ביאור:מ"ג דברים כח טז


אָרוּר אַתָּה בָּעִיר וְאָרוּר אַתָּה בַּשָּׂדֶה:

עריכה