ביאור:איוב מב ו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

איוב ניחם על עפר ואפר עריכה

(איוב מב ו): "עַל כֵּן אֶמְאַס וְנִחַמְתִּי עַל עָפָר וָאֵפֶר"

זהו המשפט האחרון שאומר איוב בספרו; זו המסקנה הסופית של איוב מכל מה שעבר עליו. 

הרמב"ם הסביר יפה את התהליך שעבר איוב, שהביא אותו למסקנה זו:

" "היה איוב מדמה, כי מיני האושר המדומים הללו הם התכלית, כגון הבריאות והעושר והבנים, כל זמן שהיה יודע את ה' על פי ההגדה, לא בדרך העיון; ולפיכך נבוך אותם המבוכות, ואמר אותם הדברים; וזה הוא עניין אמרו: 'לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר '. עניין הדברים... על כן אמאס כל אשר הייתי מתאווה, ונחמתי על היותי בתוך עפר ואפר, כפי שהונח מצבו, "והוא יושב בתוך האפר". ובגלל אמרתו זו האחרונה המורה על ההשגה הנכונה, נאמר בו בסמוך לכך 'כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב'" " ( מורה נבוכים ג כג ) . " "אבל כאשר ידע את ה' ידיעה אמיתית, הודה שהאושר האמיתי, שהוא ידיעת ה', נצור לכל מי שידעו, ולא יעכירוה לאדם שום ייסורין מכל הייסורין הללו." " (שם) .

מאס = לא בחר, או ביטל את בחירתו ;   בתחילת הספר, איוב חשב שהקניינים החומריים - עושר, בריאות ומשפחה - הם העיקר; אולם אחרי שראה את ה' מקרוב, הבין שידיעת ה' היא העיקר, ומאס בקניינים החומריים.

נִחַם = הפסיק להתאבל;   בתחילת הספר נאמר, (איוב ב ח): "וַיִּקַּח לוֹ חֶרֶשׂ לְהִתְגָּרֵד בּוֹ, וְהוּא יֹשֵׁב בְּתוֹךְ הָאֵפֶר"; לאורך כל הספר, איוב מתאבל על מצבו הקשה, על כך שהוא יושב בתוך האפר; אולם לאחר שראה את כבוד ה', התנחם והפסיק להתאבל על כך, כי הבין שאת הדבר העיקרי - ידיעת ה' - אפשר להשיג גם במצב זה.

" "על כן - בעבור אהבת ההשגה אשר השגתי במה שעיני ראתך, אמאס בכל הקניינים הגופנים, כי כמוהם כאין מול יקר ההשגה ההיא. ונחמתי - עתה יש לי תנחומין רב על הצער שהייתי בו, לשבת בתוך עפר ואפר... כי הצער הזה היה סבה להשיג האמת" " ( מצודות ) .

מקורות ופירושים נוספים עריכה

בהמשך נאמר, ש איוב הוריש את רכושו לבניו ובנותיו עוד בחייו - גם זה, כנראה, מעיד על כך שמאס בקנייני העולם הזה.

התנחם = שינה דפוס פעולה קודם .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • האם קבל איוב תשובה לטענותיו במענה ה'? / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג : אבל יוסיף עליו אהבה, כמו שאמר בסוף זאת הנבואה: "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר", וכמו שאמרו 'ז"ל': "עושים מאהבה ושמחים ביסורין": ואתה כשתסתכל בכל מה שאמרתיו ההסתכלות ... ( cache )
 • דוד מבקש רחמים על אבשלום : לפני 4 ימים ... לאחר שסיים את "ייסורי האיוב" שלו, הוא פונה לאלוקים ומסכם במשפט אחד את כל מה שעבר עליו: "לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי על עפר ... ( cache )
 • אבן עזרא : והנה אמר השם, כי הנה יש גופות בארץ עמך והם גבורים ממך, לא תוכל להם ולמה גבה לבך על כן הודה איוב באחרונה ואמר: על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר וזאת היא הנכונה, שדבר איוב ... ( cache )
 • ספר המכלול לרד"ק - ויקיטקסט : לפני 4 ימים ... השכלתי", "כל אנחתה השבתי", "פן תדבקני הרעה ומתי", "הידד השבתי", "ותקות אנוש האבדת", "ואת עמלק החרמתי", "על כן אמאס ונחמתי ", "וכל דרכי הסכנתה". ( cache )
 • עיון שישי: מענה ה' ותשובת איוב : איוב אומר על כן אמאס ונחמתי, על עפר ואפר. מה הוא אומר? מה המסקנה שהגיע אליה? האם אנו הקוראים מגיעים לאותה מסקנה? מענה ה' החל בפרק לח. בתחילת פרק מ אומר איוב ... ( cache )
 • פרק ו' : ... נבוך אותן המבוכות ואמר אותם הדברים, וזהו ענין אמרו: "לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך; על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר". כוונת הדברים לפי הענין ג€“ אמאס כל מה שהייתי מתאווה, ... ( cache )
 • פרשת קרח - ויראו ויקחו איש מטהו- סיומה של פרשה ומשמעותה : "לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי, על עפר ואפר" (איוב,מב,ה-ו). איוב מקבל את תשובת ה' ומתחרט על דבריו. והנה מתווסף כמעט פרק שלם העוסק בחזרה למציאות ... ( cache )
 • דף קשר מספר 802 - פרשת ויקרא - תגובות למאמר "צדיק ורע לו" / שלומי... : היא: "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר" (שם, ו). משה, איוב, ירמיהו, יחזקאל ונביאים אחרים, דיברו רבות על תורת הגמול, ונראה ששאלת "צדיק ורע לו" רלוונטית לדורות רבים. אולם, אם הללו ... ( cache )
 • "ואשבר עליו חקי" על אחד מפניה של תשובת ה' בספר איוב ישראל רוזנסון... : על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר" (מ"ב, ה-ו). התגלותו המלמדת של ה' מובילה לענווה. ודוק, במסגרת השלבים הקודמים אין מקום להתגלות. בשלב הראשון איוב יודע הכול ובשלב השני הוא ... ( cache )
 • ספר איוב | בגרות בתנ"ך ג€“ בהוטנטוט: פרשנות ותוספות לבגרות : 12 יולי 2010 ... פס' 6 ג€“ " על כן אמאס ונחמתי " איוב מתחרט על הדברים שהטיח באל, והוא מוכן להמשיך ולשבת בתוך האפר, מבלי להתלונן ומבלי לחקור מדוע באו לו צרותיו. ( cache )
 • ספר איוב : "לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר" (מב 5-6). דברי הכפירה בשעת ההדיינות ודברי ההינחמות לאחר תשובת אלהים מקור אחד להם, בדתיותו של איוב: ... ( cache )
 • הפרת עקרונותיה של תורת הגמול בספר איוב - התופעות ויישובן : היא שגרמה לו לחזור מהערכותיו הקודמות לגבי דרך משפטו של אלוהים בעולם: "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר". יא. סיכום. בספר איוב מוצג פתרון שונה לכל אחת מן השאלות המתעוררות ... ( cache )
 • ידיעת ה : וזהו ענין אמרו לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר... (שם פרק כג)...ואני פותח הדברים בזה הפרק במשל שאשאהו לך, ואומר, כי המלך הוא בהיכלו, ואנשיו ... ( cache )
 • החשיבה המקראית והשואה / הרב יששכר יעקבסון : ... אחרי נאום השני של השם יתברך, לידי ההכרה והחוויה: "לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר" (מב, ה-ו). במלים יותר מובנות אולי: הרי איוב מודה שעד הנה ... ( cache )
 • זוהר חדש מגילת רות : ועשה תשובה דכתיב [דף כז עמוד א] (איוב מב) על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר. וע"כ לא דברתם נכונה. מהרנ"ש] רבי פדת אמר כי לא דברת' נכונה בעבדי איוב לא כתיב אלא כי לא דברתם ... ( cache )
 • רמב"ם על ספר איוב / בתרגומו של מיכאל שוורץ : על כן אמאס ונחמתי, על עפר ואפר (שם, שם, 5-6). לפי העניין משתמע: על כן אמאס כל אשר הייתי מתאוֶה, ונחמתי על היותי בתוך עפר ואפר, כפי שהונח מצבו: והוא ישב בתוך האפר (שם, ב', ... ( cache )
 • שאלת הרע בעולם - אתה מסוגל! YOU CAN : 14 דצמבר 2010 ... וסוף דבריו על כן אמאס ונחמתי וגו', רוצה לומר שהיה מואס כל תאוות העולם וטובותיו והיה מתנחם על היסורין שהיה סובל וישב בתוך עפר ואפר שידע שזהו לטובתו. ( cache )
 • מיסטיקה: אמונת הגלגול והשארות הנפש - ב` : וכן איוב הגם שהשם ענשו על לא חמס בכפיו הצדיק עליו את דינו ואמר על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר. ואם ירשע וטוב לו יודה גם כן שהכל מההשגחה האלהית. ואם תאמר והלא כבר אמרנו ... ( cache )
 • איוב, ז'אן אמרי, יוסל רקובר, מנחם בגין ודזמונד טוטו: על גבולות אפשרות עשייתו... : 1 מאי 2011 ... לשמע-אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך: על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר"[56]. תשובת איוב מורכבת מכמה חלקים: הוא מכיר בגדולתו האינסופית של האל, ומכיר באפסותו ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : וסוף דבריו: על כן אמאס ונחמתי וגו', רוצה לומר שהיה מואס כל תאוות העולם וטובותיו, והיה מתנחם על הייסורין שהיה סובל, וישב בתוך עפר ואפר, שידע שזהו לטובתו. וכלל ספר איוב הוא ... ( cache )
 • מבט אחר על ספר איוב / רחל משה : "לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר" (מב:ה-ו). זוהי תפנית רבת משמעות אצל איוב. עתה הוא תופס את עצמו בפרופורציה הנכונה. עתה מתקרב - או מגיע ... ( cache )
 • ספר איוב / רבי יוסף אלבו : וסוף דבריו: על כן אמאס ונחמתי וגו', רוצה לומר שהיה מואס כל תאוות העולם וטובותיו, והיה מתנחם על הייסורין שהיה סובל, וישב בתוך עפר ואפר, שידע שזהו לטובתו. וכלל ספר איוב הוא ... ( cache )
 • ספר איוב מלא ג€“ ויקיטקסט : 28 יוני 2012 ... 6 על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר. 7 ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה ... ( cache )
 • more "על כן אמאס ונחמתי " :
 • רשימות ביבליוגרפיות / י"ח ברנר : ושבתם ונחמתם על עפר ואפר (ממש כאיוב!) בפרק השלישי הוא נותן ציור ממלומד, מרופא, שבהיותו סטודנט חלם, כנהוג, להיטיב לעניים בידיעותיו, אך אחר כך גברה עליו יד-החיים והוא נעשה ... ( cache )
 • להיות לגפן אדרת: יין ישמח לבב אנוש : ובמקום אחר: "על עפר ואפר שנוהגים בזמן הבציר שמניחין ומשליכין בתירוש אחר שדורס הישראל בגת של גויים. ואחר כך משליכין בו עפר לבן ידוע שעה אחת או יותר כדי שיצול היין ויזדכך ... ( cache )
 • האם אברהם ואיוב הם אותו אדם? : על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר" (איוב מב' 5 6). דברי אברהם לאלוהים בפרשת 'סדום ועמורה ': "הנה נא הואלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר". הקשר המילולי מלמד אולי על זמן שווה, ... ( cache )
 • איוב והאמונה לנוכח השואה : ... המשפט - חובתו להתקומם ולהקשות, מתוך אמונה שלמה שיום יבוא ויוכל לשאת את תפילת איוב באחרית ימיו: "לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך, על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר ". ( cache )
 • גליון 28 השמחה : אך בסוף הספר אומר איוב: "אמאס וְנִחמתי על עפר ואפר" (מב ו). אני חוזר בי מכל נטיותי להיות משועבד לעניינים ארציים. וכן הרלב"ג, רבי לוי בן-גרשום, כותב בפירושו על ספר איוב שכל ... ( cache )
 • ראשית הפיוט / אהרון מירסקי : תעלה ארוכה לעלה נדף, תרא כי אין איש, תנחם על עפר ואפר... עשה עמנו צדקה. מטבעם של החיים והמעשים בימים ההם ומאופייה של התקופה ההיא, אנו יוצאים ללמוד את תוכן העניינים של ... ( cache )
 • שאלת השאלות מפי איוב : ואכן, לבסוף חזר בו מטענותיו והכריז: "ונחמתי על עפר ואפר" (איוב מ"ב, ו'). בפנייתו לה', איוב מבקש רק דבר אחד קטן, אם אפשר. הוא היה רוצה להרגיש כפי שמרגיש תינוק במעי אמו. ( cache )
 • יד : 29 יוני 2009 ... עי"כ הכיר שעקר החיים והגמול והעונש הם בעוה"ב, ואמר ע"כ אמאס ונחמתי על עפר ואפר, שאינו דואג על איבוד הגוף ויסוריו, אחר שרואה שעת תפשט הנפש את הבגדים ... ( cache )
 • בראשית - בעל הטורים : {כז} ואנכי עפר ואפר. מכאן זכה לאפר פרה ועפר סוטה, עפר בגימטריא לשוטה בשין שמאל ואפר בגימטריא בפרה. עפר ואפר. ב' במסורה הכא ואידך באיוב ונחמתי על עפר ואפר. וזשה גדול ... ( cache )
 • אמונה לאחר השואה : על כן אמאס ונִחמתי על עפר ואפר ". האמונה במחנות המוות לא היה לה סיום כזה. אלוהים שתק והסתתר עד. הרגע האחרון. מיליונים ביקשוהו ג€” לשווא. הם ידעו עליו "לׁשֵמע אֹזן", אבל ... ( cache )
 • באורי אגדות בבא בתרא : וזהו ענין אמרו, "לשמע אוזן שמעתיך, ועתה עיני ראתך, על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר" - כונת הדברים כפי הענין, על כן אמאס כל אשר הייתי מתאוה ונחמתי על היותי בתוך עפר ואפר - כמו ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary... : איוב מוצא מענה ליסוריו ומזור לאסונו וניחם " על עפר ואפר" (איוב מב ו) - מיד לאחר התגלות האלהים "מן|סערה" (שם מ' 6). כך גם בסיפור שלנו. מיד אחר האסון, בפעם היחידה בתורה, אלוהים ... ( cache )
 • הנבואה לאברהם : על כן אֶמְאס ונִחמתי על עפר ואפר" (שם מ"ב, ה-ו)? והלוא אברהם גם הוא ידע היטב, שאיננו אלא "עפר ואפר" (י"ח, כז)! מדוע ה' מתעלם מאיוב, אך מתייחס לטענות אברהם כאל טענות ... ( cache )
 • מעשה אמהות ג€“ סימן לבנים (יעל שלוסברג) : ... דומה מראה עיניים למשמע אזניים כפי שניתן לראות אצל איוב אחרי התגלותו השניה של הקב" ה: "לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתך על-כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר" (איוב, מ"ב, ה-ו). ( cache )
 • רמב"ן על ספר איוב / ההדיר: יהודה איזנברג : ... לא נזדרזו להתודות על חטאם, כמו שאמר הוא "לשמע אזן שמעתיך", והייתי טועה בידיעתך, ועתה כיון שראתה עיני כבודך, והשגתי ממך השגה אמיתית, אמאס ונחמתי על עפר ואפר (מב ה-ו). ( cache )
 • אנא בקראנו - הזמנה לפיוט : השנה אני מזדהה במיוחד עם המילים "תעלה ארוכה לעלה נידף, תינחם על עפר ואפר" (ערבית ליום הכיפורים). התפילה לרחמי שמים נוכח עראיות הקיום מתעצמת בעמידה בבית הכנסת לצד ... ( cache )
 • וידוי : ומתוך שהוא בוכה הוא נכנע, ולבו מסכים אל החרטה שמתחרט על חטא ועון שעשה, והוא מואס חיי העולם הזה, ומתנחם על עפר ואפר, ומתוך כך וידויו מקובל... (כד הקמח וידוי) ... ( cache )
 • שיריה היפים, מבע פניה - הרב יעקב פישר : 2 אוגוסט 2012 ... ובהנחם חפר על עפר ואפר דיבור בלי קול ישמע ויתרגם מתוך ספר שירה בלי קול של לוחמי כל העולם: החיילים הצעירים שמתו לא ידברו, ובכל זאת ישמע קולם. ( cache )
 • more "על עפר ואפר / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:איוב ניחם על עפר ואפר


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-08-16.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/eyov/yv-42-06