אלשיך על קהלת ז יג

<< | אלשיך על קהלתפרק ז' • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


קהלת ז', י"ג:

רְאֵ֖ה אֶת־מַעֲשֵׂ֣ה הָאֱלֹהִ֑ים כִּ֣י מִ֤י יוּכַל֙ לְתַקֵּ֔ן אֵ֖ת אֲשֶׁ֥ר עִוְּתֽוֹ׃


(יג) ואל ימעט בעיניך מה שהחכמה תוסיף ותחיה בעליה, כי הלא את מעשה האלהים, הוא אדם הראשון כמה דאת אמר (בראשית א כו) נעשה אדם, כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, היא המות לעולם כי עודינה תמיד ואין כל מעשים טובים לתקן, ואם כן מה שיספיק לתקן חיים של כמה שנים דבר גדול הוא:

או יאמר, תדע איך תורה עדיפא לחיות את בעליה מכל יתר מעשים טובים, כי הלא את אדם כי מי יוכל לתקן לסלק המות, כלומר מי יוכל ולא תמצא רק התורה, כי חרות על הלוחות חירות ממלאך המות (שמות רבה מא ז):

או יאמר, אל תאמר אם החכמה תחיה למה לא תמנע המות לגמרי. כי הלא ראה את מעשה האלהים, הוא אדם כי לגודל חשיבותו שהיה מעשה האלהים היה פגם עונו כל כך גדול, כי מי יוכל לתקן את אשר עותו לבטל המות לגמרי, ואם כן די להוסיף ימים:

או יאמר, טובה חכמה עם נחלה שעוסק בתורה מתוך עושר ומנוחה, אך ויותר טובה יהיה לרואי השמש שלומדין ועוסקים בתורה מתוך יסורין כשמש שעובד את ה' ועושה מצותו לצאת בכל יום מתוך יסורין. והוא מה שאמרו ז"ל (נדרים לט ב) כי לא נפיק להאיר על הארץ בכל יום עד דמחו ליה כמה פולסי דנורא, שנאמר (חבקוק ג יא) לאור חציך יהלכו. ובזה יאמר מה שאמרתי טובה חכמה וכו' הוא כי יזכה להיות בצל החכמה בצל הכסף:

ומה שאמרתי כי טוב הוא הלומד מתוך יסורין כי היצר הרע קשה, ומי יעכב בידו מלהתגאות כי האם גדול אדם מיציר כפיו של הקב"ה והספיק להחטיאו פגם שלא נתקן לעולם. וזהו ראה את מעשה האלהים יציר כפיו יתברך כי מי יוכל לתקן את אשר עות היצר הרע את אדם, וזהו את אשר עותו. ומה גם עתה כי יסיתך במצא מקום על ידי עושרך שירום לבבך ותבעוט: