ביאור:מ"ג בראשית לו א


וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂועריכה


הוּא אֱדוֹם:עריכה