ספר מכלול (רד"ק)

צילום שער דפוס ליק
ספר
מכלול
שחבר החכם רבי דוד קמחי
ראש המדקדקים, עם קצת נימוקים שהוסיף
רבי אליה אשכנזי המדקדק
ובו יבאר כל חלקי
הדקדוק
על פי מהדורת ונציה ש"ה
עם כמה תיקונים ממהדורות אחרות

הקדמות עריכה

הספר בחלוקה לדפים עריכה

הספר לפי תוכן העניינים עריכה

שער דקדוק הפעלים עריכה

[בנייני הפועל] עריכה

[פיתוחי הטורים] עריכה

[גזרות החסרים והנחים] עריכה

שער דקדוק השמות עריכה

העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

שער דקדוק המלים עריכה

מהדורות סרוקות עריכה

ראו גם עריכה