ביאור:מ"ג בראשית יט ד


טֶרֶם יִשְׁכָּבוּעריכה


וְאַנְשֵׁי הָעִיר אַנְשֵׁי סְדֹם נָסַבּוּ עַל הַבַּיִתעריכה


מִנַּעַר וְעַד זָקֵן כָּל הָעָם מִקָּצֶה:עריכה