ביאור:מ"ג ויקרא כו מא


אַף אֲנִי אֵלֵךְ עִמָּם בְּקֶרִי וְהֵבֵאתִי אֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶםעריכה


אוֹ אָז יִכָּנַע לְבָבָם הֶעָרֵלעריכה


וְאָז יִרְצוּ אֶת עֲוֹנָם:עריכה