ביאור:שמואל ב כד א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


(שמואל ב כד א): "וַיֹּסֶף אַף יְהוָה לַחֲרוֹת בְּיִשְׂרָאֵל וַיָּסֶת אֶת דָּוִד בָּהֶם לֵאמֹר לֵךְ מְנֵה אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֶת יְהוּדָה"

על מה חרה ה' ? עריכה

בתור עונש על משהוא, ה' הסית את דוד למנות את עם ישראל.
רש"י כותב שהוא לא יודע על מה חרה ה'.
שמעתי פעם בדרשה בבית הכנסת, שכל מקום שרש"י כותב שהוא לא יודע את הפירוש,
הוא יודע, אבל אסור לו לכתוב מפחד הצנזורה, לכן הוא רק מזהיר אותנו :
יש כאן פירוש לא נכון, נסו לחשוב בעצמכם מה הפירוש הנכון.
הרמב"ן בפירושו לספר במדבר כותב שה' חרה על עם ישראל על שארון הברית עבר ממקום למקום ולא היה אכפת להם.
כלומר הם חשבו שאם ה' רוצה בית מקדש, הוא יכול לבנות אותו בעצמו, והם לא צריכים לעשות שום השתדלות לזרז את בנייתו.
נראה לי שבכנסת לא מכירים את פירוש הרמב"ן, כי בדיון שנערך על נושא הבעלות על הר הבית אמר אילן גלאון ממרצ:
מה יש לך מהר הבית, משה פייגלין ?מה בוער לך כל כך? ...
אינני כופר בזכות ההיסטורית שלנו בהר הבית ולא בשום מקום אחר.
אני מסתכל כבן חורין במורשת שלי, בנביאים שהם הבסיס לתפיסת עולמי,
ואף פעם לא אמר אחד מהם - ירמיהו, ישעיהו או עמוס - שיש להצית את חבית אבק השרפה הנמצאת כאן. (הלל הלפרין)

מאמרים מאתר ויקיטקסט עריכה

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

לֵאמֹר לֵךְ מְנֵה אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֶת יְהוּדָה" : רש"י " "ויסף אף ה' ... (cache)

  • עין הרע ע"פ רש"י: שמואל ב פרק כד (א) וַיֹּסֶף אַף ה' לַחֲרוֹת בְּיִשְׂרָאֵל וַיָּסֶת אֶת דָּוִד בָּהֶם

לֵאמֹר לֵךְ מְנֵה אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֶת יְהוּדָה : רש"י " ויסף אף ה' לחרות בישראל - לא ידעתי ... (cache)

עשוי לתמוה על הפתיחה: "ויסף אף ה' לחרות בישראל" (פס' א). על מה ולמה זה יחרה אפו של ה'

... (cache)

סיבה מפורשת. החרון בא על ישראל על ידי דוד, שה' הסיתו למנות את העם, כי גם ניסיון הכפרה ... (cache)

יהודה' ". דוד שלח את יואב למנות את העם, וכתוצאה מכך היתה מגפה גדולה בעם. (cache)

  • דוד מנין: דוד מנין. (ראה גם: ישראל-מנין, דוד-כללי-חטא). ויוסף אף ה' לחרות בישראל,ויסת את דוד בהם

לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר אתו, שוט נא בכל ... (cache)

מנה את ישראל ואת יהודה, אך במקבילה בדברי הימים כ"א א נאמר: "ויעמוד שטן על ישראל, (cache)

בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה... ופקדו את העם וידעתי את מספר ... (cache)

  • מלבים: והנה הכתוב אומר: ויוסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת

יהודה. ופירשו מהרי"א: שהיה החרון אף על שמרדו במלכות בית דוד והלכו אחרי שבע בן בכרי, ... (cache)

את ישראל ואת יהודה" – ה' כועס על עם ישראל, והוא, כביכול, גורם לדוד לחטוא ולמנות את ... (cache)

  • Text: ועוד כי מלבד המנין היה עונש על העם מתחלת דבר, כדכתיב 'ויוסף אף ה' לחרות בישראל ויסת

את דוד בהם'. וכתב שם רש"י לא ידעתי על מה. ואני אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל ... (cache)