אור החיים על דברים כא יב

ראו פירוש אור החיים על פסוק י"א