אילת השחר (מלבי"ם)/כלל קלח

ופעמים רבים דרשו שהשם הנשנה אינו השם הראשון ממש.