ביאור:בראשית מד כב


ראו: נאום ההגנה על בנימין

לֹא יוּכַל הַנַּעַר לַעֲזֹב אֶת אָבִיו וְעָזַב אֶת אָבִיו וָמֵת עריכה

בנימין הוא הנער, שאם הוא יעזוב את אביו הוא ימות, ואולי גם אביו ימות.