הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מ- = אות-יחס שמציינת יציאה והתרחקות, מקור, זמן תחילת הפעולה, סיבה שממנה נובעת הפעולה, יתרון, הימנעותעריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: מ-

מ היא אות יחס היכולה לבטא כמה משמעויות שונות:

1. יציאה והתרחקות ממקום או מאדם מסוים - כמו בפסוקים (בראשית יב א) "לך לך מ ארצך", (שמות כג ז) "מ דבר שקר תרחק", (איוב ו כג) "ומלטוני מ יד צר", "ויצא יעקב מ באר-שבע", "אל תרחק מ מני";  

2. מקור שממנו מישהו בא, כמו בפסוק (שופטים יג ב) "ויהי איש אחד מ צרעה מ משפחת הדני"; מקור שממנו לוקחים או מפיקים דבר מסוים - כמו (בראשית ו) "ויקח מ כל הבהמה הטהורה", (שמ"ב יא17) "וייפול מן -העם מ עבדי דוד...", (תהלים קלז ג) "שירו לנו מ שיר ציון", (שה"ש א3) "יישקני מ נשיקות פיהו", (בראשית כח יא): "ויקח מ אבני המקום" ( פירוט ), (בראשית כח א) "לא תקח אשה מ בנות כנען".

3. התחלת הפעולה - הזמן שבו מתחילה הפעולה: "וספרתם לכם... מ יום הביאכם את עומר התנופה..."; או המקום שבו מתחילה הפעולה (במדבר כב מא): "וירא מ שם קצה העם", או האנשים שמהם מתחילה הפעולה (במדבר א) "מ בן עשרים שנה ומעלה", (ירמיהו ו-ח) "מ קטנם ועד גדולם... מ נביא ועד כהן".

4. סיבה שממנה נובעת הפעולה, כמו בפסוקים (ישעיהו מח ד) "מ דעתי כי קשה אתה", (תהלים קט כד) "ברכיי כשלו מ צום".

5. יתרון - כמו בפסוקים (בראשית ג א) "והנחש היה ערום מ כל חית השדה",  "והאיש משה ענו מאד מ כל האדם"

6. הימנעות מפעולה מסוימת - כמו בפסוקים (בראשית כז א) "ותכהין עיניו מ ראות", "סור מ רע ועשה טוב", ואולי גם " כי היה רכושם רב משבת יחדיו "

דוגמאות נוספות ניתן למצוא בקונקורדנציה של אבן שושן, אות מ.

פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריותעריכה

ראו גם: מנגד- .


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מ- - אות-יחס שמציינת יציאה והתרחקות, מקור, זמן תחילת הפעולה, סיבה שממנה נובעת הפעולה, יתרון, הימנעות

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אברהם אבן-שושן (ערך: אראל) שפורסם לראשונה בקונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-05-09.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/mi