אלשיך על תהלים ב ב

<< אלשיך על תהלים • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


ומה הוא הריק? הוא שאומרים הנה "יתיצבו מלכי ארץ", לעתיד הוא ביום בא גוג וגם רוזנים מעתה נוסדו יחד "על ה'", ועל דוד "משיחו":