ביאור:מ"ג בראשית לו ג


וְאֶת בָּשְׂמַת בַּת יִשְׁמָעֵאלעריכה


אֲחוֹת נְבָיוֹת:עריכה