ביאור:מ"ג בראשית ד ב


וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת אָחִיו אֶת הָבֶל עריכה


וַיְהִי הֶבֶל רֹעֵה צֹאן עריכה


וְקַיִן הָיָה עֹבֵד אֲדָמָה: עריכה