ביאור:מ"ג בראשית מט ז


אָרוּר אַפָּם כִּי עָזעריכה


וְעֶבְרָתָם כִּי קָשָׁתָהעריכה


אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל:עריכה