אור החיים על דברים כא יד

ראו פירוש אור החיים על פסוק י"א