ביאור:שמואל ב כד כד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כמה עלה הר הבית? עריכה

אחרי המפקד, והמגפה, החליט דוד לקנות את גורן ארוונה שבהר הבית, כדי לבנות שם מזבח לה'. הוא התעקש לקנות את המקום ולא לקבלו בחינם. אבל כמה בדיוק הוא שילם?

בספר שמואל נאמר, (שמואל ב כד כד): "וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל אֲרַוְנָה: לֹא, כִּי קָנוֹ אֶקְנֶה מֵאוֹתְךָ בִּמְחִיר, וְלֹא אַעֲלֶה לה' אֱלֹהַי עֹלוֹת חִנָּם! וַיִּקֶן דָּוִד אֶת הַגֹּרֶן וְאֶת הַבָּקָר בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים",

אבל בפרשה המקבילה בדברי הימים נאמר, (דברי הימים א כא כה): "וַיִּתֵּן דָּוִיד לְאָרְנָן בַּמָּקוֹם שִׁקְלֵי זָהָב מִשְׁקָל שֵׁשׁ מֵאוֹת"!

1. " "גובה מכל שבט ושבט חמשים, שהן שש מאות" " ( בבלי זבחים קטז: , ובסיפרי פרשת נשא פיסקא מב בשם רבי משום אבא יוסף בן דוסתאי) . הסבר זה משתלב יפה בסיפור של הפרק: הסיפור התחיל כאשר דוד החליט לפקוד את בני ישראל. על-פי התורה, (שמות ל יב): "כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם, וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לה' בִּפְקֹד אֹתָם, וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם"( פירוט ); הכופר שימש ליציקת האדנים למשכן. אולם בימי דוד, בני ישראל לא נתנו כופר, ולכן היה בהם נגף. כדי לכפר על העם, החליט דוד לגבות כופר, אמנם לא מכל אדם בנפרד (כי זה היה כנראה מסובך מדי לבצע לאחר מעשה), אלא מכל שבט. במקום (שמות ל יג): "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ; עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לה'"( פירוט ), לקח דוד 50 שקל מכל שבט, והשתמש בו לקניית האדמה שעליה ניצב המזבח לה' (ואחר-כך בית המקדש).

 • הבעיה העיקרית בפירוש זה היא, שבספר שמואל מדובר על " כסף שקלים חמישים", ובדברי הימים "שקלי זהב משקל שש מאות"; אמנם חכמי התלמוד תירצו: " "כסף שוה שקלים חמשים של זהב - גבה מכל שבט ושבט" " (רש"י על בבלי זבחים קטז: ) , אולם זה כבר נשמע דחוק.

2. " "בקר ועצים ומקום מזבח בחמישים, וכל הבית כולו בשש מאות" " ( בבלי זבחים קטז: בשם רבי אלעזר בן שמוע) . בספר שמואל נאמר שדוד קנה " את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים", ובדברי הימים נאמר שהוא נתן לו " במקום שקלי זהב שש מאות", כלומר קנה את כל המקום - כל הר הבית: "ומאשר ראה כי שם יהיה בית אלהים, קנה כל השדה סביב הגורן, ובעבורם נתן שש מאות שקלי זהב" ( מצודות ) .

3. בעלי התוספות כתבו, שבזמן התנ"ך, זהב היה שווה פי 12 מכסף באותו משקל, ולכן 50 שקלי זהב שווים 600 שקלי כסף: " "ומפרש במדרש, דהכי פירושא דקרא דשמואל: כסף שש מאות שקלים, דהיינו, חמשים שקלים של זהב; וקרא דדברי הימים, ה"פ שקלי זהב חמשים, דהיינו שש מאות שקלים של כסף" " ( תוספות על בכורות נ., ד"ה דמזדבנא ) .

 • אולם לענ"ד הם הסתמכו על גירסה משובשת, שהרי אצלנו נאמר בדיוק להיפך - בשמואל "50... כסף", ובדברי הימים "600... זהב".

4. ופרופ' דניאל מיכלסון (מאתר "אמת הארץ" - http://truthofland.co.il), מסביר שהפסוקים בדברי הימים מדברים על השטח: " "שדוד שילם ערך 600 שקלי זהב, והוא 7200 שקלי כסף... והוא גבה מכל שבט 50 שקלי זהב, שהם 600 שקלי כסף... שטח הר הבית המורחב אשר לפנינו הוא בדיוק 600 אלף אמות רבועות, או 8 בית כור... על כן מחיר שלו אמור להיות 400 שקל, 50 שקל לבית כור. ומדוע דוד שילם פי 7200/400=18 יותר? ויש לומר, שתשלום 50 שקל לבית כור הוא ליובל אחד. ודוד שילם פי 18, על 18 יובלות שהם 900 שנה. ואלו 410 שנות בית ראשון, 420 של בית שני ו- 70 שנות חורבן. ומדוע שילם עבור 70 שנות גלות? אולי כדי שעם זר לא ישתלט על הר הבית בזמן הגלות. אבל אחרי חורבן השני לא נשארה יתרת זכות.. לכן הר הבית עבר לידי גויים והם טוענים לבעלות על הר הבית ושוללים כל בעלות מבני ישראל. ומה זכותם? בעלות מקורית של ארונה היבוסי שהיה מלך פלישתים. לכן ערבים של היום מציגים את עצמם בתור פלשתים המקוריים." ", והפסוקים משמואל מדברים על נושא אחר: " "פרט לשש מאות שקלי זהב עבור כל הר הבית, דוד שילם 50 שקל כסף עבור בקר לעלות ועבור כלי" "הבקר לעצים. ונראה, שקנה שני שוורים, כי כתוב "בקר לעלות"... לשון רבים. 50 שקל זהו שני מנים או מאתים דינרים. מחיר שור בגמרא - מנה או מאתים. ואיך דוד קנה שני שוורים וכלים במאתים? אולי היו שוורים בני שנה וארונה השתמש בהם לדישה ולא לחרישה. ושורים במאתים היו מבוגרים ונועדו לחרישה. לכן קנה כל שור במנה, וקנה כלים אגב השורים..." "

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • והנצח - זו ירושלים : "ויאמר ארונה: מדוע בא אדני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגרן לבנות מזבח לה' ותעצר המגפה מעל העם... ויאמר המלך אל ארונה : לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ... ( cache )
 • ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... : " ויאמר המלך אל ארונה : לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לה' א-להי עולות חינם, ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים." [יצויין, כי בעל דברי הימים היה, כפי הנראה, ... ( cache )
 • כיבוש ירושלים ג€“ מימי יהושע עד ימי דויד המלך - ושאלת החזקה על הר הבית : 8 אפריל 2007 ... ויאמר המלך דויד לארנן לא כי קנה אקנה בכסף מלא כי לא אשא לך ליהוה והעלות עולה חנם: פסוק כ"ד: ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ... ( cache )
 • מקבילות במקרא וב'דברי גד החוזה' : 26 נובמבר 1997 ... והעלות עולה חנם: ויאמר המלך אל ארונה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה ליהוה אלהי עלות חנם, כד קעב כד. ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות: ... ( cache )
 • ציורי תנ"ך/ דוד המלך קונה את הגורן/ ציירה: אהובה קליין (c) - TheMarker Cafe : 26 מאי 2011 ... Biblical painting "ויאמר המלך אל-ארוונה לא כי-קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלוקי עולות חינם ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים" ... ( cache )
 • תוצאות ההשתדלות ברכושנות : ג€� לא כי קנו אקנה מאותך במחירג€�. מדוע לא מוכן דוד לקבל בחינם, אם מוכנים בשמחה לתת לו? כי ברור לו שלא יחסר לו מאומה מתקציבו, ולא יתוסף לו. כי אין מרויחים ממתנות מאומה. ( cache )
 • more "לא כי קנו אקנה " :
 • בחזרה מבית החולים - דעות - ערוץ 7 : 18 יולי 2011 ... "ויאמר המלך אל ארוונה ג€“ לא, כי קנה אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לד' אלוהי עולות חינם. ויקנה דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים". לו הגיש דוד נגד לונדון ... ( cache )
 • ספר שמואל א' ג€“ בוחן בקיאות פרקים א-ב : ... כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה ". "הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה חטאו? תהי נא ידך בי ובבית אבי ". "לא, כי קנה אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלוקי עולות חינם" ( cache )
 • שמואל ב:: שמואל ב - קטעי פירושים : (כד:כד) לא, כי קנוֹ אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלקַי עֹלות חִנָם... כך ענה דוד לארוונה, שרצה לתת לדוד בחינם את הגורן ואת הבקר ואת העצים שדוד רצה להקריב אותם קרבן עולה ... ( cache )
 • more "מאותך במחיר ולא אעלה " :
 • more "לה' אלהי עלות חנם " :
 • סיכום שמואל ב כד : ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים, ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים, ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל" (פס' כד, כה). ניב אנכי חטאתי ואלה הצאן מה עשו? ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - אל המקום אשר יבחר הֲ´ : יש סתירה בין שמואל לדברי הימים בדבר המחיר בו קנה דוד את הגורן. בשמואל כתוב " ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[17] ובדברי הימים כתוב "ויתן דוד לארנן במקום, ... ( cache )
 • ויגש : וכתיב: ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים ויבן שם דוד מזבח לה'." להלן נראה הסבר נוסף מדוע התעקש אברהם לקנות את המערה בכסף מלא. הרמב"ן, כאמור לעיל, כותב: ... ( cache )
 • מדרש שני כתובים ג€“ Wikitalmidrash : 14 יוני 2011 ... חמשים שקל מכל שבט ושבט נמצא שש מאות שקלים מכל השבטים ר' אלעזר בן שמוע אומר ויקן דוד את הגרן ואת הבקר כמפורש בענין ומהו מפורש בענין ויתן דוד לארנון ... ( cache )
 • הכותל המערבי - תעלומה ופתרון - ישראל - מסע אחר : ספר שמואל ב מסתיים בסיפור קניית גורן ארונה היבוסי: " ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים" (שמואל ב כד, כד). על הגורן הזאת בהר המוריה בנה שלמה במשך שבע שנים את ... ( cache )
 • [http://www.biu.ac.il/JS/tannaim/sifrei/Sifrei%20Bam%20Berlin.pdf ֳ¡ֳ₪ֳ¨ֳ™ ֳ‘ֳ�ֳ“ֳ‘ֳ¨ ֳ₪ֳ™ֳ¡ֳ§ֳ� ֳ›] : שש מאות שקלים מכל השבטים ר' אלעזר בן שמוע אומ' ויקן דוד את הגרן . ואת הבקר כמפורש בענין מה מפורש בענין ויתן דוד לארנון במקום שקלי הזהב. משקל שש מאות והבקר לעולה ...
 • עוד יוסף חי - תל תלפיות - הקשר למקדש : ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים"[29]. "ויבן שם דויד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויקרא אל ה' ויענהו באש מן השמים על מזבח העלה... ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלהים וזה ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - בית המקדש - ב; : ... מתקיים בזה שהמקום היה משבט אחד71, שכשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה הכסף מכל שבט ושבט72, שכתוב אחד אומר: ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים73, ... ( cache )
 • more "ויקן דוד את הגרן " :
 • רדק : ובספר שמואל אמר: ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים. אמרו רז"ל: גבה מכל שבט ושבט חמשים שהם שש מאות כסף ומשקלם במשקל של זהב וזהו שאמר שקלי זהב. ( cache )
 • חשיבותה של ירושלים - כיצד? : ויקן דוד את- הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[שם כ"ד,כ"ד] 5] אריאל."והאראיל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב.." [יחזקאל מ"ג,ט"ז] 6] מוריה- שהרי שם נעקד יצחק. ( cache )
 • דוד המלך קונה את הגורן | ביכורים : דוד המלך קונה את הגורן / אהובה 5 בביכורים מאז כ"א שבט הֲ´תשס"ט. "ויקן דויד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים" [שמואל ב כ"ד,כ"ה]. שמן על בד תנ"ך ... ( cache )
 • מלכות דוד בירושלים (ח"ד) - מפקד דוד וגילוי : הרי הוא אומר 'ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים' (שמ"ב כ"ד, כד), ובמקום אחר הוא אומר 'ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב שש מאות' (דה"א כ"א, כה). אי איפשר לומר 'שקלי ... ( cache )
 • ציורי תנ"ך/דוד המלך קונה את הגורן : 19 מאי 2012 ... ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[שמואל ב-כ"ד,כ"ד] הטכניקה: שמן על בד. f4b6ponylek4evabkhex.jpg. *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c) ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ראה : כתוב אחד אומר ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים, וכתוב אחד אומר ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות, כיצד יתקיימו שני הכתובים, שבטים הם י"ב נטל חמשים ... ( cache )
 • דברים יב ה : 24 יוני 2009 ... [ר' יהודה אומר הכסף מכל השבטים והמקום משבט אחר], וכן הוא אומר (ש"א כד) ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים, וכתוב אחד אומר (דה"א כב) ויתן דוד ... ( cache )
 • ספרי על דברים יב ה ג€“ ויקיטקסט : 27 אפריל 2008 ... [ר' יהודה אומר הכסף מכל השבטים והמקום משבט אחר], וכן הוא אומר (ש"א כד) ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים, וכתוב אחד אומר (דה"א כב) ויתן דוד ... ( cache )
 • חשיבותה של ירושלים- כיצד? : 30 מאי 2011 ... ויקן דוד את- הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[שם כ"ד,כ"ד]. 5] אריאל."והאראיל שתים עשרה אורך בשתים עשרה רוחב.." [יחזקאל מ"ג,ט"ז]. 6] מוריה- שהרי שם ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים כתוב אחד אומר: שקלי זהב משקל שש מאות, וכתיב: ויקן דוד וגו' כבכסף שקלים חמשים. הא כיצד? גבה מכל שבט ושבט חמשים שהם שש ... ( cache )
 • לשמואל ב פרק כד : ולשון הפסוקים מוכיחים דברי ר' כי אומר: קנה את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים ובגרן היה המזבח. ובדברי הימים אומר: ויתן דוד לארונה במקום שקלי זהב וגו', ר"ל כל המקום שהוא ... ( cache )
 • פרשת לך לך : 'ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים' (שמ"ב כ"ד, כד), ובמקום אחר הוא אומר 'ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב [משקל] שש מאות' (דה"א כ"א, כה). אי אפשר לומר 'שקלי זהב' ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וזאת הברכה : ... פירות מאכל ומשתה והלך לו לערד במדבר (הלכו) [ללמוד תורה, מי שיד יעבץ זה עתניאל בן בנז וכן הוא אומר ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים ובמ קום אחר הוא אומר ויתן ... ( cache )
 • מאי 2012 | בראי התנ"ך : 31 מאי 2012 ... ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמישים"[שמואל ב-כ"ד,כ"ד] הטכניקה: שמן על בד. f4b6ponylek4evabkhex.jpg. *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c) ... ( cache )
 • אל המקדש - בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל * / יהודה עציון : תני רבי שמעון בן יוחאי: כתוב אחד אומר: 'ויקן דוד את הגֹרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים' (שמ"ב כ"ד, כד), וכתוב אחד אומר: 'ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות' (דה"א ... ( cache )
 • more "ואת הבקר בכסף שקלים " :
 • more "הבקר בכסף שקלים חמשים " :


תגובות עריכה

(כד) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל אֲרַוְנָה לֹא כִּי קָנוֹ אֶקְנֶה מֵאוֹתְךָ בִּמְחִיר וְלֹא אַעֲלֶה לַיהֹוָה אֱלֹהַי עֹלוֹת חִנָּם וַיִּקֶן דָּוִד אֶת הַגֹּרֶן [פסיק]

וְאֶת הַבָּקָר בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים:

לאמור כי אֶת הַבָּקָר בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים

(כה) וַיִּתֵּן דָּוִיד לְאָרְנָן בַּמָּקוֹם שִׁקְלֵי זָהָב מִשְׁקַל שֵׁשׁ מֵאוֹת: [יחד עם מחיר הבקר כי אמר דוד לארנן שלא יעלה עולות חינם]

לכן אם ברצונך לדעת את מחיר הגורן אז יש לגרוע את ערך 50 שקלי הכסף מכל המחיר של 600 שקלי זהב

-- daian moshe, 2012-06-12 08:51:21


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כמה עלה הר הבית?


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-06-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/jmuelb/jb-24-24