פתיחת התפריט הראשי


יש פעלים שמורים על שהפועל מוכן לעשות או להעשות: