הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


כרת = חתך ושבר

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: כרת
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: כרת

תגובה ל: כרת שנכתבה ב11:59:48  01.11.2004

משמעות הפועל "כרת", בבניין קל, היא "חתך במאמץ רב", "חתך דבר קשה או חזק", למשל:

חתך בשר של אדם או בהמה:

 1. (שמות ד כה): "ותקח צפרה צר ותכרֹת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי"
 2. (שמואל א יז נא): "וירץ דוד ויעמד אל הפלשתי ויקח את חרבו וישלפה מתערה וימתתהו ויכרֹת בה את ראשו ויראו הפלשתים כי מת גבורם וינסו"
 3. (שמואל א לא ט): "ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם"
 4. (שמואל ב כ כב): "ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפצו מעל העיר איש לאהליו ויואב שב ירושלם אל המלך"
 5. (יחזקאל טז ד): "ומולדותיך ביום הולדת אתך: לא כרת שרך, ובמים לא רחצת למשעי, והמלח לא המלחת, והחתל לא חתלת":  לא חתכו את חבל הטבור שלך.

משמעות זו היא המקור לביטוי "כרת ברית" - ע"ע .

ע"ע כריתת לשון

חתך עצים או ענפים:

 1. (שמות לד יג): "כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון"
 2. (במדבר יג כג): "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד..."
 3. (דברים יט ה): "ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי"
 4. דברים כ יט: " "...לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת ..." "רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה" "
 5. שופטים ו כה: " "...והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרת ..." "ויאמרו אנשי העיר אל יואש הוצא את בנך וימת כי נתץ את מזבח הבעל וכי כרת האשרה אשר עליו" "
 6. (שופטים ט מח): "...ויקח אבימלך את הקרדמות בידו ויכרת שוכת עצים וישאה וישם על שכמו..."
 7. (מלכים א ה כ): "ועתה צוה וי כרת ו לי ארזים מן הלבנון ועבדי יהיו עם עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר כי אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת עצים כצדנים"
 8. ביאור:מלכים א ו לו-ז12 : " "ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים ..." "ויבן את בית יער הלבנון... על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים..." "וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית ה' הפנימית ולאלם הבית" "
 9. (מלכים ב יח ד): "הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבת וכרת את האשרה וכתת נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחשתן"
 10. (ישעיהו יח ה): "כי לפני קציר כתם פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואת הנטישות הסיר התז"
 11. מלכים ב יט כג, (ישעיהו לז כד): "ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו"
 12. (מלכים ב כג יד): "ושבר את המצבות ויכרת את האשרים וימלא את מקומם עצמות אדם"
 13. (ישעיהו יד ח): "גם ברושים שמחו לך ארזי לבנון מאז שכבת לא יעלה הכרת עלינו"
 14. (ישעיהו מד יד): "לכרת לו ארזים ויקח תרזה ואלון ויאמץ לו בעצי יער נטע ארן וגשם יגדל"
 15. (ירמיהו ו ו): "כי כה אמר ידוד צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה"
 16. (ירמיהו י ג): "כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשה ידי חרש במעצד"
 17. (ירמיהו כב ז): "וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על האש"
 18. (ירמיהו מו כג): "כרתו יערה נאם ידוד כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר"
 19. (יחזקאל לא יב): "ויכרתהו זרים עריצי גוים ויטשהו אל ההרים ובכל גאיות נפלו דליותיו ותשברנה פארתיו בכל אפיקי הארץ וירדו מצלו כל עמי הארץ ויטשהו"
 20. (איוב יד ז): "כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל"
 21. דברי הימים ב ב ט: " "והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף..." "ואנחנו נכרת עצים מן הלבנון ככל צרכך ונביאם לך רפסדות על ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם" "

שבר פסלים או חפצים:

 1. (שמואל א ה ד): "וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון ידוד וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל המפתן רק דגון נשאר עליו"
 2. מלכים א טו יג, (דברי הימים ב טו טז): "וגם את מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את מפלצתה וישרף בנחל קדרון"  

חתך בגדים:

 1. (שמואל א כד ד): "...ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט..."
 2. שמואל ב י ד, (דברי הימים א יט ד): "ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם"

ע"ע ספר כריתות , עונש כרת .

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-11-04.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כרת - חתך ושבר

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/krt