אור החיים על דברים יח טז

אור החיים על דברים • פרק יח
א • יג • יד • טז • כ • כא • כב • 


"ככל אשר שאלת וגו'".

אולי שבא לומר שהם גרמו לעצמם שאין כולם נביאים כמו שאמרו ביום הקהל קרב אתה ושמע ופחדו מצער הנסבב מהנבואה לזה גם ה' יתן להם נביא והצריך לדבר אליו יבא ויגידנו, ולטעם זה אמר הכתוב כל האמור בענין: