ביאור:מ"ג דברים כח יט


אָרוּר אַתָּה בְּבֹאֶךָ וְאָרוּר אַתָּה בְּצֵאתֶךָ: עריכה