ביאור:ירמיהו ג א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הישוב אליה עוד?!

עריכה

(ירמיהו ג א): "לֵאמֹר: הֵן יְשַׁלַּח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְהָלְכָה מֵאִתּוֹ וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר, הֲיָשׁוּב אֵלֶיהָ עוֹד? הֲלוֹא חָנוֹף תֶּחֱנַף  הָאָרֶץ הַהִיא! וְאַתְּ זָנִית רֵעִים רַבִּים וְשׁוֹב אֵלַי, נְאֻם ה'"

הפסוק מסתמך על המשל המקובל בדברי הנביאים: האומה היהודית נחשבת ל"בת זוגו" של ה', וכאשר היא עובדת אלילים - הדבר נחשב לניאוף. 

בפסוק שלנו, הנביא ירמיהו מתייחס למצב אחר, המתואר בתורה,  (דברים כד א): "כי יקח איש אשה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו; ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר... לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה, כי תועבה הוא לפני ה', ולא תחטיא את הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה" -  כשאשה מתגרשת ומתחתנת עם איש אחר ומתגרשת שוב, אסור לה לחזור לבעלה הראשון.

מה מטרת ההשוואה?

1. יש אומרים שזו השוואה ניגודית: הקשר בין ה' לבין האומה  היהודית הוא מיוחד ושונה מהקשר בין איש לאשה - למרות שהאומה היהודית "נואפת" עם אלילים זרים רבים, תמיד יש לה אפשרות לשוב אל ה': " "יש לי לומר שאין עוד את ראוי לי, כי כן דרך המשלח את אשתו והלכה לה וגו'; ואת זנית... עם אוהבים רבים , ואף-על-פי-כן  שובי אלי " " ( רש"י ) ,  " "מהראוי  לאמר  לישראל את זאת: הנה,  אם יגרש איש את אשתו,  ובהיתר  הלכה מאתו והיתה לאיש אחר,  ואף אם לא בא עליה, וכי יוכל בעלה הראשון  לשוב עוד אליה  לקחתה אחר שמת השני או גרשה? הלא בעבור עון כזה תתחייב להארץ ההיא הנעשה בה כזאת ותקבל גמולה משלם! אבל אתה ישראל, עם כי בעודך תחתי זנית באיסור עם אהובים רבים, ר"ל עם כי עבדת עכו"ם חלוקות, עם כל זה  שוב אלי  ואקבלך בתשובה!" " ( מצודות ); כך כנראה פירש גם רבי יוחנן, שאמר על הפסוק שלנו: " "גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה" " ( ב בבלי יומא פו: ).

ראו גם:

אולם:
 • אם כל מטרתו של הנביא היא ללמד את האומה  היהודית  שהיא יכולה לשוב אל ה' - אין זה ברור מדוע הוא מצטט את המצווה מהתורה, והרי הציטוט הזה לא מחזק את הטענה שלו! 
 • בפרט, אין זה ברור מדוע הנביא אומר הלא חנף תחנף הארץ ההיא  - לא רק שאדם אינו נוהג להחזיר את גרושתו לאחר שנישאה לאחר, אלא יש בזה גם פגם מוסרי (ראו  הדם יחניף את הארץ )!

2. ייתכן שזו תשובה לטענה של האומה היהודית: הארץ (כלומר, יהודה) היא זו שמחניפה ואומרת שאי אפשר לעשות תשובה, ומשתמשת בהשוואה למצוות התורה, אבל הנביא מסביר שזו טעות, וההשוואה אינה נכונה; האומה היהודית לא "הייתה לאיש אחר", לא התמסרה באופן קבוע לאל אחר, אלא רק "זנתה עם רעים רבים", ולכן עדיין יש אפשרות לתשובה:

 • " "לאמר - מלה זו פירושה תמיד וכה אמר, כמו וידבר לאמר, ויצו לאמר, ולא יבא בתחלת המאמר, ומוכרח.. ששעורו " הלא חנוף תחנף הארץ ההיא לאמר הן ישלח איש את אשתו... ". ופעל " חנוף " בא ג"כ על הרוצה להצדיק את עצמו בגלוי, הפך האמת. ווי"ו של " ואת זנית ", הוא וי"ו אבל, ומוסב על " נאם ה' ", רוצה לומר: נאום ה', אבל לא כדברך, רק ואת זנית; כמו "לא אדוני, ועבדך באו לשבר אוכל"" "  ( מלבי"ם  ביאור המילות) .
 • " "הכתוב... הוא בדרך טענה ותשובה: הארץ ההיא היא חונפת לאמר ולטעון, שאי אפשר שהשם יקבל את ישראל בתשובה אחר שעזבו אותו ועבדו אלהי נכר, והביאו משל ממצות התורה, שמי שמגרש את אשתו והיא הולכה מאתו והייתה לאיש אחר, הכי ישוב אליה עוד? וכן, אחר שה' גרש את ישראל ע"י עונם, והם גם הם נפרדו מאתו ובחרו איש אחר שהוא אלהי נכר הארץ, איך אפשר שישוב אליה עוד?! כן היא הטענה... אבל נאם ה' ותשובתו היא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי : ה' משיב אל הארץ הטוענת כזאת, וינאם נאום: לא כדבריך, כי זה הוא רק אם אחר שיצאה מאתו היתה לאיש אחר, שאז אסור להחזיר גרושתו, לא אם זנתה! ואת לא היית לאיש אחר ע"י חופה וקדושין, רק "ואת זנית", וגם לא זנית עם איש מיוחד רק "זנית עם רעים רבים", ולכן "ושוב אלי", כי אוכל להחזירך. והכונה, שאם היו מומרים לעבודת-אלילים מיוחדת ככל גויי הארץ, ודבקים בה, לא היה אפשר להשיבם, אבל את לא דבקת בעבודת-אלילים דיבוק עצמי רק בזנות לפי שעה, ולא בע"א אחת, רק התהלכת מגוי אל גוי ונסית להתדמות אל גויי הארצות, לא מדבקך באליל, רק כדי להתדמות לגוים, ולכן אפשר לך בתשובה:" "  ( מלבי"ם  ביאור העניין) .
 • גם חכמי המדרש פירשו את הפסוק כטעות של האומה היהודית: " "עתידה שתאמר לפניו: רבש"ע! כבר כתבת לאמר  הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד , אומר לה: כלום כתבתי אלא  איש?  והלא כבר נאמר "כי אל אנכי ולא איש"! וכי גרושים אתם לי בית ישראל? והלא כבר נאמר "אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה"!" " ( ילקוט שמעוני - האזינו ) .


אולם, על-פי ההלכה, אם אשה נואפת כאשר היא עדיין נשואה, מצבה אף חמור יותר - היא " "אסורה לבעלה ולבועלה" " - בעלה חייב לגרשה ואסור לו לשוב אליה; אם כך, תשובתו של הנביא לכאורה אינה לפי ההלכה!

3. לענ"ד, ההשוואה נועדה כפשוטה - ללמד שהאומה  היהודית   לא יכולה לשוב אל ה'. הפסוק בנוי כ"קל וחומר": אם, כאשר אשה נישאת לאיש אחר אחד , ו בהיתר (לאחר הגירושין) אסור לה לחזור אל בעלה הראשון, כי הדבר יגרום להשחתה מוסרית בארץ (ראו  הדם יחניף את הארץ ) - הרי כאשר היא נואפת עם רעים רבים , ו באיסור (תוך כדי הנישואין), קל וחומר שאסור לה לחזור אל בעלה הראשון! אם כך, ברור שהאומה  היהודית   לא יכולה לשוב אל ה', והנביא אומר בתמיהה: " ואת זנית רעים רבים - ושוב אלי?! ". 
פירוש זה מתאים להמשך הפרשה: הנביא מתאר איך האומה היהודית בטוחה שתמיד תוכל לחזור בתשובה, וכתוצאה מכך מתקלקלת עוד יותר,  ירמיהו ג ה: "הֲיִנְטֹר לְעוֹלָם? אִם יִשְׁמֹר לָנֶצַח? הִנֵּה, דברתי[דִבַּרְתְּ] , וַתַּעֲשִׂי הָרָעוֹת, וַתּוּכָל" ( פירוט ). ה"תשובה" שלה אינה אמיתית,  (ירמיהו ג י): "וְגַם בְּכָל זֹאת לֹא שָׁבָה אֵלַי בָּגוֹדָה אֲחוֹתָהּ יְהוּדָה בְּכָל לִבָּהּ כִּי אִם בְּשֶׁקֶר, נְאֻם ה'".

אולם הנביא מבדיל בין האומה היהודית - מלכות יהודה, לבין האומה הישראלית הצפונית - מלכות שומרון:  אמנם גם היא נאפה (- עבדה אלילים), אולם היא כבר קיבלה גט - גורשה מארץ ישראל,  (ירמיהו ג ח): "וארא כי על כל אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה, ואתן את  ספר כריתתיה  אליה...";    הדור שגורש כבר התחלף, והדור הנוכחי יכול לשוב ,  (ירמיהו ג יא): "ויאמר ה' אלי: צדקה נפשה משבה ישראל מבגדה יהודה! הלך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת 'שובה משבה ישראל נאם ה', לוא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאם ה', לא אטור לעולם!'".

האומה היהודית תוכל לשוב רק בעתיד, אחרי שתגורש מארץ ישראל, אחרי שהדור יתחלף ויקום דור חדש, שיהיה בבחינת "בתולה",  (ירמיהו לא כ): "הציבי לך צינים, שמי לך תמרורים; שתי לבך למסלה, דרך הלכתי; שובי בתולת ישראל, שבי אל עריך אלה"( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

 • " "'לאמר' - זו גילוי עריות " " (רבי יוחנן,  ב בבלי סנהדרין נו: ) .
 • " "דברי הנבואה קשיין אהדדי, דבכאן נאמר איזה ספר כריתות אמכם וכו', הנה משמע שלא היה גירושין, ובירמיה (ג, א) נאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום ד', משמע שהיה באמת גירושין, וכן דרשו חז"ל (יומא פו, ב) גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה שנאמר הן ישלח וכו'. וכן אמרו רז"ל במדרש כשחרב בית המקדש השליך הקב"ה גט פטורין לכנסת ישראל (לא ראיתי המדרש הזה אבל מצאתיו בספרי המחברים), ויש לפרש כל הענין הזה עפ"י מה שהקשו הראשונים דהרי נשאלו חז"ל האיך הש"י מוריד גשמים בשבת ומוציא מרשות לרשות, ותירצו חז"ל כל העולם רשותו של הקב"ה והוא כמטלטל בחצירו ממקום למקום (ב"ר יא, ה), והנה הקשו המחברים הראשונים לפי"ז איך מהני השלכת הגט (שאמרו במדרש הנ"ל) הוה כמשליך גט לאשה בחצרו דלא הוה גט, ותירצו דצ"ל דהקנה להם הש"י מקום בחצרו, והוא דוחק לומר כן והוא רק דרך פלפול, וגם עפ"י הדין אי אפשר לומר כן וכי יש קנין בעל כרחך, הלא בודאי לא ניחא להו קניה כזאת.ומה שנ"ל הוא, דבלא זה קראי קשיין אהדדי כמ"ש לעיל, דהרי ישעיה אמר איזה ספר כריתות, וירמיה אמר הן ישלח וכו', אלא על כרחך צריך לומר דהגירושין כביכול לא היה אלא לפנים בכדי שיהיו מתייראים ממדת הדין, ובאמת אין כאן גירושין כיון דלא שלחם מביתו דהשליך את הגט בחצרו כביכול ולא קנתה כנסת ישראל את הגט, דהרי כתיב (דברים כד, א) ושלחה מביתו דייקא, וז"ש ישעיה איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה, מביתי, דכל העולם ביתי וחצירי ואין כאן שילוחין מביתו ומעולם לא הקניתי להם מקום בחצרי, (עיין מ"ש במאמרי השבתות בפסוק (תהלים קד, כד) מה רבו מעשיך ד' וכו' מלאה הארץ קניניך ותבן).ואמר עוד הנביא, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הנה זולת מה שדקדקנו לעיל, הנה עוד יקשה מה שייכות נושה למכירה, היה לו לומר מי מלוקחים או מקונים אשר מכרתי וכו', ונ"ל לדרוש עפ"י מה שארז"ל במשנה ערוכה (גיטין מג, ב) המוכר עבדו לגוים או לחוץ לארץ יצא לחירות, והנה הש"י מקיים תורתו וכמ"ש לעיל, והנה מכרנו לגוים ולחוץ לארץ, בודאי כביכול מחויב לפדות אותנו אפילו אין בידינו זכות כענין דמתני בברייתא (שם) אפילו עד עשרה בדמיו אפילו עד מאה בדמיו, הנה בטוחים אנחנו בד' אלקים אמת ותורתו אמת שיפדה אותנו בודאי, אבל הדין הזה הוא דוקא בקנה ומכר, אבל גבאו הבעל חוב בחובו אינו מחויב הרב לפדותו, והנה לפי"ז זהו שאמר הש"י אל נביאיו אל תפחדו ואל תרהו (ישעיה מד, ח), כי כביכול מחוייב אני על פי התורה לפדות אתכם כי מכרתי אתכם לגוים ולחוץ לארץ, ושמא תאמרו אפשר גבה אתכם הבעל חוב בחובו, זה שאמר הש"י או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, למי הייתי חייב שיגבה אתכם בחובו, וא"כ אין כאן רק מכירה פשוטה, על כן כביכול מחוייב אני לגאול אתכם במהרה בימינו. ואם כן לפי כל הנ"ל זה מאמר הנביא מפי הש"י מה שחשבתם ענין שלוחין כדרך איש ואשתו, אין כאן שילוחין שהגט אינו גט כי כל העולם חצרי, ושוב מה שחשבתם ענין מכירה כדרך האדון לעבדו, אדרבא כביכול מחוייב אני לפדות אתכם, כן יעשה הש"י אמן " " ( בני יששכר מאמרי חודש תמוז אב/מאמר ה/נחמה ב  )
 • חנף   = המנסה למצוא חן על-ידי ייפוי המציאות .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • " "ואמר רק בלשון אמירה, שאמירה היא מרחוק בלתי חיבור, וכמו שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בהא דאמרו ז"ל סנהדרין נ"ו לאמר זו גילוי עריות, וכן הוא אומר לאמר הן ישלח איש את אשתו וגו', והיינו שתיבת לאמר מורה על העדר חיבור, והיינו הך דבכל ל"ח שנים שהיו ישראל נזופין בענין המרגלים לא נתייחד הדבור עם משה לכתוב וידבר ה' אל משה, אלא ויאמר, שמורה בלי חיבור... " "  (שם משמואל על בראשית חיי תרע"ח, מתוך   אספקלריא -  אספקלריא - לאמר ) .
 • כז | חלק ג | ספר הזוהר בארמית | רבי שמעון בר יוחאי | כתבי מקובלים נוספים... : והאי קרא מוכחא עלייהו, דכתיב צו את אהרן ואת בניו לאמר, צו דא עבודה זרה, רוח מסאבא, לאמר, דא אתתא דאקרי יראת יהו"ה, כתיב הכא לאמר, וכתיב התם (ירמיה ג א) לאמר הן ישלח איש ... ( cache )
 • דברי תורה לפרשת כי תבוא : והוא קצת על דרך הדרוש, שהרי חז"ל הביאו ראיה מהפסוק בירמיהו " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר" (עיי"ש ובתוספות הנ"ל) ולא ממשמעות לשון "לאמר". ( cache )
 • Yeshiva.org.il- יום הכיפורים וסוכות - "יום חתונתו יום שמחת לבו" : "אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר ירמיהו ג לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והייתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת ... ( cache )
 • לסעודה ראשונה : א] לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר וגו'". ואף כאן רמזה התורה, שרק בנדרים לשם מצוה כגון שרוצים להנצל מערוה חמורה, בזה הותר לכתחילה נדר ושבועה, וזהו ... ( cache )
 • תנ"ך - שערי תשובה בנבואת ירמיהו - שמעון ישראלי : אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר: " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד?! הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן : לאמר, זה גילוי עריות, שנאמר (ירמיה ג): לאמר הן ישלח איש את אשתו. מכל עץ הגן אכל תאכל, ולא מן הגזל, מצווה אותו על הגזל. ועל כלן יש סליחה, חוץ משפיכות דמים, שנאמר (בראשית ט): ... ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - פרק אֲ´: אירוסין מחודשים : ואמרתם על מה, על כי ד' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה, והיא חברתך ואשת בריתך" (מלאכי ב, יד), והן של אישה בבעלה: " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה ... ( cache )
 • Pekudai : אלוהינו, האהבה, הקרבה, האינטמיות, ההתייחדות, ההתמזגות מול הריב, המדון, השנאה, הניכור, ההליכה אחרי אלוהים אחרים. " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר ... ( cache )
 • פרשת ירמיהו : 31 יולי 2007 ... לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם יהוה. שאי עיניך על שפים ... ( cache )
 • בין "נחמו" להפטרת עקב : בהקשר זה, כדאי להזכיר את דבריו הקשים של ירמיהו, המעלה סוגיא זו על פני השטח: " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ... ( cache )
 • פרשת נדרים_פרק ב : אלא שלומדים את זה מן הקב"ה שאומר בירמיהו [פרק ג], שלמרות שישראל בגדו והלכו עם בעל אחר ואסורה על הבעל הראשון ובכל זאת ה' יקח אונתו אליו בחזרה: " לאמר הן ישלח איש את ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף נו ג€“ ויקיטקסט : 9 יולי 2009 ... 'לאמר' - זו גילוי עריות, וכן הוא אומר (ירמיהו ג א) לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר [הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית ... ( cache )
 • במדבר - בר מעוז : ירמיה: " לאמר הן ישלח איש את-אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש-אחר הישוב אליה עוד, הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא [10]ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם-ה'" (ג, א)? דמות האם תעבור שינוי ... ( cache )
 • בן נח : ... לא יהיה לך אלהים אחרים, על האדם זו שפיכות דמים, וכן הוא אומר שופך דם האדם וגו', לאמר זו גילוי עריות, וכן הוא אומר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר. ( cache )
 • זוהר ויקרא פרשת צו - הזוהר היומי : ... כתיב הכא לאמר, וכתיב התם (ירמיה ג) לאמר הן ישלח איש את אשתו והא אוקמוה, בגין כך כלא אתמר וכהנא קיימא לאתתקנא כלא ברזא דאדם ובהמה, זכאה חולקהון דצדיקיא בעלמא דין ... ( cache )
 • ספרי על דברים כד ג€“ ויקיטקסט : 22 מאי 2008 ... וכן הוא אומר, לאמר, הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאתו וגו'. כי תועבה היא. ר' יהודה אומר, היא תועבה ואין הולד תועבה. ולא תחטיא את הארץ. להזהיר ב"ד על כך. ( cache )
 • תשובה : אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים ...
 • מארי והמקרא: מבחר מכתבי מארי, בייחוד אלה שיש להם זיקה למקרא מכול... : 78. "והנה תומם בבטנה", בראשית כה, כדב. 79. " לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא" (ירמיהו ג, אא) ...
 • פרדס רמונים כג א ג€“ ויקיטקסט : 11 ינואר 2010 ... ב' מה ענין ראייתו מפסוק לאמר הן ישלח איש והלא בפרשת נח לא הוצרך אל ראייה כלל, ועוד אדרבא משם נרא' הפך. ולזה נאמר כי אין כוונת ר' יצחק להכריחנו כי מלת ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני : וכן הוא אומר: לא יהיה לך אלוהים אחרים. על האדם, זה שפיכות דמים, וכן הוא אומר: שופך דם האדם. לאמר, זה גלוי עריות, וכן הוא אומר לאמר: הן ישלח איש את אשתו. מכל עץ הגן, ולא גזל. ( cache )
 • ב"ה פרשת בראשית תש"ע לרפואת הרב חיים מורדכי אליהו בן שפרה רוחמה : לאמר - זו גילוי עריות, וכן הוא אומר + לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר. מכל עץ הגן - ולא גזל, אכל תאכל ולא אבר מן החי. קיום שבע מצוות רק מכח התורה- ...
 • more "לאמר הן ישלח איש " :
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - גדולה תשובה, ומעלת יוהֲ´כ : בגמ' יומא (פו':)-"אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנא'- "לאמור הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ... ( cache )
 • פרשת האזינו - הפטרה לשבת שובה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ר' יוחנן אמר: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר: (ירמיהו ג') "הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית ... ( cache )
 • פרשת וילך - הפטרה לשבת שובה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ר' יוחנן אמר: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר (ירמיהו ג'): "הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית ... ( cache )
 • Chapter 2:30 - Chapter 3:5 Yirmiyahu A Teachers' Guide : לאמור הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רֵעים רבים ושוב אלי נאום ה'. לאמר. The people of Israel deserve ...
 • אין סיכוי שתחזרו בתשובה! : ג1: "לאמור: הן ישלח איש את אשתו, והלכה מאתו והיתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד? הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא! ואת זנית רעים רבים -- ושוב אלי!? כדי להבין את הפסוק צריך לקרוא ... ( cache )
 • בס"ד : (הקשר למס' סוטה) ואף-על-פי-כן נאמר: "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום ה' ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מוסר לחודש אלול : אמר ר' יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה ("לא יוכל בעלה הראשון" וכו'), שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף ... ( cache )
 • 'יין יצחק, הרב יצחק גינזבורג - פרשת וילך ֲ» פרשות ספר דברים - דתי פייג : הללו טומאה בשבילם לשאת שוב אשה אחרי שגורשה, והלכה והיתה לאיש אחר, ומת האיש האחרון, או כתב גם הוא ספר כריתות, אבל ה' אינו כן, אלא "הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו ... ( cache )
 • 'יין יצחק, הרב יצחק גינזבורג - פרשת במדבר ֲ» פרשות בספר במדבר - דתי פייג : הללו טומאה בשבילם, לשאת שוב אשה אחרי שגורשה, והלכה והיתה לאיש אחר, ומת האיש האחרון, או כתב גם הוא ספר כריתות. אבל ה' אינו כן, אלא "הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו ... ( cache )
 • התורה בספר ירמיה: הטכניקות הפרשניות והמגמות האידאולוגיות : הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו )א(. הלואהישוב אליה עוד?,והיתה לאיש אחר. ואת זנית רֵ עים חנוף תחנף הארץ ההיא. נאם ה'? ושוב אלי רבים,.)ב(שאי עיניך על שפים וראי איפה לא ... ( cache )
 • פרשת בשלח ג€“ ויקישיבה : 4 מאי 2012 ... דמו ישפך: גילוי עריות - "הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עור הלא חנוף החנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים הטוב אלי נאם ה'. ( cache )
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita : אמר ר' יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה ("לא יוכל בעלה הראשון" וכו'), שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף ... ( cache )
 • more "את אשתו והלכה מאתו " :
 • פרשת האזינו - הפטרה לשבת שובה - גיליונות נחמה ליבוביץ : אמר ר' יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר (ירמיהו ג') "הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים ... ( cache )
 • עלון הדרכה להוראת פרשת השבוע : ר' יוחנן אמר: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר: (ירמיהו ג') "הן ישלח איש את אשתו והלכה והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים ... ( cache )
 • זונה וליסטים בבית המדרש | תכלת : אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר "לאמֹר הן יְשַלַּח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד? הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת ... ( cache )
 • מועד - יומא דף פו עמוד ב : (א) אמר ר' יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה שנאמר "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית ... ( cache )
 • דף קשר מספר 961 - מבעד לכל הצינורות - עוד בעניין "והיה העקוב למישור... : מהם, נציין רק את קריאתו של הנביא ירמיהו לעם ישראל: "לאמֹר - הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד? הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא?! ואת זנית רעים ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על במדבר פרק לה : ... וירמיה (ג' ב' ג') ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך וימנעו רביבים ומלקוש לא היה, וקודם לכן אמר הן ישלח איש את אשתן והלכה מאיתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ... ( cache )
 • מאמרי אורייתא: ראש חודש סיון. איתא במסכת שבת (פו:) | תורה : 29 מאי 2011 ... והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף. תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאום ה'. (ירמי' ג, א). והעיר בתוספת יום הכיפורים בשם כסף ... ( cache )
 • וארשתיך : ... בגדתה בה, והיא חברתך ואשת בריתך" (מלאכי ב, יד), והן של אישה בבעלה: "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד, הלא חנוף תחנף הארץ ההיא.
 • more "והיתה לאיש אחר הישוב " :
 • שכנות וקורת גג : אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'". שילוח האישה בפסוק ז. ה הוא דימוי להגליית העם ולחורבן. ואולם המשך הפסוק הזה עצמו ... ( cache )
 • ירמיהו : א לאמור הן ישלח איש את-אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש-אחר, הישוב אליה עוד--הלוא חנוף תחנף, הארץ ההיא; ואת, זנית ריעים רבים--ושוב אליי, נאום-יהוה. ב שאי-עינייך על-שפיים וראי, ... ( cache )
 • more "אליה עוד הלוא חנוף " :
 • שובה ישראל : ... אתכם, שכן כתיב בירמיה: לאמר הן ישלח איש את אשתו וגו' הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים ורבים ושוב אלי נאם ה' - בואו ואני אקבל אתכם בתשובה. ( cache )
 • more "תחנף הארץ ההיא ואת " :
 • רדק : ואת זנית רעים רבים ושוב אלי - במקומות רבים המשיל הכתוב כנסת ישראל לאשה והקב"ה בעלה, כלומר שלקחה לו לעם נחלה והיא לו כאשה והוא לה כבעל, וכמו האשה שתזנה תחת בעלה ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : ... את לא תעשה שבתורה, שנאמר ירמיהו ג לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והייתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'". ( cache )
 • ילקוט שמעוני - תרי עשר : ומי אמר רבי יוחנן הכי והא א"ר יוחנן גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו וגו' ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה', לא קשיא כאן ... ( cache )
 • ספר עשרה מאמרות : ומי שמתחזק בתשובה שלמה ומקדש עצמו בכל כחו עליו נאמר ושוב אלי נאם ה ', אלי דוקא כרבי יוחנן פרק בתרא דיומא והוא פירש שם האי דקאמר נביא, שובה ישראל עד ה' אלהיך, שרצה לומר ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:הישוב אליה עוד?!


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-07-29.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/yr-03-01