אור החיים על דברים יח כב

ראו פירוש אור החיים על פסוק כ'