ביאור:מ"ג בראשית מט יז


יְהִי דָן נָחָשׁ עֲלֵי דֶרֶךְ שְׁפִיפֹן עֲלֵי אֹרַחעריכה


הַנֹּשֵׁךְ עִקְּבֵי סוּסעריכה


וַיִּפֹּל רֹכְבוֹ אָחוֹר:עריכה