אלשיך על שמות לד יד

<< אלשיך על שמות • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


"כי לא תשתחוה לאל אחר כי ה' קנא שמו אל קנא הוא. "(יד):

ומה שאמרתי שלא תחטא בפועל, הוא כי ידעתי כי "לא תשתחוה" אתה הכובש הארץ "לאל אחר" בפועל. כי הלא תירא "כי ה'" אלהיך "קנא שמו". ואף על פי שהוא שמו גם כן "אל" שמורה על החסד עם כל זה "קנא הוא". וזהו אומרו "אל קנא הוא":