועוד.


מכאן שהשורש עפל מציין גובה וחוזק, עליה שיש בה תעוזה.  למי בדיוק מתייחס הפועל בפסוקנו?

1. העם הבבלי - המנסה לעלות בחוזקה ולכבוש את כל העולם:  "הנה עופלה - נפש שלו תמיד היא בכעס ובתאוה, שואף לבלוע ולא שבע;   לא ישרה נפשו בו - אין רוחו מתקררת עליו לומר 'די במה שקניתי כבר';  לכן יבא עליו הפורענות" ( רש"י , ודומה לזה מצודות ) .

2. כל אדם מעם ישראל המנסה "לדחוק את הקץ" - לחשב מתי יגיע קץ השלטון של אותה אימפריה רשעה: "עפל = מי שמפציר לעלות למקום גבוה הנשגב מכחו.    מי שנפשו אשר בו לא ישרה - הנפש ההיא תתעפל ותתחזק לחשב קצין ולדחק את הקץ.   הודיע לו, כי רבים [מעם ישראל] יכשלו ויעפילו לעלות בכח ובתוקף להביא את הקץ, כמו שנאמר [בספר דניאל] "ופריצי בני עמך יתנשאו להעמיד חזון ונכשלו", שיעמדו כמה נביאים מזוייפים ויגרמו כמה רעות לישראל, ושיעמדו רבים שיעפילו להעמיד חזון ולחשב קצין, וכשלא יבא בזמן הנחשב להם - יצאו מן הדת" ( מלבי"ם ) .

מה זה נַפְשׁוֹ בּוֹ?

עריכה

1. לפי רוב המפרשים, המילים נפשו בו משלימות את "עופלה, לא ישרה" - הנפש שבתוכו מלאה גאוה ומרמה.

2. ולמעלה פירשנושהמילים נפשו בו רומזות למוות, כמו ב (ויקרא כ ט): "מוֹת יוּמָת... דָּמָיו בּוֹ". המילה נפש מקבילה למילה דם ;   נפשו בו = דמיו בו = דמו בראשו = הוא ימות כעונש על מעשיו.

מה זה וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה?

עריכה
בלשון ימינו משתמשים במשפט "איש באמונתו יחיה" במשמעות של "חיה ותן לחיות" - תן לכל איש לחיות בהתאם לאמונה שלו בלי כפיה.   המשפט הזה לא מופיע בתנ"ך - המשפט הקרוב ביותר הוא "צדיק באמונתו יחיה", ומשמעותו שונה לגמרי - הצדיק יחיה בזכות האמונה שלו, בזכות הנאמנות שלו לה'. על איזה צדיק מדובר?

1. מלך יהודה הגולה.   בניגוד למלך בבל, המתגאה ורוצה לכבוש את כל העולם, מלך יהודה חזר לאמונתו ולכן הוא יחיה "וצדיק באמונתו יחיה - יכניה המלך, שעתיד זה [נבוכדנצר מלך בבל] להגלותו, יעמוד לו צדקו;   וביום שיושלך זה [נבוכדנצר] מקברו, ישא אויל מרודך את ראש יהויכין, וישם את כסאו מעל לכסא המלכים" ( רש"י ) .

2. כל אדם מעם ישראל שאינו מנסה "לדחוק את הקץ" אלא מחכה לגאולה באמונה תמימה, "וצדיק באמונתו יחיה - הצדיק, אשר ישרה נפשו בו, לא תעפל נפשו לחשב קצין ולהעמיד חזון, רק יחיה באמונתו ויאמין כי יש יום לה', וידום לה' ויתחולל לו" ( מלבי"ם ) .   דברי מלבי"ם רומזים כנראה לפרשת שבתאי צבי, שבה רבים מבני-ישראל ניסו "להעפיל" ולעלות בכוח אל הגאולה ונכשלו.

 • ומעניין שנתן העזתי, נביא-השקר שתמך בשבתאי צבי, השתמש בביטוי זה במשמעות הפוכה: "בא חבקוק והעמידן על אחת - וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה -  שכל מי שיאמין בגואל, אף על פי שיהיה חייב, יחיה מכוח שורש הגואל שבו" ( איגרת נתן העזתי על שבתי צבי והמרתו ) .


3. כל בן ישראל המאמין בה'.   גם אם האמונה היא המצווה היחידה שהוא מקיים - הוא עדיין בכלל ישראל; מתוך אותה אמונה הוא יחיה ויגיע לקיים את שאר תרי"ג המצוות:  "שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה" (רבי שמלאי. לפירושים על דרשה זו, מתוך ספר התניא ומקורות נוספים, ראו צמצום מספר המצוות ) .

4. הצדיקים המאמינים בהשגחת ה' למרות הניסיונות והקשיים:  "עיקר הנסיון הנולד מהסתיר האדון את פניו הוא - כי הלא ה' אמר על ידי כל נביאיו כי הוא המשגיח על כל נבראיו, ועיניו על כל דרכי איש לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, "אל אמונה ואין עול", והנה אחר אשר השמיענו כזאת, הנה הוא מסבב עולמו במסיבות עמוקות ועצות מרחוק, המראים לכאורה ח"ו הפך זאת, כי פעם יראה כאלו הכל ביד המקרה, הכל כאשר לכל, ופעם כי נבנו עושי רשעה... זה הוא הנסיון - לראות היעמדו בני אדם באמונתם, ולא תמוש מלבבם היתד התקועה לאמר, ודאי אל אמונה ואין עול, אף על פי שאין אנו מבינים דרכיו. ועל זה נאמר וצדיק באמונתו יחיה ... והנה זה ריוח גדול מאד מהתעלם השלמות העליון, ומקום הניח לרע להחשיך פני העולם לנסיון גדול כזה. כי עתה צא וחשוב כמה יהיו חביבים לפניו ית' הצדיקים אשר יעמדו בנסיון כזה, וכמה שכר גדול ינתן להם חלף עבודתם לעתיד לבא. והרי זה מכלל כבודו ית' - שאפילו החושך הגדול של הסתר פני טובו אינו אלא לכבודו, והוא הגורם שכר טוב כפול ומכופל לצדיקים." ( דעת תבונות קכד , וכן דעת תבונות קע ) .   בפירוש מתאים להקשר - תשובת ה' לתלונת חבקוק על הצלחת הרשעים.


עוד על משמעות הביטויים:

הקבלות

עריכה

"באיזה זכות אומרים ישראל שירה? בזכות אברהם שהאמין בהקדוש ברוך הוא, שנאמר (בראשית טו, ו) והאמין בה', היא האמונה שישראל נוחלין בה, ועליו הכתוב אומר וצדיק באמונתו יחיה ..." ( שמות רבה כג )

עוד על צדק ויושר, ראו צדק - משפט - מישרים .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • אמונה ג€“ ויקיפדיה : ובחבקוק פרק ב פסוק ד: " הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה." ובתהילים פרק לג פסוק ד: "כי ישר דבר ה', וכל מעשהו באמונה." שם פרק צו פסוק יג: "לפני ה' ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - תרומה : ראה מה כתיב, הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה (חבקוק ב ד). הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, זה נבוכדנצר. כיצד. המליך אותו הקדוש ברוך הוא על כל העולם ... ( cache )
 • אקטואליה - מלחמתה של תורה : הנה עפלה,לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה.. "" והֲ´ בהיכל קדשו, הס מפניו כל הארץ " "בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. יצאת לישע עמך, מחצת ראש מבית רשע ... ( cache )
 • * לאור הדף היומי : הנה עפלה לא ישרה נפשו בו. וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב', ג-ד). בנקודה זו ניתן היה לכאורה לסתום את הגולל על מעשה המעפילים אשר 'עופלה ולא ישרה נפשם בם'. ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על במדבר פרק יד : והנה ויעפילו מענין עפל (ישעיה ל"ב י"ד) ועפלים (ש"א ה' ט') התנשאות הלב בבטחונו, וכן הנה עפלה לא ישרה נפשו בו (חבקוק ב' ד') הרשע העריץ נפשו מתנשאה לאמר ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א... : הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה". משמעות דבריו היא שהאמונה כי אכן בוא יבוא היא צד אחד של אמונה, והצד השני הוא שהצדיק בנאמנותו, במחויבותו, יחיה. ... ( cache )
 • מלכים ללא כתר - תרבות וספרות - הארץ : רש"י, בפירושו כאן, מבאר את המלה על פי פסוק של הנביא חבקוק (ב, ד): " הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמנותו יחיה". זה אדם הנמצא בכעס וחוסר שקט, בתסיסה מתמדת, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 246 - פרשת ראה : הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה" (שם שם, ב'-ד'). זהו הרקע: הארץ מלאה אוון ורשע וחמס, תורה ומשפט מושפלים לדיוטא תחתונה וצדיק זועק ואינו נענה. ... ( cache )
 • Shofar : הפסוק הנכון הוא:`` הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה``(חבקוק פרק ב` פסוק-ד`)נא לדייק בבקשה, כדי שלא תכשילי את הרבים ח``ו ... ( cache )
 • more "הנה עפלה לא ישרה " :
 • י 12 נטע איתן מ ה : עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה (תבקוק יביאהו לעשות טוב וישר, וההבדל הוא בין שניהם בזה. ט האיש אשר יראת ה� קננה בלט לא על נקל יתטא, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה". משמעות דבריו היא שהאמונה כי אכן בא יבא היא צד אחד של אמונה, והצד השני הוא שהצדיק בנאמנותו, במחוייבותו, יחיה. ... ( cache )
 • פרשת לך לך : 14 שורש זה מופיע אולי במקום נוסף כפועל בבניין פוּעל (חבקוק ב', ד): "הנה עֻפְּלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה". פרשנים אחדים אמנם קשרו בין שני ... ( cache )
 • ככה נושעתי : ... "הנה עפולה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה"(בראשית טו' 6 חבקוק ב' 4), המושג "תורה" בכתבי הברית החדשה מדבר על הנאמר בכתבי התנ"ך (תורה נביאים והכתובים) ... ( cache )
 • Wherein lies the pesher : הנה איש עופלה צאחב אללג'אג'ה ואלענאד75 ולא יאמין ולא ישרה נפשו בו. וצדיק באמונתו יחיה כי הוא מאמין. ואף כי היין בוגד. אמרו: על יון, ואצלי הוא המלכות האחרונה ... ( cache )
 • ציטוטים מטעים : הנה עפלה לא-ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה. -- חבקוק ב ד. [עריכה] פסוקים המפורשים לא נכון. "מִמֵּךְ יֵצֵאוּ" - יצאו ממך והלאה (ולא שמתוכך יבואו ... ( cache )
 • more "נפשו בו וצדיק באמונתו " :
 • "וצדיק באמונתו יחיה" : " וצדיק באמונתו יחיה ". הרב יעקב פישר בעיצומם של ימי חשבון אנו; חשבונה של נפש. .... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה ', כלומר - כאלו אינה רק ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - וצדיק באמונתו יחיה : וזה גודל מעלת הספר הזה שהכל הולך וסובב על " וצדיק באמונתו יחיה ". ומספר זה אפשר לקבל חיות לכל האברים שברמ"ח והגידים שבשס"ה, ולהתחדש "כנשר יעיר קינו על גוזליו ... ( cache )
 • HebrewBooks.org Sefer Detail: קו' וצדיק באמונתו יחיה -- מנשה קליין : Seforim/Hebrew books for Free download in PDF Format. Rambam-meforshim in text format. ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - וצדיק באמונתו יחיה : " וצדיק באמונתו יחיה " - ונלוה לספר זה תפילות ובקשות מתוך הספר לקוטי תפילות מאת מורנו ורבנו גאון עוזנו רבי נתן מברסלב זי"ע: בנוי ומיוסד על התורות ממעלת ... ( cache )
 • איש באמונתו יחיה??? : והנאמר בפסוק הוא (חבקוק ב): " וצדיק באמונתו יחיה ג€¦". פשט הפסוק הוא: מי שהוא צדיק, ומחזיק בכוח האמונה ג€“ יחיה, למרות כל המשברים העוברים על העולם. ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - וצדיק באמונתו יחיה : " וצדיק באמונתו יחיה " - חלק ראשון והוא ספר לקוטי עצות: בו כלולים כל העצות הקדושות, עצות נפלאות ודרכים ישרים, עצות ה' אשר לעולם יעמודו, לעורר ולהקיץ לחזק ... ( cache )
 • דף קשר מספר 252 - יום הכיפורים : "' וצדיק באמונתו יחיה ', הרי שיעודו השגת החיים הנצחיים מצד האמונה, כי לא ירמוז בזה אל החיים הגופיים, שאין הצדיקים המאמינים חיים בהם יותר מן הרשעים הבלתי ... ( cache )
 • ישיבת שילה : בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר " וצדיק באמונתו יחיה " מחבקוק למדנו שהמצוות כולן מיוסדות על האמונה שהיא עקר התורה. אמנם מצאנו שגם דוד המלך אומר בתהילים (קי"ט) ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, בניין אמונה אלול סז > הרב טמיר ערן... : בא חבקוק והעמידן על אחת - " וצדיק באמונתו יחיה ". בניין אמונה אלול תשסז הרב טמיר ערן ר"מ במכון מאיר ומרצה ליהדות במקומות שונים הוקלט ב ה אלול ה'תשסז ... ( cache )
 • דרק פרינס ישראל - שיעורי תנ"ך וברית חדשה: יחידיות האמונה : על אף היותו כה קצר ופשוט, תחום השפעתו של המשפט, " וצדיק באמונתו יחיה ," הוא עצום. .... עוצמתו של עקרון פשוט זה, " וצדיק באמונתו יחיה ", אשר פעמיים שינה את מהלכי ... ( cache )
 • [http://kodesh.wordpress.com/2009/01/10/%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%95-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%94/ סגולות ותפילות 'וצדיקג€� באמונתו יחיה ֲ« בלוג ספרי קודש] : וקודם שנבוא לבאר הנדרש מאתנו בפתרון זה של מצוות האמונה נקדים לישב הקושיא שהקשינו לעיל, דהיאך אמר: בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה , והלא באותו ... ( cache )
 • דף קשר מספר 555 - פרשת פנחס : מן הראוי לחשוף את הרקע לקביעה נבואית זו - " וצדיק באמונתו יחיה".... וצדיק באמונתו יחיה ". הרי זה גילויי לעניינה ומהותה של המצוה. "אמונתך בלילות", לילה - זמן ... ( cache )
 • דיון| איש איש באמונתו יחיה - FXP.co.il : Fxp Average. בן. תאריך הצטרפות: 06-02-08. שם פרטי: YAron. הודעות: 862. שלח הודעה דרך ICQ אל ThE_OnLY. "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה"... ( cache )
 • איש באמונתו יחיה.. - הבלוג של מאיה113 - תפוז בלוגים : 27 נובמבר 2008 ... יש פסוק בספר חבקוק (פרק ב פסוק ד) ` וצדיק באמונתו יחיה ` דהיינו צדיק, האמונה שלו מחייה אותו גם בזמנים קשים... ערב טוב יקירה ... ( cache )
 • [http://kodesh.wordpress.com/2009/01/10/%D7%91%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%95-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%94/ בגן האמונה ג€�ואדםג€� באמונתו יחיה ֲ« בלוג ספרי קודש] : ... ובפרט כאמור שהיא המודד האמיתי לצדקות האדם, וכנאמר בפסוק בחבקוק גופא ג€� וצדיק באמונתו יחיה ג€�, דהיינו מי הוא הצדיק - זהו שבאמונתו יחיה. HTML clipboard ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : נאמר בחבקוק - " וצדיק באמונתו יחיה " - אמונתו היא עצם חייו, היא לא משהו נלווה לחיים. ..."וצדיק - באמונתו יחיה " - כלל ישראל יש לו מדרגת אמונה שלו. ... ( cache )
 • תורה וחכמה / יוסף הלוי זליגר : גם אמונה של חבקוק (" וצדיק באמונתו יחיה ") ואשר בדרשת ר' שמלי הידועה בסוף מכות, היא זאת. מעלה מוסרית ולא שכלית, כי אמונת אדם לרעהו כוללת בתוכה צדק ומשפט. ... ( cache )
 • כיפה שאל את הרב לימוד תורה : וצדיק באמונתו יחיה "(חבקוק ב) ותחת השחיתות על פני השטח אצל אנשים שעדיין לא נבקע ליבם מובטח לנו שבארץ האבות ישוב מאור התורה אל מול מאור הנשמה של ישראל ויתקיים ... ( cache )
 • החרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה: : ... זכרונם לברכה, בקבלה מחבקוק הנביא, שהעמיד את כל המצות על מצות האמונה בדיבור ראשון כדברי נבואתו ' וצדיק באמונתו יחיה ': חשובה מאד היא קבלה זו להבנת העליונות ... ( cache )
 • דרכי לימוד מדרש - עיונים במדרש רבה : אמר ר' יצחק בר' מריון: " וצדיק באמונתו יחיה ", (שצדיק באמונתו יחיה) אפילו צדיק חי העולמים מאמונתו הוא חיה, אמר הקב"ה: בתחלה הרגתי בכורי מצרים, שנאמר: "ויהי ... ( cache )
 • ויקיפדיה:כיכר העיר/ארכיון 28 ג€“ ויקיפדיה : זה שיבוש מכוון של הפסוק וצדיק באמונתו יחיה . כמובן שהמשמעות של השיבוש שונה בתכלית ואף מנוגדת למשמעות של המקור. בברכת פורים שמח, הָאִישׁ וְהָאַגָּדָה ... ( cache )
 • Chaim Raguim : והעמידן על אחת (חבקוק ב, ד): " וצדיק באמונתו יחיה "; היסוד ביהדות אמר ... שהכל תלוי רק באמונה: " וצדיק באמונתו יחיה "; מה החיות של הצדיק? אמונה. ... ( cache )
 • חבקוק ג€“ ויקיפדיה : בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר: ' וצדיק באמונתו יחיה ' (חבקוק ב ד)" (מכות כד.). בסיפור החיצוני בל והתנין מוזכר חבקוק כמי שהציל את דניאל - ואם כך הוא בן אותה ... ( cache )
 • שיחות בספר מיכה : צדקה... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: (חבקוק ב') וצדיק באמונתו יחיה.... אחת: וצדיק באמונתו יחיה . (חבקוק ב'). האדם החי על פי אמונתו, משיג את הכל: את הצדק ... ( cache )
 • Ten Yad : כמו שכתוב (חבקוק ב, ד): " וצדיק באמונתו יחיה "; הצדיק - כל החיות שלו זה רק אמונה, גלוי אלקות, שמגלה אמתת מציאותו יתברך בגלוי כזה, עד שמי שרק ... ( cache )
 • קבר רחל : בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר " וצדיק באמונתו יחיה ". אבל לפני כן היו שלשה עיקרים. ומהם?- "עשות משפט ואהבת חסד העיקר הוא האמונה. והצנע לכת עם אלוקיך". ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : " וצדיק באמונתו יחיה " מופיעים גם עשיית הצדק של הצדיק וגם אמונתו בה'. האמונה כאן היא מלשון (בראשית טו): "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה", כלומר הבטחון בה'. ... ( cache )
 • דמות הפלאים של בעל ה"תניא" / הרב שלמה יוסף זוין : הדעת בגדולת השם " וצדיק באמונתו יחיה ", כלומר: אמונה פשוטה בלתי מספיקה, שכן יש אשר גם "גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא" (הגנב על פי המחתרת קורא לה' שיעזור לו), ... ( cache )
 • בס"ד : ... אלא כדברי חבקוק בפרק ב פסוק ד "... וצדיק באמונתו יחיה ", הכל עניין של יראת שמים ושעבוד לבנו להקב"ה, וכך אנו חייבים לקיים את המצוות, וכן כל חיינו היומיומיים. ( cache )
 • נתן סליפקין ' אל כבוד האברך הנעלה כמר ר ג" ב לחודש מרחשוון תשס "כ : וצדיק באמונתו יחיה .,. וזה תוקף נסיונותינו היום. ובפרט שיש אלו שהם מחבלים בכרם ה. 'להרוס ולשרש יסודי. הדת והדעת.,. ולהטיל ספקות באמתות תורתינו הקדושה ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת תרומה : ראה מה כתיב: הנה עפלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה (חבקוק ב ד). ... וצדיק באמונתו יחיה . לעולם הבא, הקדוש ברוך הוא דן את כל בני האדם, כל אחד ואחד עם ... ( cache )
 • "Likutei Mohoron II" : (מכות כג): 'בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה '. מחמת קנאה שקנא את חברו, שהיה שניהם שוים בהשגת התורה, וחברו דחף אותו, על~ידי~זה כפר בעקר. ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:צדיק באמונתו יחיה


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-06-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/xv-02-04