אלשיך על תהלים נה ד

<< | אלשיך על תהליםפרק נ"ה • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


תהלים נ"ה, ד':

מִקּ֤וֹל אוֹיֵ֗ב מִ֭פְּנֵי עָקַ֣ת רָשָׁ֑ע
  כִּֽי־יָמִ֥יטוּ עָלַ֥י אָ֗֝וֶן וּבְאַ֥ף יִשְׂטְמֽוּנִי׃


(ד) "מקול אויב" כו'. נראה מרבותינו ז"ל (ילקוט תהלים רמז תשעא) וכן הסכימו המפרשים, כי מזמור זה אמר בברחו מפני אבשלום בנו. ובזה יאמר "מקול אויב" הוא שמעי האומר (שמואל ב טז, ז): "צא צא איש הדמים" כו', "מפני עקת רשע" הוא אחיתופל במועצותיו "בא אל פלגשי אביך" (שמואל ב טז כא), והצד השוה שבשניהם הוא "כי ימיטו עלי און" שיטו עלי און לומר כי תחת און שפעלתי היה זה לי. על כן זה אומר "השיב ה' עליך וכו'" (שמואל ב טז ח), וזה "מייעץ בא אל פלגשי אביך" וכו', שהוא כמו שנאמר ז"ל (ילקוט שמואל רמז קנא) שאמר לו אבשלום וכי זה מותר א"ל מצות ה' אתה עושה על עונו, כי כה אמר ה' על עון בת שבע (שם יב יא) הנני מקים רעה מביתך כו' ושכב עם נשיך אתה עשית בסתר וכו'. ומי יתן ויאמרו כי על ידי האף והצרה שיתקוממו עלי ינוכה עוני ולא אמות כמאמרו (שם יב יג) גם ה' העביר חטאתך לא תמות. ואלו גם עם האף אשר עלי "ישטמוני" שעדיין אמות, זה אומר והנך ברעתך כי איש דמים אתה (שם טז ח) שעדיין רעת מיתת אוריה קיים עד אמות, ואחיתופל מייעץ להמיתני.