פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מסכת אבות: אגדה ומוסרעריכה

מבוא למסכת אבותעריכה

ההחלטה להקדיש מסכת לעניינים שאינם הלכתיים מוכיחה היטב את הטענה שביסוד ההלכה עומדים שיקולים שאינם הלכתיים בעצמם.

המסכת מציגה ערכים מטא-הלכתיים, המובילים את האדם בין השאר גם לקיום ההלכה. בין ערכים אלו ניתן למצוא גם מצוות מרכזיות, כמו תורה, עבודת המקדש וגמילות חסדים, שנראות בעיני חז"ל כחשובות ובסיסיות יותר מאחרות. ואכן, רבות מהאמרות במסכת מוקדשות למצוות לימוד התורה ולמצוות גמילות החסדים.

הפרק הראשון במסכת מתאר את השתלשלות התורה שבעל פה כמסורת מדוייקת שניתנה למשה בסיני. אבל תוך כדי התיאור הזה עצמו טוענת המשנה גם לכך שנוספו במהלך הדורות שכבות רבות מעבר למסורת עצמה.

הפרק השני מציג את אמרותיהם של הנשיאים ואת אמרותיהם של תלמידי החכמים האחרים, הקשורים למסורת שאינה נשיאותית, ובכך מתאר את ריבוי וגיוון המסורות בזמן המשנה.

פרק ג מוקדש ללימוד התורה ולגמילות החסדים, ומציג אותן זו לעומת זו. פרק ד מציג את אי השלמות של העולם הזה, שאין בו שכר ללומדי התורה ולמקיימיה. פרק ה הוא למעשה אוסף של מיונים מושגיים של רעיונות שונים הערוכים לפי מספרים. בתחילתו ניכרת משמעות מיוחדת למספר 10, המייצג את הצדיקים ואת הרשעים בתורה.

פירוט הפרקיםעריכה