אור החיים על דברים יח כא

ראו פירוש אור החיים על פסוק כ'