אור החיים על דברים כא יג

ראו פירוש אור החיים על פסוק י"א