ביאור:מ"ג בראשית מט כה


מֵאֵל אָבִיךָ וְיַעְזְרֶךָּעריכה


וְאֵת שַׁדַּי וִיבָרְכֶךָּעריכה


בִּרְכֹת שָׁמַיִם מֵעָל בִּרְכֹת תְּהוֹם רֹבֶצֶת תָּחַתעריכה


בִּרְכֹת שָׁדַיִם וָרָחַם:עריכה