הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מנגד- = הרחק ממקום שנמצא מול העיניים

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: מנגד-

אות היחס מ- מציינת יציאה והתרחקות, ויש לה כמה תת-משמעויות ; מילת היחס נגד- מציינת מיקום בטווח ראיה, ויש לה כמה תת-משמעויות ; המילה מנגד- מורכבת משתיהן, ולכן משמעותה העיקרית היא "התרחקות מטווח הראיה ומהראיה", כמו בפסוק:

 • (בראשית כא טז): "ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת, כי אמרה 'אל אראה במות הילד'; ותשב מנגד , ותשא את קלה ותבך" - הגר הלכה והתרחקה מהמקום שנמצא בטווח ראיה מישמעאל, כדי שלא תראה אותו גוסס בצמא;

ויש לה תת-משמעויות שמורכבות מצירוף תתי-המשמעויות של רכיביה:

כאשר האות מ- מציינת הימנעות, והמילה נגד- מציינת ראיה וגילוי, המילה "מנגד-" מציינת הימנעות מראיה וגילוי, כלומר הסתרה; למשל:

 • (שיר השירים ו ה): "הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני; שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד"- הסתירי את עינייך מטווח הראיה שלי, אני לא יכול להסתכל עליהן מרוב שהן יפות ומרהיבות;

כשהחיים נמצאים מנגד, הכוונה שהם מוסתרים מטווח-הראיה, כלומר - שיש סכנה גדולה עד שלא יודעים אם החיים ישרדו או יאבדו, למשל:

 • (דברים כח סו): "והיו חייך תלאים לך מנגד , ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך"- החיים שלך (כלומר - מקור הקיום שלך) יהיו תלויים במקום שלא תראה אותם, כלומר - לא תראה מניין תוכל להשיג את צרכי הקיום, לא תראה מה צריך לעשות כדי לחיות; ולכן "לא תאמין בחייך" - לא תאמין שיש לך סיכוי לשרוד.
 • (שופטים ט יז): "אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד , ויצל אתכם מיד מדין"- גדעון השליך את נפשו ( =חייו החומריים ) ממקום שנמצא מול עיניו, אל מקום שאינו נמצא מול עיניו, כלומר - הוא עשה מעשה שלא ידע מראש אם יחיה אחריו או לא יחיה.
 • (שמואל א כו כ): "ועתה אל יפל דמי ארצה מנגד פני ה', כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעש אחד כאשר ירדף הקרא בהרים"- דוד ביקש, שחייו לא יפלו ויתרחקו מלהיות מול עיני ה', כלומר - שה' לא יפסיק להשגיח ולשמור על חייו, שלא יפקיר אותו.

הביטוי "עמד מנגד-" משמעו - עמד במקום מרוחק מטווח הראיה, כלומר - התעלם והיה אדיש לצרתו של הזולת:

 • (שמואל ב יח יג): "או עשיתי בנפשו שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך; ואתה תתיצב מנגד"- אתה תתרחק ממקום שבו תוכל לראות אותי, כלומר - תעצום את עיניך ולא תעזור לי. וכך גם
 • (עובדיה א יא): "ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל - גם אתה כאחד מהם"
 • (תהלים לח יב): "אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו, וקרובי מרחק עמדו"

הביטוי "מנגד עיני-" מבטא הרחקה מטווח הראיה, העלמה:

 • (ישעיהו א טז): "רחצו הזכו, הסירו רע מעלליכם מנגד עיני , חדלו הרע"= הסירו את מעלליכם הרעים מלפני העיניים שלי, אני לא מוכן לראות אתכם יותר עושים מעשים רעים.
 • (ירמיהו טז יז): "כי עיני על כל דרכיהם, לא נסתרו מלפני, ולא נצפן עונם מנגד עיני"
 • (עמוס ט ג): "ואם יחבאו בראש הכרמל משם אחפש ולקחתים; ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים, משם אצוה את הנחש ונשכם"
 • (יונה ב ה): "ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך , אך אוסיף להביט אל היכל קדשך"- חשבתי שאתה כבר לא מתייחס ולא משגיח עליי יותר; וכן תהלים לא כג.

כאשר האות מ- מציינת מקום שממנו מבצעים פעולה מסויימת, גם המילה "מנגד-" מציינת מקום - ממקום שנמצא בטווח ראיה (במיוחד בצירוף "ראה מנגד-"):

 • (דברים לב נב): "כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא..."- משה יראה את הארץ ממקום שנמצא בטווח ראיה ממנה, אך לא יתקרב אליה יותר מזה.
 • (מלכים ב ד כה): "ותלך ותבוא אל איש האלהים אל הר הכרמל, ויהי כראות איש האלהים אתה מנגד ויאמר אל גיחזי נערו 'הנה השונמית הלז'"- אלישע ראה אותה ממקום שנמצא בטווח ראיה ממנה (כלומר - מייד כשנכנסה לטווח הראיה שלו, הוא קלט אותה ושם לב אליה).
 • (שופטים כ לד): "ויבאו מנגד לגבעה עשרת אלפים איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה; והם לא ידעו כי נגעת עליהם הרעה"- הגדוד בא ממקום שנמצא בטווח ראיה מהגבעה;
 • (מלכים ב ג כב): "וישכימו בבקר והשמש זרחה על המים; ויראו מואב מנגד את המים אדמים כדם"
 • (מלכים ב ב טו): "ויראהו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד , ויאמרו נחה רוח אליהו על אלישע; ויבאו לקראתו וישתחוו לו ארצה"

כאשר האות מ- מציינת מקום התחלה של פעולה, המילה "מנגד-" מציינת פעולה שמתחילה ממקום סמוך ל-, למשל:

 • נחמיה ג יט: " "ויחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה מדה שנית מנגד עלת הנשק המקצע" ... "פלל בן אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן פרעש" ... "אחריו החזיקו התקעים מדה שנית, מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל" " - התקועים חיזקו את החומה, החל ממקום שנמצא סמוך למגדל הגדול היוצא, ועד חומת העופל.

כאשר האות מ- מציינת התרחקות, והמילה נגד- מציינת סמיכות פיסית (טווח-ראיה), המילה "מנגד-" מציינת התרחקות פיסית ממקום שנמצא בטווח ראיה, למשל:

 • (במדבר ב ב): "איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל, מנגד , סביב לאהל מועד יחנו" - בני ישראל יחנו רחוק ממקום שנמצא בטווח ראיה זה מזה (מטעמי צניעות), או - רחוק ממקום שנמצא מול אוהל מועד (כי מול אוהל מועד חנו הלויים).
 • (מלכים ב ב ז): "וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ; ושניהם עמדו על הירדן"
 • ואולי גם (משלי יד ז): "לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת" ( פירוט ).

פסוק אחד לא הבנתי:

 • (תהלים י ה): "יחילו דרכו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו , כל צורריו יפיח בהם"

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-23.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מנגד- - הרחק ממקום שנמצא מול העיניים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/mngd