קטגוריה:מידת הפרישות

כינויים: פרישות, הסתפקות במועט
ניגוד: מידת החמדה
טקסטים עיקריים: - מסילת ישרים יג -