אלשיך על שמות לד לב

<< אלשיך על שמות • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר ה' אתו בהר סיני" (לב):

"ואחרי כן נגשו כל בני ישראל", אולי יעצרו כח גם הם כאהרן והנשיאים. אך לא יכלו אם לא על ידי היותו מלמדם מפיו תורה. על כן "ויצום את כל אשר דבר ה' אתו", שעל ידי כן יכלו לסבול. וזהו אומרו למעלה וידבר אליהם ופה נאמר "ויצום":