ביאור:דברים כו ו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
המצרים עשו אותנו רעיםעריכה

(דברים כו ו): "וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים, וַיְעַנּוּנוּ, וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה"

1. מקובל לפרש, שהמצרים היו רעים אלינו, עשו לנו רע, עינו ( = הכאיבו והשפילו ) אותנו.

 • אולם לפי זה היה ראוי לכתוב: "וירעו לנו המצרים", כמו ב (במדבר כ טו): "וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים, וירעו לנו מצרים ולאבתינו".

2. לכן פירשו חכמי המדרש ( ספרי ) , שהמצרים עשו אותנו רעים בדמיונם, התייחסו אלינו כאל אנשים רעים, כמו שנאמר ב (שמות א י): "הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ"( פירוט ).

3. ואפשר לפרש, שהמצרים עשו אותנו רעים בפועל: הם הכריחו חלק מאיתנו להיות שוטרים ולהכות את האחרים; הם עינו אותנו וגרמו לנו להיות רעים זה כלפי זה באמצעות המנגנון הפסיכולוגי הנקרא התקה

תופעה זו, היוצרת שרשרת של אלימות, נרמזת גם ב (קהלת ח ח): "את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, עת אשר שלט האדם באדם לרע לו"( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

" "וירעו אותנו המצרים . כמ"ש הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה וגו' . ויענונו . כמ"ש וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה וגו' . ויתנו עלינו עבודה קשה . כמ"ש ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייבם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך ." " ( ספרי ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • ו : 24 יוני 2009 ... וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ ... ( cache )
 • פסח בא! - מרכז מציל : "ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב; וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה; ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - כי תבוא - כי תבוא אל הארץ - שיחת ליל שבת התשס"ב : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' א-להי אבתינו וישמע ה' את קלנו... ויוציאנו ה' ממצרים... ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת... ועתה הנה הבאתי את ... ( cache )
 • "וירעו אותנו המצרים" : וירעו אותנו המצרים" קוראים יחד עם הילדים את המשפט הראשון ( הקטע בעמוד : ( 14 וירעו אתנו המצרים ויענונו , ויתנו עלינו עבדה קשה , ושואלים : על מה מסופר במשפט הזה ? מציגים לפני ... ( cache )
 • סיוון : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה: (ו) ונצעק אל ה' אלהי אבתינו (ז) וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו: __ ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא ... ( cache )
 • "פסח, מצה ומרור" : וירעו אותנו המצרים וירעו אתנו המצרים ויענונו , ויתנו עלינו עבדה ק ff ה . וירעו אתנו המצרים - כמה ff נאמר : הבה נתחכמה לו פן ירבה , והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת מקרא ביכורים - כי תבוא : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ד' א-לקי אבתינו וישמע ד' את קלנו ואת עמלנו ואת לחצנו.ויוציאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים. ... ( cache )
 • רוגוזין קרית גת : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ד' א-לקי אבתינו וישמע ד' את קלנו ואת עמלנו ואת לחצנו.ויוציאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמורא גדל ובאותות ובמפתים. ... ( cache )
 • במדבר, פרשת חוקת, תשנ"ז, ד"ר עמוס פריש : ונצעק אל ה' וישמע קלנו... ויוצאנו ממצרים" (טו-טז)// "וירד מצרימה... וירעו אתנו המצרים ויענונו ... ונצעק אל ה'... וישמע ה' את קלנו... ויצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה" וגו' (דב' כו ה-ח). ... ( cache )
 • היבטים אחדים של הגדרת הזהות בימי בית שני : מסורת יציאת מצרים ותפיסת ... : פסוק ו: וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. פסוק ז: ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. פסוק ח: ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע ... ( cache )
 • טקס העלאת הביכורים: המחזה : המביא: ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב: וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה: ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ... ( cache )
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - הגדש"פ עם פירוש מלבי"ם ווער איז דער ... : ... וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב:]ו) וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה: (ז) ונצעק אל ידוד אלקי אבתינו וישמע ידוד את קלנו וירא ... ( cache )
 • פרי ראשון של שיתוף פעולה - פרשת השבוע - הארץ : 4 נובמבר 2011 ... וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע ... ( cache )
 • לגרסת Word : וירעו אתנו המצרים ויענונו , ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל ה' אלקי אבותינו, וישמע ה' את קלנו וירא את עניננו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ובמורא גדול ... ( cache )
 • מדריך למורה להוראת חודש סיוון : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה: (ו) ונצעק אל ה' אלהי אבתינו (ז) וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו: __ ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא ... ( cache )
 • כולם רוצים אמריקה?... לא בטוח! הרהורים לפרשת ``כי תבוא`` : 24 נובמבר 2011 ... וזה לשון ההודאה:"וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב: וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה ... ( cache )
 • גזירות השעבוד ועשרת המכות : ואף על פי כן טענו המצרים שאנו אלה שלא בסדר (" וירעו אתנו המצרים ויענונו "- שכן כתוב וירעו אותנו ולא וירעו לנו). כל אותה התקופה, חכה הקב"ה שעם ישראל יזעק אליו אך עם ישראל היה ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - כי תבוא - חוליה בשרשרת - שיחת ליל שבת התשס"ה : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' אלקי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ... ( cache )
 • חוזרים לספר הספרים : " וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה" נאמר בהקשר למצוות: ______
  36. " ונצעק אל ה' אלקי אבתינו וישמע ה' את קלנו" ההקשר: ______
  37. "ונצעק אל ה' וישמע ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - כי תבוא - ראשית - שיחת ליל שבת התש"ס : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ... ( cache )
 • לדרך פסיקתו של הרמב"ם כירושלמי : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ד' א-לקי אבתינו וישמע ד' את קלנו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים. ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא - הברירה בין עבדות מצרים לבין העבדות לה' במצוות : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ... ( cache )
 • מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור : ... (ו) וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה: (ז) ונצעק אל ד' אלהי אבתינו וישמע ד' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו: (ח) ויוצאנו ד' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - rya-tefi.doc : וירעו אתנו המצרים ויענונו , ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל ה' אלקי אבותינו, וישמע ה' את קלנו וירא את עניננו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ובמורא גדול ... ( cache )
 • פסח - הגדת פסח מצה ומרור : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה",דהיינו,תאור השלב השני של השעבוד למצרים . " ונצעק אל ה'אלהי אבתינו וישמע ה'את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו",דהיינו,תאור ... ( cache )
 • ביאור:פסח - הגדת פסח מצה ומרור ג€“ ויקיטקסט : 5 אפריל 2009 ... " וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה" ג€“ השעבוד למצרים. "ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו" ג€“ הצעקה במצרים ... ( cache )
 • 4medan.html : וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה'. הפסוק(17) משווה את חטאו של לבן לחטאו של פרעה. חטאו של פרעה גלוי, כיבוש עם ישראל לעבדים. כיוצא בו חטא לבן הניסיון לכבוש את ... ( cache )
 • מיון לפי עץ : " וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה" נאמר בהקשר למצוות: ______
  36. " ונצעק אל ה' אלקי אבתינו וישמע ה' את קלנו" ההקשר: ______
  37. "ונצעק אל ה' וישמע ... ( cache )
 • Au service de l'Ecriture - TORAH - PENTATEUQUE 3 : Verset 6. וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשׁה׃. Les ֳ‰gyptiens nous maltraitֳ¨rent et nous opprimֳ¨rent, et ils nous soumirent ֳ  une dure servitude. Verset 7. ... ( cache )
 • Debarim in Modern Hebrew 2nd Half - AhYah Asher AhYah YaHuWaH : 19 מאי 2010 ... 26:6 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. 26:7 ונצעק אל-יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את-קלנו וירא את-ענינו ואת-עמלנו ואת-לחצנו. 26:8 ויוצאנו יהוה ... ( cache )
 • more "וירעו אתנו המצרים ויענונו " :
 • דברים פרק כו שר" י ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז ב : תנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה . : ) ז(. ונצעק אל יקוק אלהי אבתינו וישמע יקוק את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת. :לחצנו. ) ח(. ויוצאנו יקוק ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - כי תבוא - הגשמת חלום - שיחת סעודה שלישית התשס"א : וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה . ונצעק אל ה' אלקי אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ... ( cache )
 • ניבים וביטויים שגורים מן ההגדה : עבודת פרך בהגדה כתוב : ויתנו עלינו עבדה קשה - כמה שנאמר : ויעבדו מצרים את בני י ff ראל בפרך . חוזרים ומזכירים את משמעות הביטוי במקור . מספרים לילדים שכיום הביטוי עבודת פרך ... ( cache )
 • פרשת כי-תבוא : ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה "; פסוק ח, כנגדו, מתאר את פעולת ה' שבאה לחלצנו מ'נתינת' המצרים תוך הבאת פורענות עליהם כגמול על מעשיהם. הרקע לכל הנאום הזה הוא ללא ספק ברית ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא / אלחנן סמט : ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה "; פסוק ח, כנגדו, מתאר את פעולת ה' שבאה לחלצנו מרעת המצרים תוך הבאת פורענות עליהם כגמול על מעשיהם. הרקע לכל הנאום הזה הוא ללא ספק ברית בין ... ( cache )
 • התייחסות ליציאת מצרים בראשיתו של ספר מלכים : דמיון מובהק מתגלה בין לשון זו לבין תיאור שעבוד מצרים בפרשת מקרא ביכורים: " ויתנו עלינו עבדה קשה " (דברים כ"ו, ו). גם שם-העצם "עול" מצוי במקרא לתיאור השעבוד ("ואשבר מטת ... ( cache )
 • [http://www.divreinavon.com/shiurim/Matza_Hametz.pdf דג€�בס לתלות חרות ג€“ יב חמ ומצה ביילי "ס ר . שיעור של ד נבו . מ בל כורחינ] : מצרי ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה . ] ז: [. ונצעק אל ה. ' אלהי אבתינו וישמע ה. ' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ] ח: [. ויוצאנו ה. ' ממצרי ביד. חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ... ( cache )
 • יציאת מצרים בספר בראשית : (שמ' א' 12-11); וראה גם דב' כ"ו 6: "וירעו אתנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבדה קשה ".5 ב. במעשה שעבוד מצרים הסיבה לעינוי היא חששם מריבוי בני-ישראל: "פן ירבה". אף שרה מענה את ... ( cache )
 • more "ויתנו עלינו עבדה קשה " :


תגובותעריכה

ספר ויקרא פרק יח כתוב:

(ג) כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ:

המצרים הוליכו את בני ישראל בדרך אלילי מצרים ובְחֻקֹּתֵיהֶם וזו היתה הגלות הרוחנית של בני ישראל לכן אומרים בני ישראל

בספר דברים פרק כו (ו) וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים וַיְעַנּוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה: אשר איננה עבודת אלהים

אבל פה כעת בארץ ישראל אני נותן הטנא המלא ברכות פרי האדמה מכל טוב לכהן יהוה לעבדו כי במעשר אתעשר

-- daian moshe, 2011-12-12 09:36:13

אפשר לפרש שעשו אותנו רעים במובן הפיזי, לאו דווקא המוסרי, עשו אותנו רעועים. כמו בשואה...

-- hagai hoffer, 2011-12-12 11:22:41

התורה ניתנה ללא ניקוד

לכן: "וירעו אתנו המצרים" = המצרים רעו אותנו כרועי צאן שבְחֻקֹּתֵיהֶם שלטו בנו הצאן בני ישראל

-- daian moshe, 2011-12-12 13:51:27


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:המצרים עשו אותנו רעים


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-12-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-26-06