אלשיך על תהלים נה ח

<< אלשיך על תהלים • פרק נה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כד • 


(ח) כי הבריחה הזאת אשר אני יוצא מירושלם, "הנה" שארחיק נדד מאיבי מה הועלתי, האם "אלין במדבר סלה" לא יתכן כי אצטרך לשוב לארצי, והלא בכל עת שאשוב הצרה במקומה, אך אין הכוונה רק הצלה פורתא לצאת לפי שעה מתוך רתיחת הסער והסערה.